Gå til hovedindhold

COVID-19

COVID-19 - Hjælp til erhvervslivet

COVID-19 situationen betyder store udfordringer for mange virksomheder. Størst muligt fokus på virksomhedens likviditet er derfor helt afgørende. 
 
Folketinget har vedtaget markante hjælpepakker, der skal holde hånden under dansk økonomi og hjælpe virksomhedernes gennem en svær tid. Virksomheder, som er ramt af Covid-19 krisen kan søge om kompensation fra hjælpepakken 
 
Accountor kan hjælpe med ansøgningen, herunder forberedelse, selve ansøgningen og den efterfølgende dokumentation.

Læs mere her på siden om:  

 • Lønkompensation 
 • Kompensation for fald i omsætningen - mindre virksomheder ,
 • Kompensation for faste udgifter
 • Udvidet ret til refusion af sygedagpenge og de forskellige pakker.

Vi kan også, med kort varsel, træde til og hjælpe med både debitorrykning og likviditetsstyring.
 
Den aktuelle situation kan også aflede en række HR relaterede spørgsmål, både i forhold til det praktiske og i forhold til jura, og her kan vores HR-jurister bistå med de spørgsmål der måtte opstå. Et eksempel er hjemtagning af refusion for corona ramte medarbejdere. Vi er kun et telefonopkald væk.
 
Vi håber, at den aktuelle situation snart forbedres, men imødeser at den kan trække ud, og vi står klar til at hjælpe. 

Lønkompensation

Regeringen, arbejdsgivere og arbejdstagerorganisationer har indgået en aftale om lønkompensation for at hjælpe virksomheder og lønmodtagere, der er  påvirket af COVID-19 situationen: 

Virksomheder, hvis omsætning påvirkes af COVID-19, og derfor har eller vil varsle fyringer for mere end 30% af deres ansatte eller af mere end 50 ansatte, kan få kompensation for op til 75% af lønnen for funktionærer med et maksimum på kr.30.000, - og op til 90% for timelønnede med en maksimal kompensation på kr. 30.000,- Initiativet dækker perioden mellem 9. marts 2020 og 8. juli 2020. 

Medarbejderne skal bidrage med 8% svarende til 5 dages ferie eller flextid. 

Hvad kan Accountor hjælpe med?

 • Hjælp til hurtig afdækning af, om kriterierne er opfyldt for at søge lønkompensation
 • Hjælp til at beregne den forventede lønkompensation  
 • Hjælp til at udfylde og indsende ansøgningen
 • Hjælp til at dokumentere at ordningen er blevet udnyttet korrekt inkl. den krævede revisorbistand

Pris aftales 

Kontakt os nu på +45 44 34 50 00 eller skriv en mail til corona@accountor.dk 

 

Accountor a+ beige
Accountor gul a+

Kompensation for indtægtstab for Selvstændige

Hvis covid-19 har ført til et omsætningstab i din virksomhed på mindst 30 %, kan du som selvstændig få kompensation i 4 måneder i perioden fra 9.marts - 8 juli.   Støtten er på kr. 23.000 pr. måned og kr. 46.000, hvis du har medarbejdende ægtefælle.  Ordningen er målrettet virksomhedsejere, der ejer mindst 25 % af virksomheden, selv arbejder i virksomheden og har maksimalt 10 fuldtidsansatte. 

Hvad kan Accountor hjælpe med?

 • Hjælp til hurtig afdækning af, om kriterierne er opfyldt for at søge om kompensation
 • Hjælp til at beregne det forventede omsætningstab, så det imødekommer Erhvervsstyrelsens retningslinjer 
 • Hjælp til at udfylde og indsende ansøgningen

Pris kr. 1.500.

Kontakt os nu på +45 44 34 50 00 eller skriv en mail til corona@accountor.dk 

 

Kompensation for virksomhedens faste udgifter

Som følge af COVID-19 kan du som virksomhed få midlertidig kompensation for en andel af dine faste udgifter, hvis din forventede omsætning falder mere end 35%. Ordningen dækker alle virksomheder. Du kan f.eks. få dækket husleje, renteudgifter og kontraktbundne udgifter, herunder leasing. Støtteperioden er fra 9. marts til 8. juli 2020. Dine faste udgifter skal udgøre mindst 12.500 kr. i perioden. Den andel, du kan få kompensation for afhænger af din forventede nedgang i omsætning. 

Hvad kan Accountor hjælpe med?

 • Hjælp til hurtig afdækning af, om kriterierne er opfyldt for at søge om kompensation
 • Hjælp til at beregne det forventede omsætningstab, så det imødekommer Erhvervsstyrelsens retningslinjer i forhold til at beregne andelen af udgifter, der kan blive kompenseret. 
 • Hjælp til at udfylde og indsende ansøgningen
 • Hjælp til revisorerklæring i forbindelse med efterfølgende dokumentation

Fast pris kr. 1.950 (netto)

Kontakt os nu på +45 44 34 50 00 eller skriv en mail til corona@accountor.dk 

 

Accountor a+ beige
Accountor hjelper deg med regnskapet

Udvidet ret til Lønrefusion

Fra den 27. februar 2020 til den 1. januar 2021 får arbejdsgiverne udvidet ret til refusion for løn eller sygedagpenge, der udbetales til lønmodtagere, der er fraværende som følge af covid-19. Den udvidede ret betyder, at der kan udbetales refusion til arbejdsgiver fra første fraværsdag vedrørende ansatte, der er syge eller antages at være syge eller er i karantæne pga. covid-19. Desuden kan der udbetales refusion til arbejdsgiver for ansatte i hjemmeophold, når lovens nærmere betingelser er opfyldte.

Hvad kan Accountor hjælpe med?

 • Hjælp til at hurtig afdækning af om kriterierne er opfyldt for at ansøge om udvidet ret til refusion 
 • Hjælp til at ansøge via NemRefusion.

Pris kr. 350 pr. refusionsansøgning

Kontakt os nu på +45 44 34 50 00 eller skriv en mail til corona@accountor.dk 

Hent den samlede beskrivelse af løsningen her; "Udvidet ret til Lønrefusion" (PDF)

Udvidet ret til sygedagpenge for selvstændige

På grund af COVID-19 har selvstændige fået ret til sygedagpenge til selvstændige erhvervsdrivende fra første fraværsdag. Fra den 27. februar 2020 til den 1. januar 2021 får selvstændige erhvervsdrivende udvidet ret til sygedagpenge for fravær som følge af covid-19. En selvstændig erhvervsdrivende vil kunne få sygedagpenge fra første fraværsdag. Når lovens nærmere betingelser er opfyldte vil selvstændige i hjemmeophold kunne få sygedagpenge.

Hvad kan Accountor hjælpe med?

 • Hjælp til at hurtig afdækning af om kriterierne er opfyldt for at ansøge om udvidet ret til sygedagpenge
 • Hjælp til udfylde og indsende ansøgningen
 • Hjælp til efterfølgende at dokumentere, at medarbejderne har været hjemsendte

Pris kr. 350 pr. refusion

Kontakt os nu på +45 44 34 50 00 eller skriv en mail til corona@accountor.dk 

Hent den samlede beskrivelse af løsningen her; "Udvidet ret til sygedagpenge for selvstændige " (PDF)

Accountor grønn a+
Accountor rød a+

Taxivognmand

Betyder COVID-19 at din omsætning er faldet mere end 30% og er din likviditet under pres? Se her hvordan du kan få hjælp. Vi har udarbejdet et eksempel hvor en vognmand kan få 168.000 i kompensation for perioden 19. marts til 8 juni 2020 svarende til 56.000 om måneden. Bemærk at kompensationsperioden er udvidet med 1 måned til 8 juli, men eksemplet dækker den oprindelige periode.  
 

Kontakt os nu på +45 44 34 50 00 eller skriv en mail til corona@accountor.dk 

Hent den samlede beskrivelse af løsningen her; "Taxivognmand" (PDF)

Kontakt os nu og få hjælp

Ring til 44 34 50 00, skriv en mail til corona@accountor.dk eller brug formen herunder