Hyppää pääsisältöön

Advania ICT tarina

Accountor ICT story

Tarjoamme henkilökohtaista palvelua. Asiakkaamme eivät ole meille vain numeroita, vaan ihmisiä joita auttamalla toivomme pääsevämme yhteistyöhön tai jatkamaan pitkää asiakassuhdetta.

Advania ICT:n ylivoimainen vahvuus löytyy juuristamme. Aiemmin, ollessamme pieni ja osaava yritys, ainoa mahdollisuutemme pärjätä oli hyvä ja asiantunteva palvelu.

Vaikka Advania ICT on nykyään osa suurempaa konsernia, ei yrittäjähenkinen asenteemme ole muuttunut. Meillä on tunnetta pelissä ja se erottaa meidät kilpailijoista.

Yleensä asiakasvaihtuvuudesta vaietaan, koska se kertoo asiakkaiden tyytymättömyydestä. Advania ICT:n asiakasvaihtuvuus on erittäin vähäistä.

Emme halua vain myydä, haluamme tehdä yhteistyötä. Sen takia pelaamme avoimin kortein. Näkemyksemme ja kokemuksemme mukaan myös haasteellisiin ja monimutkaisiin ongelmiin löytyy ratkaisu. Haasteet ratkaisee joka tapauksessa joku – ja me haluamme olla se joku.

Toivomme, että saamme kuulla sinusta ja yrityksesi haasteista. Ota yhteyttä, niin tulemme mielellämme kertomaan lisää siitä, miten voimme edesauttaa sinun yrityksesi menestymään uusien, älykkäiden palveluidemme avulla.

Historiaa

Accountor ICT ja Advania yhdistyivät 8.1.2020. Olemme nyt osa suurta tunnettua pohjoismaista IT-konsernia. Aiempi Accountor ICT Oy rakentui 1.5.2017 kahden yrityksen sulautuessa yhteen. PCP Partner Oy vaihtoi nimeään Accountor konsernin mukaiseksi ja Accountor Systems Oy yhdistettiin samaiseen yritykseen. Nyt Advaniaan yhdistymisen jälkeen jatkamme nykyistä toimintaa, mutta vahvistuneena ja synergiaedut hyödyntäen pystymme toimimaan tehokkaammin ja tarjoamaan yhä laajempaa palvelu- ja ratkaisukokonaisuutta.

 

 

STRATEGIA, VISIO, MISSIO JA ARVOT

Strategia

  • Hallitun jatkuvuuden varmistamisella vapautamme asiakkaan kehittämään omaa ydinliiketoimintaansa.

Tavoitteemme on kehittää palveluja, jotka tukevat asiakkaan prosesseja ja joilla parannetaan asiakkaan liiketoimintaa. Meidän tulee auttaa asiakasta tuottamaan parempia palveluja ja tuotteita heidän asiakkailleen (syventyvä yhteistyö). Tuotteistukset mahdollistavat tasalaatuisen palvelun ja varmuuden kannattavuudesta.

Visio

  • Kehitämme tapoja tehostaa ja varmistaa toiminnan jatkuvuus, parannamme käyttökokemusta ja toimintalaadun mitattavuutta.

Luomme ValHal-tuotteemme avulla helposti ymmärrettäviä näkymiä liiketoiminnan kehittämiseen ja toiminnan järkeistämiseen. Turvallisuuden merkitys kasvaa entisestään pilvipalveluiden, mobiiliuden ja BYODin myötä. Turvallisuus paranee tiedostamisen kautta. Palvelumme tekevät vaikeatkin haasteet näkyviksi ja ymmärrettäviksi. Näkyvyyden kautta koko infrastruktuuria on helpompi kehittää entistä paremmaksi ja käyttäjäystävällisemmäksi.

Missio

  • Luomme asiakkaille kustannustehokkaita valvottuja ja hallittuja ICT- ympäristöjä, jotka tukevat järjestelmien jatkuvaa käytettävyyttä ja kehittymistä.

Luomme asiakkaiden liiketoimintatarpeiden mukaan laajentuvia ihanneympäristöjä ja palveluja. Tuotteistetut palveluratkaisut ovat innovatiivisia ja innostavia. Osaaminen sekä palvelun että myynnin osalta valitsemillamme osa-alueilla on parasta. Organisaatio toimii yhtenä joukkona tavoitteidemme saavuttamisessa. Olemme tunnettu, haluttu ja arvostettu kumppani.

Arvot

  • Asiakkaalle joustava ja pitkäaikainen tukiorganisaatio.
  • Tietotaitomme ja erikoisosaamisemme parantaa asiakkaan liiketoimintaa.
  • Kehittymistä jatkuvassa muutoksessa yhdessä asiakkaan kanssa.

Arvojen taustalla on halu toimia asiakkaan etujen mukaisesti oikein. Samalla etsimme tapoja, joilla asiointi kanssamme helpottuu.

Investoimme tarvittavaan infrastruktuuriin ja standardoimme oman ympäristömme asiakassuositustemme mukaisesti.

Arvostamme yrityksen tärkeintä voimavaraa, henkilökuntaa sekä asiakasta joka maksaa palkkamme ja varmistaa liiketoimintamme jatkuvuuden. Hyvä motivoitunut henkilökunta mahdollistaa asiakkaamme parhaan ja oikea-aikaisen palvelun.

 

 

LEADERMENT
  • Leadermentin tavoitteena on luoda hyvä työpaikka, jossa kaikki voivat menestyä omalla osaamisalueellaan sekä tarjota erinomaista lisäarvoa ja palvelua asiakkaallemme. Johtajat ja esimiehet ovat avainasemassa tämän innostavan ilmapiirin luomisessa, ja panostamme siihen, että kaikki esimiehemme näyttävät hyvää Leaderment-esimerkkiä kaikissa tiimeissämme.
  • Hyvä Leaderment tähtää erinomaisen työympäristön ja –ilmapiirin luomiseen. Leadermentin avulla rakennamme perustan, joka mahdollistaa jokaisen accountorlaisen onnistumisen omassa työssään niin hyvin, että se tuo lisäarvoa paitsi asiakkaillemme myös Advanialle.
  • Leaderment on yhdistelmä englanninkielisistä sanoista Leadership ja Management. Leadership keskittyy tulevaisuuteen eli pitkän aikavälin visioon. Siihen liittyy näkemyksenottamista sekä ihmisten innostamista ja motivointia. Yksinkertaisesti määriteltynä Leadership on ihmisten motivoimista toimimaan yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.
  • Management keskittyy nykyhetkeen ja lähitulevaisuuteen. Se tarkoittaa asioiden tulosvastuullista tekemistä siten, että visio saavutetaan määrättynä hetkenä. Management tarkoittaa liiketoiminnan ja resurssien organisoimista ja hallinnoimista määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseksi.

 

Hyvä Leaderment -asenne on määritelty kolmessa lupauksessa, jotka annamme itsellemme ja muille työyhteisön jäsenille:

“Teen, mitä sanon”

“Osoitan, että välitän”

“Saan asioita aikaan”

Olemme vastuussa siitä, että lunastamme nämä lupaukset omassa työssämme ja kanssakäymisessä muiden kanssa. Lupaukset ohjaavat meitä vuorovaikutukseen ja yhteystyöhön työkavereiden kanssa ja ne auttavat meitä löytämään ratkaisuja, tekemään päätöksiä ja saavuttamaan tuloksia parhaalla mahdollisella tavalla.

Leaderment on tapamme yhdessä luoda ylivoimaisia asiakaskokemuksia.

 

AICT luottoluokitus

Toimintaamme, taustaamme, talouttamme ja maksutapaamme koskevaa informaatiota, yrityksen luottokelpoisuutta sekä kykyä selviytyä normaaliin liiketoimintaa liittyvistä velvoitteista on arvioitu, ja lopputuloksena olemme myös ansainneet korkeimman luottoluokituksen.  Luottoluokitus edellyttää vakiintunutta toimintaa, positiivista tai ei-negatiivista taustaa ja maksutapaa sekä hyvää taloutta. Katso tarkemmat Rating-perusteet tästä.

Tilaa maksuton uutiskirjeemme!

Share