Hyppää pääsisältöön
Big data
Blogi

Power BI kesyttää Big Datan – näin pääset alkuun

Nyt on trendikästä puhua Big Datasta ja siitä, kuinka tieto on valtaa ja pääomaa. Tiedättehän, data on uusi öljy, uusi musta ja uusi ties mikä.

Pelkkä öljylähteen päällä istuminen ei ole koskaan tehnyt kenestäkään miljonääriä, ja samaa retoriikkaa voidaan soveltaa dataan: sillä ei itsessään ole arvoa. Saamme tietoa koko ajan joka puolelta, mutta mitä tietoa me oikeastaan tarvitsemme ja kuinka saamme sen siihen muotoon, että voimme käyttää sitä hyödyksi?

Tiedon hyödyntäminen vaatii sopivia työkaluja. Erilaisia raportointi- ja analysointityökaluja löytyy paljon. Hyvän työkalun tunnusmerkkejä ovat mm.

  • helppokäyttöisyys
  • hyvät integrointimahdollisuudet
  • tietomallin vaivaton muokattavuus
  • hyvät raportointi- ja visualisointiominaisuudet.

Hehkutusta tai ei, mutta Microsoftin Power BI täyttää kaikki nämä vaatimukset. Palaute asiakkailtamme ja Power BI -koulutuksiimme osallistuneilta on ollut ainoastaan positiivista. Koulutettavillemme syntyneisiin ahaa-elämyksiin on helppo yhtyä.

Kaikki tarvittava liiketoiminnan tieto on harvoin samassa paikassa. Yrityksillä on yleensä käytössään useita järjestelmiä, joissa oleva tieto halutaan yhdistää raporteille. Dataa voi olla tarpeen tuoda myös muista kuin yrityksen omista tietolähteistä. Verkosta löytyy paljon avoimia Open Data -tietolähteitä, joita voi käyttää oman raportoinnin tukena. Esimerkiksi Euroopan keskuspankin sivuilta löytyvät vaikkapa kuukausittaiset inflaatiokertoimet laskennan tueksi.

Miten Power BI:n käytön voi aloittaa?

Power BI:n käytön aloittaminen on tehty helpoksi. Kokeilukynnys on matala, koska peruskäyttö on ilmaista ja alkuun pääsee täysin itsenäisesti. Käytön voi helposti aloittaa lataamalla omalle koneelle Power BI Desktopin Microsoftin sivuilta.

Helpoimmillaan ohjelmistoon voi ladata vaikkapa sopivaa dataa sisältävän Excel-tiedoston ja kokeilla. Power BI -sivustoilta löytyy yksityiskohtaisia ohjeita käytön aloittamiseksi ja itseopiskeluun.

Mitä tietoa Power BI:hin voi integroida?

Microsoft Power BI tekee datan keräämisen ja muokkaamisen helpoksi. Power BI Desktopiin tietoa voi ladata monilla eri tekniikoilla kuten tiedostosta, suoraan tietokannasta, online-palveluista tai muista tietolähteistä. Näistä eri tietolähteistä tuleva tieto voidaan yhdistää tarpeen mukaan ja visualisoida raporteiksi. Tietoa voidaan tuoda:

  • Tiedostoista, esimerkiksi Excelistä CSV:nä tai vaikka xml -muodossa. Excel-tiedoston voi luoda vaikka nykyisestä toiminnanohjausjärjestelmästä ja viedä sen sitten Power BI:n puolelle. Excel-tietojen tuonti toimii hyvin ad hoc -tyyppiseen raportointiin.
  • Tietokannoista, kuten SQL-, Oracle- tai IBM-tietokannoista. On Premise -ympäristöstä tietojen tuontiin käytetään On Premise Data Gatewayta, jolloin käyttöoikeudet määritetään tietojen hakua varten. Yrityksellä saattaa olla käytössään esimerkiksi SQL-palvelimella sijaitseva BI-kuutio, jonka dataa halutaan hyödyntää jatkossakin.
  • Online-palveluista, kuten Google Analyticsista, Dynamics 365:sta tai vaikkapa Facebookista.
  • Muista tietolähteistä, kuten ODatalla, Sharepoint-listasta tai vaikka suoraan verkosta.
  • Syöttämällä itse suoraan Power BI Desktopiin.

Jos jokin tarvittava rajapinta puuttuu, tarjolla on ohjelmointirajapinta (REST API) omien ratkaisujen toteuttamiseen.

Miten tietomalli rakennetaan?

Kun dataa tuodaan useammasta eri lähteestä, on tietomallin yhdisteleminen tarpeellista. Osassa tietolähteistä on relaatioita jo valmiina, mutta tietoja on usein tarpeen myös yhdistellä.

Yhdistelytyökalut löytyvät Power BI Desktopista. Yhteys-välilehdellä tietosarakkeet on helppo yhdistää toisiinsa yhdellä hiiren liikkeellä.  Visuaalisen näkymän lisäksi datan yhdistämistä voidaan tehdä myös erillisessä Hallinnoi yhteyksiä -näkymässä.

Tietomalliin voidaan luoda uusia sarakkeita ja mittareita, joissa rikastutetaan dataa erilaisilla funktioilla käyttäen DAX (Data Analysis Expressions) -kieltä. Hyödyksi voidaan käyttää esimerkiksi aikaa, tekstiä, numeroita tai tietojoukon laskentaa. Kielellä voidaan vaikkapa laskea yksinkertaisesti yhteen kaksi eri saraketta tai käyttää IF-lausekkeita datan rikastuttamiseksi. Tällä hetkellä Power BI:stä löytyy Quick measures -toiminnallisuus, jolla voidaan helposti luoda monimutkaisiakin laskentoja helpon käyttöliittymän kautta.

Tuotava data sisältää usein turhaa tietoa, joiden poistaminen on suositeltavaa, koska se rasittaa tietomallin päivittämistä sekä hankaloittaa raportointikäyttäjän työtä. Tietomallin laskennallisia sarakkeita, joita ei  tarvita itse raportointiin, voidaan myös piilottaa visualisointinäkymästä käytön helpottamiseksi.

Kun sovellus on useamman työntekijän käytössä, on hyvä harkita yrityksessä yhteisen tietomallin rakentamista. Tällöin raporttien data on yhteneväistä prosessista riippumatta.

Miten data visualisoidaan?

Power BI:stä löytyy paljon erilaisia visualisiointeja eri tarkoituksiin. On pylvästä, käppyrää, taulukkoa, karttaa sekä mittaria. Uusia visualisointeja voidaan ladata helposti lisää sovelluskaupasta.

Visualisointien avulla saadaan isostakin tietojoukosta poimittua helposti poikkeamat, joita ei pysty numerolistauksesta luettuna heti yksilöimään. Toisaalta tiedon visualisointi auttaa näkemään ne tulevaisuuden trendit, joihin yrityksen kannattaa investoida jatkossa. Visuaalisesti voidaan tarkastella yksittäisen tuotteen kysyntää tai vaikkapa koko liiketoiminnan kannattavuutta.

Visualisointien pohjana käytetään tietomallia, jota voidaan rajata erilaisia filttereitä käyttämällä.  Raporttien ulkoasu viimeistellään tarvittaessa viimeiseksi.

Miten tiedot saadaan jaettua?

Power BI Desktopissa tehtyjä tietomalleja, raportteja ja visualisointeja voidaan jakaa Power BI -palvelun kautta muille käyttäjille. Tähän tarvitaan Office 365 -käyttäjätunnukset. Power BI Desktopista raportit jaetaan Julkaise-toiminnallisuuden avulla. Palvelun avulla raporteista ja visualisoinneista voidaan rakentaa työpöytänäkymiä, joissa samaan näkymään voidaan kerätä useampia visualisointeja tiedon nopeampaa lukua varten. Raportteja ja työpöytänäkymiä voidaan jakaa ja lukea myös mobiilisovelluksen kautta.

Palveluun voidaan tuoda ja rakentaa työpöytiä, raportteja ja tietomalleja Content Packs -tyyppisten tietomallien avulla. Nämä voidaan tarvittaessa jakaa muille käyttäjille. Tietojen jakamiseksi voidaan luoda myös ryhmiä, joiden jäsenille voi antaa käyttöoikeuden tiettyyn tietomalliin, raporttiin tai työpöytänäkymään.

Mistä saa apua käytön aloittamiseksi?

Jos Power BI:n käytön aloittaminen tuntuu hankalalta tai olet jo päässyt alkuun, mutta tarvitset apua osaamisen syventämiseksi, saat meiltä apua. Accountor Enterprise Solutions tarjoaa sekä valmiiksi paketoituja että räätälöitäviä Power BI -koulutuksia. Syvempään liiketoimintatiedon analysoimiseen on tarjolla Power BI -kartoituksia tai POC:ja, joissa käytetään yrityksenne omaa dataa.

Ota yhteyttä

Share