Hyppää pääsisältöön
Brexit ja tavarakauppa verotuksessa Vienti Maahantuonti Palvelukauppa Kirjanpito
Artikkeli

Brexit ja tavarakauppa verotuksessa

Brexitin siirtymäaika lähestyy loppuaan ja neuvottelut ovat silti vielä tätä kirjoittaessa kesken. Jos brexit tapahtuu, eikä erillisiä sopimuksia EU-maiden kanssa käytävään tavarakauppaan tule, 1.1.2021 lähtien tavarakauppa Iso-Britannian kanssa käsitellään ulkomaankauppana ns. kolmannen maan kanssa. Maahantuontiin ja maastavientiin sovelletaan tullimenettelyä.

 

Brexit vaikuttaa yrityksen arvonlisäverotuksessa. Yhteisökauppaa koskevia säännöksiä ei voi soveltaa 1.1.2021 lähtien. Myyntiin sovelletaan vientimyyntiä koskevia säännöksiä ja hankintoihin maahantuontia koskevia säännöksiä. Jos tavara on lähtenyt Suomesta Isoon-Britanniaan tai Isosta-Britanniasta Suomeen tämän vuoden puolella, mutta on perillä ensi vuoden puolella, kauppaan sovelletaan yhteisökauppaa koskevia säännöksiä. Näiden tilanteiden dokumentoinnissa tulee olla erityisen tarkka, jotta pystytään näyttämään tavaran liikkumisen lisäksi toteen myös ajankohta. Muutos arvonlisäverokäsittelyssä vaikuttaa myös kirjanpitoon ja raportointiin.

Vienti

Viennillä tarkoitetaan tavaroiden myyntiä EU:n ulkopuolelle. Kyse on viennistä esimerkiksi, kun tavara myydään Suomesta Norjaan, tai ensi vuoden alusta Isoon-Britanniaan. Vienti on arvonlisäverotuksessa 0-verokannan alaista myyntiä. Verottomuuden näytöksi myyjän on liitettävä kirjanpitoon dokumentointi siitä, että tavara on viety EU:n ulkopuolelle. Jos selvitystä ei ole, myynti käsitellään arvonlisäverollisena kotimaan kauppana. Lisäksi on huomioitava arvonlisäverolain mukaiset laskumerkintävaatimukset. Laskuun on tehtävä verottomuutta koskeva merkitä, esimerkiksi ”VAT 0 %, Export of goods” tai ”Arvonlisäverodirektiivin 2006/112/EY 146 art.”

Arvonlisäveroilmoituksella vientimyynti ilmoitetaan kohdassa ”0-verokannan alainen liikevaihto”. Vientiin kohdistuviin ostoihin sisältyvät vähennyskelpoiset arvonlisäverot vähennetään kohdassa ”Verokauden vähennettävä vero”. Viennistä tehdään Tullille vienti-ilmoitus, joka toimii myös kirjanpidossa näyttönä tapahtuneesta viennistä ja myynnin verottomuudesta. Yksityiskohtaiset ohjeet vienti-ilmoituksen tekemiseksi löytyy Tullin Internet-sivuilta.

Maahantuonti

Maahantuonti on vastaavasti tavaroiden tuontia EU:n ulkopuolelta. Maahantuonti tapahtuu Suomessa silloin, jos tavara on Suomessa, kun se maahantuodaan EU:hun. Esimerkiksi silloin, kun tavara tuodaan suoraan Norjasta Suomeen, tai ensi vuoden alusta Isosta-Britanniasta Suomeen. Vuodesta 2018 lähtien maahantuonnin arvonlisävero on suoritettu oma-aloitteisena verona Verohallinnolle. Arvonlisäverovelvollinen maahantuoja laskee ja ilmoittaa maahantuonnista suoritettavan veron ja veron perusteen arvonlisäveroilmoituksellaan. Jos tavara tulee arvonlisäverotuksessa vähennykseen oikeuttavaan käyttöön, tuoja ilmoittaa suoritettavan ja vähennettävän arvonlisäveron samaan aikaan. Tällöin tästä tuonnista ei käytännössä jää veroa maksettavaksi. Veron peruste, eli määrä, josta arvonlisävero lasketaan, on lähtökohtaisesti Tullin määrittämä tullausarvo, johon on lisätty arvonlisäverolaissa tarkoitetut erät, kuten valtiolle ja EU:lle kannettavat verot (ei arvonlisäveroa), tullit, tuontimaksut, kuljetus-, lastaus-, purkaus- ja vakuutuskustannukset sekä muut mahdolliset maahantuontiin liittyvät kustannukset (AVL 91 §, 93 § ja 93 a §).

Arvonlisäveroilmoituksella maahantuonnin arvonlisäveron peruste ilmoitetaan kohdassa ”Tavaroiden maahantuonnit EU:n ulkopuolelta” ja vero maahantuonnista ilmoitetaan kohdassa ”Vero tavaroiden maahantuonnista EU:n ulkopuolelta”. Jos esimerkiksi tullausarvo tai Tullin kantamat maksut muuttuvat ilmoittamisen jälkeen, arvonlisäverotus korjataan vastaamaan muuttuneita tietoja korvaavalla oma-aloitteisten verojen veroilmoituksella

Brexit verotus

Tarkkana kirjanpidon kanssa

Kirjanpidossa on huolehdittava, että maahantuonnit ja viennit ovat omilla kirjanpidon tileillään. Kirjanpidosta on löydyttävä yhteys verotukseen ja koska tavarakauppa Iso-Britannian kanssa on ollut aikaisemmin EU-myynneissä ja EU-hankinnoissa, jatkossa nämä kaupat kirjataan vienti- ja tuontitileille. Vastaavasti kuin EU-kaupoissa, myös viennin ja tuonnin osalta on muistettava liittää kirjanpitoon dokumentointi tavaran liikkumisesta.

Palvelukauppa

Brexit ei pääsääntöisesti vaikuta palvelukauppaan. Palvelukaupassa on omat myyntimaasäännökset, joita sovelletaan sekä EU:ssa että EU:n ulkopuolisessa kaupassa. Esimerkiksi tavaran asennusmyyntejä koskevaa EU-kaupan erityissäännöstä (koko myynnin verotus asennusmaassa) ei enää jatkossa sovelleta Ison-Britannian kanssa. Myytäessä tavara asennettuna Isoon-Britanniaan, tavaran arvonlisäverotus käsitellään erikseen ja asennuspalveluun sovelletaan palvelukauppaa koskevia säännöksiä. 

Pohjois-Irlannin osalta erosopimuksessa on oma pöytäkirjansa, jossa sille on annettu erityisasema 31.12.2024 saakka. Tämän perusteella, ellei muutoksia tulevaan mahdolliseen sopimukseen tule tältä osin, tavarakauppa Pohjois-Irlannin kanssa käsitellään yhteisökauppana ainakin vuoden 2024 loppuun saakka.

Brexitistä löytyy tavarakauppaa koskevaa ajankohtaista tietoa esim. Verohallinnon ja Tullin sivuilta.

Verohallinto: Brexit - vero.fi
Tulli: Brexit yrityksille – Valmistaudu tulliselvittämään tavarat - Tulli

Asiantuntija

Pysy ajan tasalla talouden ja työelämän muutoksista!

Haluatko kuulla lisää? Jätä yhteystietosi, niin olemme sinuun yhteydessä

 
 

Share