Hyppää pääsisältöön
Leo Merikallio_dynamics 365 uudet tuulet
Artikkeli

Experience Day - Dynamics 365 uudet tuulet

Paljon uutta Dynamics 365

Kevätmuotia Microsoftin Dynamics 365 tapaan

Microsoftin Vesa-Matti Paananen kävi läpi Dynamics 365 uudet ominaisuudet.  Paananen kertoi myös miten Microsoft hahmottaa maailmaa. Paanasen mukaan kokonaisuus kulminoituu "Digital Feedback Loopiin”, jossa optimoidaan toimintaa, kehitetään tuotteita, tehostetaan työntekoa ja ymmärretään asiakkaita paremmin. Toiminnan tueksi ja kehittämiseksi tarvitaan dataa. Datan keräämisessä ja ymmärtämisessä ja sitä kautta toiminnan muutoksessa hyödynnetään Microsoftin tuotteista Power Platformia, Microsoftin kolme pilveä (Dynamics 365, Azure, Microsoft 365). Paananen kertoi myös, että Dynamics 365 tulee siirtymään uudenlaiseen päivitysrytmiin.  

Paananen kertoi lisää Power Platformista aPaas (application platform as a service), joka toimii kuin liima SaaSin ja PaaSin välissä. Power Platform kehittyy nyt vauhdikkaasti ja pitää sisällään Power BI:n, Microsoft Flown ja Power Appsin. Microsoft Platformia kehitetään parhaillaan vauhdikkaasti. Se on alusta, joka skaalautuu kustannustehokkaasti ja jonka toteutuksia voidaan tarvittaessa laajentaa myös tiettyihin Azure - palveluihin.  

Huomaa nämä Dynamics 365 ominaisuudet 

Leo Merikallio esitteli PowerAppsilla tehdyn HIFK-fanisovelluksen, jolla saadaan helposti kerättyä tietoa illan jääkiekko-ottelua varten. Power Appsilla toteutetulla sovelluksella voi osallistaa katsojia esimerkiksi veikkaamaan pelin lopputulosta. 

Merikallio esitteli useita muita Power Apps:n ja Power BI:n mahdollisuuksia:

  • Chatbotin avulla toteutettava lisätietojen hankinta ja tiedon yhdistäminen Dynamics alustaan.
  • Yritysten sisäiseen käyttöön tarkoitettujen sovellusten rakentaminen.
  • Power BI:n raporttien rakentaminen Power Apps sovellukselle mahdollistaen liiketoimintakriittisten mittareiden seurannan ajasta ja paikasta riippumatta.
  • Power Bi raporttien upotuksen Teams - sivuille.
  • Uusien palvelujen, kuten portaalilaajennuksen, IoT-tuen, Voice of Customer - kyselypalvelun kytkennän Dynamics-ympäristöön.
  • Portals tikettilomakkeen kytkeminen Dynamicsin asiakastietoon ja relevantin sisällön tarjoaminen tilauslomakkeen käyttäjälle jo ennen lopullista tilausta. 
  • Tilauslomakkeen tiedot ja kommentit ovat käytettävissä Dynamicsin puolella asiakastiedoissa.

Myös sosiaalisen median markkinointiin Merikallio pääsi esittelemään uutuuksia. AI for market insights on tullut Social Engagement tilalle. Palvelun avulla voidaan seurata esim. omiin avainsanoihin liittyviä keskusteluja sosiaalisissa medioissa. Merikallio painotti puheenvuorossaan, että Dynamicsiin on luotu valtava määrä hyödyllisiä palveluja, joita saadaan käyttöön ja kokeiltavaksi ilman valtavia panostuksia ja ilman omaa asiantuntijajoukkoa.

Jani Rauhala esitteli Dynamics Marketingin uutta Unified Interfacea. Päätoiminnallisuuksia ovat asiakassegmentointi, asiakaspolkujen rakentaminen (esim. uutiskirjeet ja niihin liittyvä analytiikka), markkinointiviestintä, tapahtumahallinta (tapahtumien perustiedot, tapahtumakalenteri, kytkentä tapahtumasivustoihin, rekisteröityminen, tilahallinta, jne). Rauhalan mukaan keväällä on tulossa valtava määrä uusia ominaisuuksia Marketing-moduuliin, kuten parempi integroitavuus, some-liitännät, spam-pisteytys, tekoälyyn perustuva smart scheduling ja portaalin personointi asiakassegmentin mukaan. Rauhala kertoi myös Mixed Realityn tulleen osaksi Dynamics-alustaa ja sopivan useisiin käyttökohteisiin (Microsoft Dynamics 365 Remote Assist ja Microsoft Dynamics 365 Layout); esimerkkinä etäopastus, tilasuunnittelu, koulutus, yhteistyö, tilaan liitetty analytiikka.

Dynamics 365 mahdollisuudet

 Janne Laurila ja Laura Tienvieri kokosivat Dynamics 365 iltapäivän yhteen ja painottivat Dynamics-alustasta löytyvän tukea erittäin moniin yrityksen prosesseihin, myynnistä tuotantoon, talouteen ja kirjanpitoon. He mainitsivat Finance & Operations puolen muutoksista:

  • Siirtymisen jatkuviin päivityksiin
  • Elinkaaripalveluiden kehittyminen
  • Power Platformin kehitysalustana

Laurila ja Tienvieri kävivät keskustelevalla mallilla muutamia tyypillisiä tarpeita läpi; miten onnistuu esim. yrityksen kopiointi, integraatiotarpeiden toteutus, tietojen sujuva vienti ja päivitys, roolikohtaisten työtilojen käyttö, modernit raportoinnin ratkaisut, mobiilikäyttö, ostolaskujen kierrätys tai moniyritysympäristön hoitaminen.

Share