Hyppää pääsisältöön
Artikkeli

Ajankohtaista työlainsäädännössä: Henkilöstön sitouttamiseen tulossa uusi verokannustin

Haluatko sitouttaa yhtiösi tärkeimmän voimavaran - työntekijät - ja näin nostaa myös yhtiösi arvoa? Oletko pohtinut, miten käytännössä saisit sitoutettua työntekijät yhtiöösi? Oletko harkinnut henkilöstöannin järjestämistä, mutta nykylainsäädännön nojalla se ei ole tuntunut houkuttelevalta vaihtoehdolta?

Hallitus on esittänyt, että tuloverolakia muutetaan lisäämällä siihen listaamattomien osakeyhtiöiden henkilöstöanteja koskeva erityissäännös. Lakimuutoksen on ehdotettu tulevan voimaan 1.1.2021, ja sitä sovelletaan osakeanteihin, joita koskeva päätös on tehty lain voimaantulon jälkeen. Näin ollen henkilöstöannin järjestäminen on nyt ajankohtaista ja sen suunnittelu kannattaa aloittaa vaikka heti.

henkilöstön sitouttaminen

Tavoitteena yksiselitteisyys

Uudistuksen tavoitteena on kannustaa listaamattomien yhtiöiden henkilökuntaa omistamaan yhtiön osakkeita ja näin sitouttaa työntekijöitä yritykseen sekä kasvattaa yrityksen arvoa. Uudistuksella pyritään luomaan yksiselitteinen ja ymmärrettävä malli, joka myös selkeyttää osakkeen arvostamiseen liittyviä haasteita, joita tuloverolain 66 §:n nykyisen henkilöstöantisäännöksen soveltamiseen liittyy.

Tällä hetkellä listaamattoman startup-yrityksen ja kasvuyrityksen osakkeen käyvän arvon määrittämiseen verotuksessa liittyy useita epävarmuustekijöitä ja asia on verotuskäytännössä hyvin epäselvä. Asian epäselvyys korostuu tilanteessa, jossa pääomasijoittaja on merkinnyt yhtiön osakkeita korkeaan hintaan tulevaisuuden kasvuodotukset huomioiden. Täten nykyinen henkilöstöantisäännös ei toimi listaamattomissa yhtiöissä tarkoituksenmukaisella tavalla eikä säännöstä voida pitää ennakoitavana. Myöskään nykysäännöksen mahdollistamaa 10 prosentin alennusta ei ole välttämättä katsottu kovin merkittäväksi kannustimeksi.

Ehdotetussa uudistuksessa puhutaan aivan toisen mittaluokan verokannustimesta. Uudistuksen myötä verovelvollisen merkitessä osakeannissa työnantajanaan toimivan listaamattoman osakeyhtiön osakkeita veronalaista ansiotuloa muodostuisi vain siltä osin kuin merkintähinta alittaisi varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain mukaisesti yhtiön osakkeelle lasketun yhtiön nettovarallisuuteen perustuvan matemaattisen arvon.

Henkilöstöannissa voitaisiin siis käyttää osakkeiden merkintähintana yhtiön nettovarallisuuteen perustuvaa arvoa, eikä tuottoarvoa tarvitse ottaa huomioon osakkeen merkintähinnan määrittelyssä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että verovapaa etu on käyvän arvon ja substanssiarvon erotus, joka voi yksittäistapauksissa olla hyvin merkittävä etu.

Edellytyksenä olisi, että etu on henkilöstön enemmistön käytettävissä. Säännöstä ei sovellettaisi siltä osin kuin verovelvollisen, hänen perheenjäsenensä tai heidän yhdessä omistamansa osuus suoraan tai välillisesti ylittää kymmenen prosenttia yhtiön osakkeista tai vastaavan osuuden yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Etu olisi rajattu yhtiön henkilöstöön ja toimitusjohtajaan eikä täten ulottuisi hallituksen tai hallintoneuvoston jäseniin.

Ehdotetun säännöksen soveltaminen edellyttää, että yhtiö harjoittaa elinkeinotoimintaa ja sen omaisuus myös koostuu pääosin elinkeinotoimintaa palvelevasta omaisuudesta. Mainituista rajoituksista huolimatta ehdotettu uudistus on todella konkreettinen ja hyödyllinen lisäys henkilöstöantia koskeviin säännöksiin. Henkilöstöanti tulisi uudistuksen myötä olemaan useissa tapauksissa aidosti käyttökelpoinen henkilöstön sitouttamiskeino, jolla voisi samalla kasvattaa yhtiön arvoa.

Kirjoittaja

Laki- ja veropalvelut

Kiinnostuitko henkilöstöannin järjestämisestä?

Autamme sinua henkilöstöannin suunnittelussa ja järjestämisessä sekä laadimme puolestasi kaikki järjestelyssä tarvittavat asiakirjat. Mikäli olet kiinnostunut henkilöstöannin järjestämisestä, jätä yhteydenottopyyntö asiantuntijallemme.

Share