Hyppää pääsisältöön
Artikkeli

Työnantaja, oletko varautunut kilpailukieltojen korvausvelvollisuuteen?

Kilpailukieltoja koskevan lakimuutoksen tarkoitus tulla voimaan 1.1.2022

Kilpailukieltoja koskevan lakimuutoksen tarkoitus tulla voimaan 1.1.2022

Kilpailukieltoja koskevan työsopimuslain muutoksen on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alussa.

Lakiesityksen mukaan työnantajalle tulisi korvausvelvollisuus kaikista työsuhteen jälkeiseen aikaan kohdistuvista kilpailukieltosopimuksista.

Toimeen kannattaa tarttua jo tänään

Enintään kuuden kuukauden pituisesta kilpailukiellosta työnantajan pitäisi jatkossa maksaa korvaus, joka vastaa 40 % työntekijän palkasta koko kilpailukieltoajalta. Yli kuuden kuukauden pituisesta kilpailukiellosta korvaus olisi 60 % palkasta koko kilpailukieltoajalta.

Työnantajalla olisi kuitenkin oikeus irtisanoa kilpailukieltosopimus, ellei työntekijä ole irtisanonut työsuhdettaan. Korvausvelvollisuus koskisi myös ennen lakimuutoksen voimaantuloa tehtyjä kilpailukieltosopimuksia vuoden siirtymäajan kuluttua.

Liiketoiminnan tarpeisiin pohjautuvat kilpailukielto- ja salassapitoehdot

Monissa yrityksissä kilpailukielto kirjataan työsopimuksiin rutiininomaisesti ”varmuuden vuoksi”. Jatkossa se voi aiheuttaa merkittäviä kustannuksia. Nyt on syytä määritellä missä rooleissa kilpailukielto on aidosti tarpeellinen ja liiketoiminnallisesti järkevä, ja onko sille laissa vaadittu erityisen painava syy. Kilpailukiellot – tai niiden puuttuminen – vaikuttavat mahdollisten korvausten lisäksi todennäköisesti myös mm. työvoiman saatavuuteen ja palkkatasoon.

Pohdinnassa on myös huomioitava liike- ja ammattisalaisuuksien turvaaminen. Jos työntekijällä ei ole kilpailukieltoa, riittääkö lakiin perustuva salassapitovelvoite vai tarvitaanko erillinen salassapitoehto? Liiketoiminnan lähtökohdista laaditut kilpailukiellot ja salassapitosopimukset turvaavat yrityksen asemaa markkinoilla. Huonosti harkitut sopimusehdot voivat taas aiheuttaa yllättäviä kustannuksia ja heikentää kannattavuutta.

Toimi ennen vuodenvaihteen kiireitä

Käytössä olevat työsopimuspohjat kannattaa tarkistaa ja päivittää vuoden 2021 aikana ennen lakimuutoksen voimaan astumista. Aikaa on siis vain muutama kuukausi.  Kannattaakin toimia samantien. Autamme sinua määrittelemään tarkoituksenmukaiset työsuhteen ehdot ja päivittämään sopimukset juuri sinun yrityksesi tarpeiden mukaisiksi.

Juridiset vastuut opas

Miten henkilöstömäärä vaikuttaa työnantajan vastuisiin?

Onko aihe sinulle ajankohtainen juuri nyt? Ota yhteyttä!

 
 

Share