Hyppää pääsisältöön
HR consultant
Artikkeli

Kokonaisvaltaiset asiantuntijapalvelut tukena yritysjärjestelyissä

Jokainen yhtiö joutuu jossain vaiheessa elinkaartaan käymään läpi jonkinlaisen yritysjärjestelyn. Yritysjärjestelyjen kohteena ovat yrityksen omistuksen, rakenteen tai toimintamuodon uudelleenjärjestelyn lisäksi yrityksen harjoittaman liiketoiminnan tai toimintaan sitoutuneen omaisuuden erilaiset luovutukset.

Näistä esimerkkeinä ovat sukupolvenvaihdos, sulautuminen, jakautuminen ja yrityskauppa. Yrityskaupan toteuttamisen perusvaihtoehtoina on totuttu pitämään liiketoimintakauppaa ja osakekauppaa.

Yrityskauppa on ostajalle strateginen toimenpide, jossa yrityksestä maksettava hinta on alhaisempi kuin ostetusta yhtiöstä ajan mittaan odotettava hyöty. Yrityksen arvo on subjektiivinen käsite, ja yrityskauppatilanteessa eri osapuolten näkemykset yrityksen arvosta vaihtelevat usein huomattavastikin.

Yrityksen arvoon vaikuttaa olennaisesti yhtiön taloudellisten lukujen lisäksi toimintaan liittyvät riskit, joita ostaja useimmiten pyrkii kartoittamaan tekemällä yhtiössä niin sanotun due diligence -selvityksen, eli yritystarkastuksen.

Yrityskaupan lisäksi yrityksen arvon määrittäminen on keskeistä monissa muissakin tilanteissa, kuten hankittaessa lainarahoitusta tai uusia sijoittajia. Yrityksessä saattaa myös ilmetä tarve sitouttaa yrityksen avainhenkilöitä ottamalla heidät osakkaiksi. Tällöin on selvitettävä, millä hinnalla nämä avainhenkilöt voidaan ottaa yhtiön osakkaiksi. Otettaessa työntekijä osakkaaksi on huomioitava työntekijän henkilökohtainen verotus ja mahdollinen tarve yhtiön taseen keventämiseen ennen sanottua järjestelyä. Myös osakkaiden keskinäisistä suhteista on suositeltavaa sopia, kun yhtiöön otetaan uusia osakkaita.

Yritysjärjestelyihin liittyvistä veroseuraamuksista aiheutuu osapuolille kustannuksia, jotka on otettava huomioon järjestelyjä suunniteltaessa. Verosuunnittelulla on mahdollista saavuttaa merkittäviäkin säästöjä. Esimerkiksi sukupolvenvaihdokset voidaan suunnitelmallisesti toteutettuina tehdä hyvin maltillisin veroseuraamuksin. Suosittelemmekin käyttämään asiantuntijaa apuna aina yritysjärjestelyjä toteutettaessa.

Asiantuntijoiltamme saat apua kaikissa yritysjärjestelyihin liittyvissä kysymyksissä.

Share