Hyppää pääsisältöön
Artikkeli

Korona-ajan kustannustuki, sulkemiskorvaus ja tapahtumatakuu auttavat yrittäjää

Uusi hakukierros kustannustuessa

Kustannustuen neljäs hakukierros on nyt alkamassa. Haku alkaa 17.8.2021 ja päättyy 30.9.2021. Tukea haetaan Valtiokonttorin sähköisen asiointipalvelun kautta.


Tukea voivat saada yritykset, joiden liikevaihto ajalla 1.3.–31.5.2021 on pudonnut yli 30 % koronapandemian takia vertailuajankohtaan nähden ja joilla on vaikeuksia selvitä joustamattomista kustannuksista ja palkkakuluista. Yhtiömuodolla ei ole merkitystä tuen saamiselle. Myös yhdistykset ja säätiöt voivat hakea kustannustukea.

Valtioneuvoston asetuksella on määritelty tuen piiriin kuuluvat toimialat. Jos yrityksesi ei kuulu asetuksessa mainittuun toimialaan, tukea voidaan myöntää harkinnanvaraisin perustein. Yrityksesi on tuolloin perusteltava erikseen tuen tarve ja se, että liikevaihto on laskenut koronan vuoksi. Huomattava on, että maatalouden alkutuotannon, kalatalouden ja vesiviljelyalan toimialoille ei myönnetä kustannustukea edes harkinnanvaraisesti. Näillä toimialoilla sovelletaan erillisiä valtiontukisääntöjä, joista vastaa maa- ja metsätalousministeriö.

Yrityksesi voi hakea kustannustukea, jos
  • liikevaihto on alentunut yli 30 % vertailuajankohtaan nähden
  • tukikaudella syntyneitä hyväksyttäviä kustannuksia on vähintään 2000 euroa
  • yrityksellä on y-tunnus ja
  • yritys on merkitty ennakkoperintärekisteriin.

Tuen vertailukausi riippuu ALV-ilmoituskaudesta sekä yrityksen perustamisajankohdasta.

Yrityksen oman liikevaihdon lisäksi tarkastellaan toimialan liikevaihtoa. Jos yrityksesi koko toimialan liikevaihto on laskenut vähintään 10 %, voit muiden ehtojen täyttyessä hakea tukea ilman lisäperusteluja. Jos yrityksesi ei kuulu Valtioneuvoston asetuksessa säädetylle toimialalle, voit silti hakea kustannustukea esittämällä perustelut pandemian aiheuttamasta liikevaihdon laskusta.

Kustannustuki ja sulkemiskorvaus auttavat yrittäjää 2021 Accountor

Aikaisemmilla hakukierroksilla moni yksinyrittäjä ja pienyrittäjä jäi ilman tukea 2000 euron rajan takia. Nyt tukea maksetaan vähintään 2000 euroa, vaikka yrityksen tuki laskennallisesti jäisikin alle em. summan. Jos muut tukiehdot täyttyvät, yhä useampi yksinyrittäjä ja pienyrittäjä voi nyt päästä tuen piiriin. Myönnetystä tuesta vähennetään vakuutuskorvaukset, jotka kohdistuvat samoihin kustannuksiin sekä Valtiokonttorin myöntämä sulkemiskorvaus ja tapahtumatakuu. Enimmillään tukea voi saada 1 000 000 euroa.

Jos yrityksesi on perustettu 1.1.2019 tai sen jälkeen, ja jolla ei siten ole ollut liikevaihtoa, jonka perusteella voitaisiin määritellä liikevaihdon muutos ns. normaali- ja pandemiakausien välillä, se voi saada tukea toimialan mediaaniliikevaihdon muutoksen perusteella. Ns. harkinnanvaraista tukea ei voida kuitenkaan uusille yrityksille myöntää, koska yrityksen liikevaihdon muutosta ei voida osoittaa.

Myönnetty tuki maksetaan Verohallinnolta saadulta pankkitilille, joten on syytä tarkistaa, että Verohallinnolle on ilmoitettu oikea pankkitili. Voit tarkistaa ja tarvittaessa muuttaa tilinumeron OmaVerossa.

Aikaisempiin kierroksiin verrattuna kustannustuen myöntämisen esteisiin on tullut merkittävä helpotus koskien pieniä ja mikroyrityksiä. Nämä yritykset voivat nyt saada tukea, vaikka yrityksellä on ollut taloudellisia vaikeuksia ennen koronapandemiaa, eli ennen 1.1.2020. Edellisillä kierroksilla esimerkiksi negatiivinen oma pääoma esti tuen saamisen. Edellytyksenä kuitenkin on, ettei yritys ole tuen myöntämishetkellä konkurssi- tai yrityssaneerausmenettelyssä eikä sille ole myönnetty pelastamistukea eikä rakenneuudistustukea. Tuen esteenä on edelleen muut aikaisemminkin esteenä olleet tilanteet, esimerkiksi verotusta koskevan ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti, perinnässä olevat verovelat, ennakkoperintärekisteriin kuulumattomuus. Valtiokonttorin sivuilla on lueteltu tarkemmin kustannusten myöntämisen esteet.

Sulkemiskorvaus pien- ja mikroyrityksille

Pien- ja mikroyrityksiä koskevan sulkemiskorvauksen hakuaika päättyy 31.8, jos sulkemiskausi päättyi huhtikuussa.


Sulkemiskorvaus koskee pieniä ja mikroyrityksiä, joissa on enintään 49 työntekijää ja jotka ovat joutuneet sulkemaan toimitilansa tilapäisesti asiakkailta lain määräyksen tai viranomaisen päätöksen mukaisesti. Sulkemiskorvaus koskee esimerkiksi ravintoloita, ravitsemisyrityksiä, liikunta- ja urheilutiloja, kuntosaleja, kylpylöitä ja sisäleikkipuistoja. Korvausta voidaan maksaa siltä ajalta, jonka yritys on ollut suljettuna.

Sulkemiskorvausta on haettava neljän kuukauden kuluessa sen kalenterikuukauden päättymisestä, jona velvollisuus pitää toimitilat suljettuina päättyi. Tukea voidaan myötää siis vasta siitä lukien, kun Aluehallintovirasto on määrännyt toimitilat kokonaan suljettavaksi. Jos toimintaa on rajoitettu, mutta asiakastiloja ei ole määrätty suljetuiksi, sulkemiskorvausta ei voi hakea, mutta kustannustukea ehtojen täyttyessä voi hakea.

Sulkemiskorvauksellakin korvataan joustamattomia kuluja ja palkkakuluja. Joustamattomia kuluja ovat esimerkiksi vuokrakulut, lupa-, jäsen- ja vakuutusmaksut, lisenssimaksut ja välttämättömät vuokratyövoimakustannukset. Liiketoiminnan alenemista sulkemiskorvaus ei korvaa. Korvauksen laskenta perustuu helmikuun 2021 palkkakuluihin sekä muihin joustamattomiin kuluihin. Palkkakulut huomioidaan täysimääräisesti ja kulut 70 %:sti. Tulorekisterin mukaisista palkkakuluista huomioidaan lisäksi 20 % sivukuluja.

Jos ehdot täyttyvät sekä kustannustuessa että sulkemiskorvauksessa, yrityksesi voi saada molempia tukia.

Keskisuurten ja suurten yritysten sulkemiskorvauksen hakuaika päättyi 13.8.2021. Hakemuksen liitteeksi tarvittava tilintarkastajaraportti voidaan toimittaa viimeistään 31.10.2021.

Tapahtumatakuun haku loppuu 31.8.

Tapahtumatakuu koskee vakiintuneita, ammattimaisia yleisötapahtumien järjestäjiä ja näiden järjestämiä vuosittaisia, vähintään 200 hengen yleisötapahtumia. Tapahtumatakuu ei koske ympärivuotista tapahtumatoimintaa.

Kyseessä on ennakollinen maksusitoumus, joka myönnetään tapahtumajärjestäjälle tämän ilmoittamista kustannuksista. Takuuta voi hakea tapahtumille, jotka järjestetään 1.6.–7.12.2021. Tapahtumatakuuta haetaan kahdessa osassa: ensin ennakollinen maksusitoumus ja toisessa vaiheessa voi hakea korvausta toteutuneista kuluista, jos tapahtuma peruuntuu tai toteutuu olennaisesti pienempänä.

Tapahtumatakuun sähköinen haku päättyy 31.8.2021. Takuuhakemuksen voi täyttää ainoastaan tapahtuman pääjärjestäjä. Korvausten hakuaika peruuntuneista tapahtumista on 15.9. - 7.12.2021.
Yrityksesi voi hakea tapahtumatakuuta ja korvausta, jos
  • yrityksesi on vakiintunut ja ammattimainen tapahtumajärjestäjä
  • järjestettävä tapahtuma koskee vähintään 200 hengen yleisötilaisuutta, joka järjestetään 1.6. – 7.12.2021 välisenä aikana, eikä se ole ympärivuotinen tapahtuma
  • yritykselläsi on y-tunnus ja arvonlisäverollista liikevaihtoa vähintään 150 000 € vuodelta 2019
  • yrityksesi kuuluu ennakkoperintärekisteriin
  • tapahtuma joudutaan perumaan tai sen laajuutta rajoitetaan olennaisesti lain tai viranomaisen määräyksestä.
Kustannustuki ja sulkemiskorvaus auttavat yrittäjää 2021

Mitä tietoja tarvitset hakemuksia varten?

Kirjanpitosi on avainasemassa tietojen hankkimisessa.

Jos kustannushakemusta varten yrityksesi liikevaihto ei suoraan selviä alv-ilmoitusten perusteella, se löytyy kirjanpidostasi. Tukikauden joustamattomien kulujen ja menetysten tiedot, eli mistä kuluista on kyse euromäärineen, löytyy myös kirjanpidostasi. Kulut ovat siis kirjanpitosidonnaisia, eli niiden täytyy olla kirjattuina kirjanpitoon. Huomaathan, että Valtiokonttorin sivuilla on vain esimerkinomaisesti listattu niitä kuluja, jotka luetaan joustamattomiin kuluihin. Tällaiset kulut ovat yrityskohtaisia, joiden kuuluminen hakemuksen piiriin on tarkistettava tapauskohtaisesti. Lisäksi hakemuksessa on esitettävä tiedot vakuutuskorvauksista, jos yrityksesi on niitä saanut korvaamaan tukikauden vahinkoja. Myös EU:n puitetukiohjelman mukaisten tukien tiedot on ilmoitettava.

Kustannustuki perustuu jo syntyneisiin hakemuksella ilmoitettuihin kustannuksiin, joten lähtökohtaisesti yrityksesi ei tarvitse raportoida tuen käyttämistä jälkikäteen. Valtiokonttorilla on kuitenkin oikeus jälkikäteen tarkistaa kulujen oikeellisuus.

Tapahtumatakuuta haettaessa on ilmoitettava mm. tapahtuman kustannusarvio, alihankkijat ja niiden osuus kustannuksista sekä selvitys aiemmasta, vakiintuneesta ja ammattimaisesta toiminnasta tapahtuma-alalla. Peruuntuneen tai huomattavasti pienempänä lain tai viranomaisen määräyksestä johtuvasta syystä toteutettavan tapahtuman korvaus perustuu ennakkoon ilmoitettuihin toteutuneisiin kuluihin ja tuloihin.

Valtiokonttorin sivulla on hyvät hakuohjeet ja paljon muuta yksityiskohtaista tietoa sekä kustannustuesta, sulkemiskorvauksesta ja tapahtumatakuusta:
Yritysten kustannustuki - Valtiokonttori
Sulkemiskorvaus - Valtiokonttori
Tapahtumatakuu - Valtiokonttori

Asiantuntijamme

Jätä yhteydenottopyyntö - autamme mielellämme tarvitsemassasi asiassa!

Jos alla oleva lomake ei näy, voit täyttää sen täällä.

Share