Hyppää pääsisältöön
Tuloveromuutokset 2020
Artikkeli

Muutoksia henkilöiden tuloverotukseen 2020

Hallituksen esityksiä koskien ensi vuoden verotusta on kertynyt paljon. Lait eivät vielä ole lopullisia lukuun ottamatta tulolähdejaon poistumiseen liittyvää lainsäädäntöä. Osa tässä kerrotuista muutoksista on vielä valmisteluasteella, mutta osa on jo edennyt Hallituksen esitysvaiheesta valiokuntaan. Ensimmäisessä artikkelissa käymme läpi muutoksia henkilöverotuksen osalta.
 

Henkilöverotuksen muutoksia


Tuloveroasteikko 2020

Ensi vuoden valtion tuloveroasteikkoon on tehty pieniä muutoksia. Asteikon tulorajoja on korotettu noin 3,1 %:lla. Niin sanottu solidaarisuusvero, eli ylin tuloluokka lisättiin ensimmäisen kerran vuodelle 2013. Solidaarisuusveroa jatketaan edelleen ja siihen tehtiin nyt myös vastaava indeksitarkistus kuin muihinkin tuloluokkiin.

Verotettava ansiotulo, euroa

Vero alarajan kohdalla, euroa

Vero alarajan ylittävästä osasta, prosenttia

18 100 – 27 200

8,00

6,00

27 200 – 44 800

554,00

17,25

44 800 – 78 500

3 590,00

21,25

78 500 -

10 751,25

31,25

 

Esimerkiksi 30 000 euron valtionverotuksessa verotettavasta ansiotulosta valtionvero on tämän vuoden tuloveroasteikolla laskettuna 1 157 euroa, kun yllä olevan, ensi vuoden asteikon mukaan valtion vero on 1 037 euroa. Vastaavat luvut 50 000 euron vuositulolla ovat tänä vuonna 4 867 euro ja ensi vuonna 4 695 euroa. Valtion vero on ansiotulojen veroista ja maksuista vain yksi osa, joten lopulliseen verotukseen vaikuttaa myös kunnallis- ja kirkollisverotus sekä palkan sivukulut.
 

Kotitalousvähennys

Kotitalousvähennystä kiristetään alentamalla vähennyksen enimmäismäärää 2 250 euroon (nyt 2 400 euroa) ja ennakkoperintärekisteriin kuuluvan yrityksen työkorvauksen määrää 40 %:iin (nyt 50 %) sekä palkkojen vähennysosuutta 15 %:iin (nyt 20 %).
 

Asuntovelan korkovähennys

Asuntovelan korkovähennystä alettiin kaventaa vuonna 2012. Vähennysoikeus suunnitellaan poistettavan kokonaan asteittain siten, että verovuonna 2023 ei enää voisi vähentää asuntovelan korkoa lainkaan. Tänä vuonna korkovähennys on vielä 25 %, ensi vuonna 15 %, vuonna 2021 vähennys olisi 10 % ja viimeinen vähennysvuosi olisi 2022, jolloin asuntovelan korkoa voisi vähentää 5 %. Vähennysoikeuden poistumisella on tarkoitus yhtenäistää omistus- ja vuokra-asumisen verokohtelua.
 

Kannattaa tarkistaa verottajan sivuilta tiedot ajankohtaisista muutoksista. Myös kirjanpitäjäsi neuvoo sinua mielellään.

Asiantuntija

Share