Hyppää pääsisältöön
Artikkeli

Nykyisyys ja tavoiteltu tulevaisuus – tukeeko järjestelmäpalettisi huomisen johtamista?

Toiminnanohjausjärjestelmissä kyse ei ole yksittäisestä teknologiasta, vaan uudesta kokonaisvaltaisesta organisaation läpileikkaavasta ajattelutavasta.

- Toiminnanohjauksessa on pohjimmiltaan kyse biteistä: erilaisista tavoista jalostaa tietoa ja hallinnoida tietovirtoja liikkeenjohdollisen päätöksenteon tueksi. Olen törmännyt toiveajatukseen, että olisipa yrityksen johtaminen kuin lentokoneen ohjaamo: olisi vipuja, nappeja, kauaskantoinen näkymä ja kaiken saisi mitattavaksi, toteaa liiketoimintajohtaja Mikko Saarnio Accountorilta.

- Ajatus on sinänsä ihan oikein. Kaiken tiedon hallitsemisen sijaan validia on myös miettiä, mitkä ovat äärettömän tärkeitä avainkohtia, joissa tietoa kulkee merkittävä määrä selkeällä prosessilla. Nämä tulisi priorisoida toiminnanohjauksen kehityksessä avainkodiksi.

Saarnion mukaan lentokone-mielikuva on useissa suomalaisyrityksissä vielä utopiaa.

- Talousosastoilla keskitytään yhtä tänä päivänäkin siihen, että tuloslaskelmassa ja taseessa jokaiselle kuluerälle onnistutaan löytämään mahdollisimman oikea kohta ja kuluerä saadaan jaoteltua mahdollisimman tarkasti. Jokainen tekijä tuijottaa omia prosesseitaan, omia ohjelmistojaan ja palvelee omaa siiloaan. Perusajatus liiketoimintaa ohjaavan tiedon jalostamisesta katoaa siilojen väliin.

Tämän toimintamallin vastakohta on koko organisaatiolle hyötyä tuottava liiketoiminta-alusta, joka kokoaa kaikki tukiprosessit yhteen. Kun tietoa jalostavaa prosessia pohditaan, apua tarjoaa myös ulkoistuskumppani, joka hahmottaa koko liiketoiminnan yhteenliimaamisen pisteet.

- Tuemme asiakkaitamme pääsemään siihen pisteeseen, että kuluerien allokoinnin sijaan toiminnanohjausjärjestelmä mahdollistaa tiedon jalostamisen suorilla, lähes automaatiota muistuttavilla prosesseilla, jotka tuottavat reaaliaikaista tietoa.

- Laajemmasta näkökulmasta katsottuna kyse on siitä, onko järjestelmäpaletti todella mietitty suhteessa tähän päivään ja huomiseen: toimivatko järjestelmät tänään – entä toimivatko ne tavoitellussa tulevaisuudessa? Tukevatko ne johtamista nyt, Saarnio kysyy.

Manuaalinen tiedonkeräys on haavoittuva prosessi

Liiketoimintajohtaja Mikko Saarnio näkee suomalaisyrityksissä elävän edelleen vahvana sen myytin, että kaiken tiedon tulee olla yhdessä järjestelmässä, jotta sitä voidaan harmonisesti käsitellä.

- Nykypäivänä tämä ei enää pidä paikkaansa. Elämme hyvin monimuotoisessa tietohallinnollisessa ympäristössä, jossa kaikki valinnat tulisi jaotella perustuen ytimeen ja kehään: core-järjestelmiin ja niitä tukeviin järjestelmiin. Kerron tästä esimerkin rahaliikenteen näkökulmasta.

- Suomessa rahaliikenne pankin ja yrityksen välillä sekä ostolaskujen käsittely ovat maailman huippua – tarjolla on todellisia kärkituotteita globaalissa mittakaavassa mitattuna. Mutta edelleen törmäämme yrityksiin, joissa pankkiyhteydet ovat edelleen organisoitu hassusti: prosessit eivät generoi minkäänlaista tietoa liikkeenjohdon päätöksiin tai tiedon kerääminen on käsityötä vaativa, haavoittuva prosessi.

- Vaikka prosessi sinänsä toimisi hyvin, onko yrityksellä mielessään kristallinkirkkaana se, millaista tietoa he haluavat rahaliikenteen osalta täydennettävän niin kassaan tulevan kuin sieltä lähtevän rahan osalta? Mitä täydennyksiä on tehtävä, kun tieto saapuu ensimmäistä kertaa yrityksen tietojärjestelmään? Mikä tieto on automaatiota, mikä käsin tehtävää?

- Haluan herätellä keskustelua siitä, että mahdollisimman tarkasta allokoinnista tulisi pyrkiä kokonaisuuksien johtamiseen ja siilomaisesta tiedon käsittelystä tulisi pyrkiä portaittaiseen avaintiedon jalostamiseen.

Share