Hyppää pääsisältöön
Mitä osakkaan tulee tietää rahanostoista
Artikkeli

Osakas – huomioi nämä loppuvuoden rahantarpeesta ja verotuksesta

Vuoden loppu lähestyy. Koska henkilön verovuosi on kalenterivuosi, vuoden lopun rahanostot vaikuttavat tämän vuoden verotukseen. Osakeyhtiössä yhtiöoikeudelliset säännökset pitää aina ottaa huomioon. Varoja ei voi nostaa, jos se vaarantaa yhtiön maksukykyä ja varojen käyttämisestä tulee laatia asianmukaiset dokumentit - käytännössä esimerkiksi velkakirjat tai pöytäkirjat. Tässä keskitytään kuitenkin verotukseen.

Osinko verotetaan sinä vuonna, kun se on nostettavissa

Osinko on nostettavissa kokouspäivänä, ellei yhtiökokouksen pöytäkirjassa ole mainintaa muusta nostoajankohdasta. Jos osinkotulon verotus halutaan ensi vuodelle, mutta yhtiökokous pidetään tämän vuoden puolella, yhtiökokous voi päättää osingon olevan nostettavissa myöhemmin. Mahdollinen myöhempi nostoajankohta on oltava myös pöytäkirjassa.

Ns. tavallisen osakeyhtiön osingosta 8 %:iin saakka osakkeiden matemaattisesta arvosta on huojennettua pääomatulo-osinkoa, eli 75 % verovapaata ja 25 % veronalaista pääomatuloa.  Jos tällaisia pääomatulo-osinkoja nostetaan enemmän kuin 150 000 euroa, sen ylittävästä osasta em. 8 %:n rajaan saakka osingot ovat kuitenkin 85 %:sti pääomatuloa. 8 %:n rajan ylittävältä osalta osingot verotetaan 75 %:sti veronalaisena ansiotuloa.

Osakkeiden matemaattinen arvo lasketaan osinkojen verovuotta edeltävän vuoden nettovarallisuudesta. Jos osinko on nostettavissa jo vuonna 2021, nettovarallisuus lasketaan 2020 taseen perusteella. Jos osinkoja nostetaan useita eriä kalenterivuoden aikana, 8 %:n pääomatulo-osuus lasketaan vain kertaalleen.

Osakastason vähennykset pienentävät osakkaan osakkeiden matemaattista arvoa. Nettovarallisuudessa oleva osakaslaina vähennetään, jos osakas omistaa yhtiöstä yksin tai perheensä kanssa vähintään 10 %. Osakastason vähennyksenä vähennetään myös nettovarallisuudessa oleva asunto (myös vapaa-ajan asunto), jota YEL-osakas tai hänen perheensä on käyttänyt osinkojen verotusvuonna. Vähennykset tehdään, vaikka osakaslaina olisi verotettu pääomatulona ja asunto olisi käsitelty palkkakirjanpidossa luontoisetuasuntona.

Noteeratun yhtiön osingoista 85 % on veronalaista pääomatuloa ja 15 % verovapaata.

Kalenterivuonna nostettu osakaslaina voidaan verottaa osakkaan pääomatulona

Kalenterivuonna yhtiöltä nostetut lainat, jotka ovat vuoden lopussa maksamatta, verotetaan osakkaan pääomatulona, jos osakas yksin tai perheen kanssa omistaa yhtiöstä vähintään 10 %. Osakaslainan takaisinmaksuilla voidaan vähentää veronalaista pääomatuloa, kun maksut suoritetaan viiden vuoden kuluessa osakaslainan nostovuoden päättymisen jälkeen. Esimerkiksi vuonna 2016 nostetun ja pääomatulona verotetun osakaslainan takaisinmaksut voidaan vähentää vielä vuoden 2021 pääomatuloista.

Palkka on veronalaista ansiotuloa, josta menevät myös sivukulut

Osakas voi omassa verotuksessaan vähentää palkkatulostaan ansiotulovähennyksiä. Ansiotulo verotetaan verokortin mukaan, joten palkan verotus riippuu siitä, kuinka paljon tähän mennessä tälle vuodelle on jo saatu ansiotuloa.

Yhtiössä työskentelevän osakkaan palkka sivukuluineen pienentää verotettavaa yritystuloa. Palkka on vähennyskelpoista sen vuoden verotuksessa, jolloin työ on suoritettu.

Jos yhtiöllä ei ole varaa maksaa palkkaa, se voidaan kirjata palkkavelaksi. Osakkaan verotuksessa palkka verotetaan vasta, kun se on nostettavissa. Tämä tarkoittaa silloin kun todetaan, että yhtiö ei ole enää maksukyvytön. Jos yhtiö ei maksa osakkaan palkkavelkaa, vaikka on jaettu osinkoja tai annettu osakaslainaa, palkka verotetaan sen vuoden tulona, jolloin velkakirjaus on tehty. Yhtiö ei ole ollut silloin maksukyvytön, jos se on voinut maksaa osinkoja tai osakaslainaa.

Osakas, nostitpa osinkoa, osakaslainaa tai palkkaa, kaikki on veronalaista tuloa omalla tavallaan. Jotta verotus menisi kohdallasi mahdollisimman optimaalisesti, kannattaa suunnitella rahan nostot yhtiöstä jo hyvissä ajoin alkuvuodesta.

Asiantuntijamme

collaboration casual two women_1440x440.jpg

Pysy ajan tasalla talouden ja työelämän muutoksista!

Jätä yhteystietosi, niin olemme sinuun pian yhteydessä!

Jos alla oleva lomake ei näy, voit täyttää sen täällä.

Tagit

Share