Hyppää pääsisältöön
Artikkeli
Palvelukehitys-keskittyy-asiakaslahtoisyyteen_1440x450

Palvelukehityksemme keskittyy asiakaslähtöisyyteen

Suunta tulevaisuuden tuote- ja palvelukehitykselle

Käynnistimme syksyllä 2019 palvelukehityshankkeen, jonka tarkoituksena oli asiakaslähtöistää kirjanpitopalveluitamme sekä luoda suunta tulevaisuuden asiakaslähtöiselle palvelukehityksellemme. Projektin tavoitteena oli suunnitella uusia palveluominaisuuksia sekä mitata asiakkaiden niistä saamaa lisäarvoa.

Keräsimme tietoa yrittäjien arjesta ja heidän kokemuksiaan taloushallinnon palveluiden käyttämisestä haastatteluiden avulla. Havainnoissa nousi esiin muun muassa laskujen ja tositteiden toimittamiseen liittyvät haasteet, tarve perehtyä talouslukuihin säännöllisesti sekä yrityksen näkökulmaa sähköiseen taloushallintojärjestelmään siirtymisestä.

Hyödynsimme havaintoja palveluominaisuuksien suunnitteluun ja tuotteistukseen osaksi Accountor Online -kirjanpitopalveluamme. Uudet ominaisuudet suunnittelimme alusta alkaen digitaalisesti käytettäviksi.

Rohkaisevaa palautetta pilotoinnista

Palvelumuotoilussa hyödynnetään mm. yhteiskehittämistä, luovia menetelmiä, erilaisia visualisointi- ja konkretisointitapoja sekä nopeita kokeiluja.

Pilotissa mukana olleet uudet palveluominaisuudet ovat liiketoiminnan tuloskortti, jossa on mukana toimialavertailutiedot, kirjanpitoaineiston toimittamisen muistutusominaisuus sekä uusille asiakkaille tarkoitettu tervetuloasivusto, joka havainnollistaa palvelun käynnistämisen eri vaiheet.

Kolmen uuden palveluominaisuuden pilotoinnit ovat nyt loppurutistusta vailla valmiita. Asiakaspalautteet ovat olleet varsin lupaavia. Etenkin tuloskortin asiakkaat ovat kokeneet hyödylliseksi, koska se on helppolukuinen ja sisältää keskeisimmät tunnusluvut yhdellä sivulla. Yrityksen tulosten vertailu toimialan keskiarvoihin on koettu myös kiinnostavaksi.

Asiakaslähtöinen palvelumuotoilu osaksi jatkuvaa kehitystyötä 

Projekti opetti meille kehittämisen mallin, jolla voimme jatkossa kehittää asiakkaiden kanssa yhdessä palveluitamme. Erityisen palkitsevaa tyytyväisten asiakkaiden lisäksi on ollut pienyrittäjien tukeminen Timma-lahjakorteilla, joita lahjoitimme pilotointiin osallistuneille.

Palveluiden kehitys asiakkaiden kanssa on ollut hauskaa ja kaikin puolin positiivinen kokemus. Iso kiitos kaikille osallistujille.

Asiantuntija

Laskuri

Kätevällä laskurilla lasket minuuteissa, millainen taloushallinnon sopimus voisi olla yrityksellesi sopivin.

Onko aihe ajankohtainen? Jätä yhteydenottopyyntö!

 
 

Share