Hyppää pääsisältöön
Pienyrittäjälle keskeiset verotusmuutokset vuonna 2022
Artikkeli

Pienyrittäjälle keskeiset verotusmuutokset vuonna 2022

Vuoden vaihtuminen toi tullessaan jälleen uusia verotussäännöksiä. Poimimme alle nostoja pienyrittäjälle keskeisistä muutoksista.

Henkilöverotus

 • Ansiotulon verotukseen ei ole tulossa suuria muutoksia. Valtion progressiivisen tuloveroasteikon rajoja nostetaan 3 %-yksikköä indeksitarkastuksena kaikilla tulotasoilla, jotta verotus ei kiristyisi yleisen ansiotasokehityksen vuoksi.
   

  Vuoden 2022 valtion progressiivinen tuloveroasteikko:

  Verotettava ansiotulo
  Vero alarajan kohdalla
  Vero alarajan ylittävästä tulon osasta
  19 200 € 8 € 6 %
  28 700 € 578 € 17,25 %
  47 300 € 3 786,50 € 21,25 %
  82 900 € 11 351,50 € 31,25 %

   

   • Kunnallisvero nousee 16 kunnassa, laskee 12 kunnassa ja säilyy ennallaan 281 kunnassa.
     
   • Työttömyysvakuutusmaksuun tulee muutos 1.8.2022. Siitä alkaen maksettavista palkoista työttömyysvakuutusmaksua ei peritä alle 18-vuotiailta. Alkuvuonna, eli 1.1. – 31.7.2022 työttömyysvakuutusmaksu peritään, jos työntekijä on 17–64-vuotias.
     
   • Asuntolainojen korkovähennysoikeus on vain 5 %. Ensi vuonna vähennysoikeus asuntolainojen koroista poistuu kokonaan.
     
   • Kotitalousvähennykseen on tulossa väliaikaisia muutoksia lämmitystapamuutostöiden, kotitalous-, hoiva- ja hoitotyön osalta. Enimmäismäärää korotetaan 3 500 euroon ja prosenttivähennyksiä työkorvauksesta 60 %:iin ja palkkakuluista 30 %:iin. Lämmitystapamuutostöiden korotukset ovat voimassa vuosina 2022–2027 ja kotitalous-, hoiva- ja hoitotyön osalta 2022–2023. Huomattava on, että kotitalousvähennystä ei voi saada, jos samaan työhön on saatu muuta julkista tukea.
     
   • Vuonna 2021 tuli voimaan väliaikainen alennus täyssähköautojen autoetuihin. Tämän vuoden alusta alennetaan väliaikaisesti myös hybridiautojen ja kaasuautojen autoetua. Alennus on 85 €/kk ja se on voimassa vuosina 2022–2025. Autoedun alennus koskee autoja, joiden ajonaikaiset hiilidioksidipäästöt ovat vähintään 1 ja enintään 100 g/km ja jotka on ensirekisteröity v. 2021 tai sen jälkeen.
     
   • Täyssähköautojen autovero on poistettu 1.10.2021 alkaen ja 1.10.2023 alkaen korotetaan täyssähköautojen ajoneuvoveron perusveroa. Autoveron vapautus ja ajoneuvoveron korotus koskevat 1.10.2021 jälkeen verotettavia autoja.
   yritysverotus 2022 pienyrittäjä

   Elinkeinotoiminnan verotus

   • Vuonna 2020 voimaan tullut uusien käyttöomaisuuskoneiden ja -kaluston tuplapoistomahdollisuus saanee jatkoa verovuoteen 2025. Lakimuutosta ei ole vielä vahvistettu.
     
   • Liikkeen- ja ammatinharjoittajille ei enää jatkossa postiteta elinkeinotoiminnan veroilmoituslomakkeita (lomake 5). OmaVerossa on valmiina pohjatietoja sähköisesti annettavaa veroilmoitusta varten.
     
   • Tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennystä jatketaan verovuoteen 2027 saakka ja korotetaan kolminkertaiseksi. Vähennyksen alaraja on 5 000 euroa ja enimmäismäärä 500 000 euroa. Lisävähennystä ei voi saada kuluihin, joihin on saatu muuta julkista tukea.
   • EVL 18 a § ja EVL 18 b § korkovähennysoikeutta koskevia säännöksiä on tiukennettu. Säännökset rajoittavat korkojen vähennysoikeutta, jos nettokorkojen määrä ylittää 500 000 euroa.
     
   • Siirtohinnoittelusäännöksiin on tullut myös muutoksia, joilla täsmennetään esimerkiksi siirtohinnoittelun markkinaehtoperiaatetta ja liiketoimen määrittämistä.
     

   Arvonlisäverotus

   • Verkkokauppaa koskevat uudet säännökset tulivat voimaan 1.7.2021. Arvonlisäverotuksen erityisjärjestelmä laajeni koskemaan sähköisten palvelujen lisäksi tavarakauppaa. Lue lisää artikkelistamme: Verkkokauppias – oletko jo rekisterissä?
    Komission arvonlisäverotusta koskeva työryhmä on antamassa vuonna 2022 digipakettiehdotuksen, joka laajentaisi erityisjärjestelmää kuluttajakaupassa ja se sisältäisi myös yritysten välisten kauppaan liittyen rekisteröitymistä koskevan uudistuksen.

     
   • Jos yrityksellä on enemmän vähennettävää arvonlisäveroa kuin maksettavaa, verokauden arvonlisävero on negatiivinen ja se voidaan palauttaa tai käyttää muihin veroihin ja saataviin. Negatiivisen alv-palautuksen korjauksen käsittelyä muutetaan 1.1.2022 tai sen jälkeen alkavilta verokausilta.
     
   • Koronaviruksen kotitestien myynnit ja niiden hankinnat ulkomailta vapautetaan arvonlisäverosta. Laki on väliaikainen ja se on voimassa 1.1. - 31.12.2022.
     
   • Ns. osto- ja lahjoitusdirektiivi saatetaan osaksi Suomen lainsäädäntöä ja se on voimassa takautuvasti vuoden 2021 alusta lähtien. Tällä säännöksellä säädetään myynnit EU-komissiolle, -virastolle tai -elimelle arvonlisäverottomiksi, kun tavarat on hankittu koronapandemiaan reagoimiseksi, ei kuitenkaan jälleenmyyntiä varten. Näitä myyntejä varten tehtyihin hankintoihin sisältyvät verot saataisiin vähentää tai hakea palautusmenettelyssä takaisin, eli kyse olisi ns. nollaverokantamyynneistä.
     
   • MBA-koulutusten arvonlisäverotukseen esitetään muutosta. Lakiehdotuksen mukaan MBA-koulutukset olisivat jatkossa arvonlisäverottomia. Lakimuutoksen olisi tarkoitus tulla voimaan 1.1.2022, mutta hallituksen esitystä ei ole vielä annettu eduskunnalle.

   Asiantuntijamme

   Sinua voisi kiinnostaa myös

   collaboration casual two women_1440x440.jpg

   Pysy ajan tasalla talouden ja työelämän muutoksista!

   Jätä yhteystietosi, niin olemme sinuun pian yhteydessä!

    
    

   Share