Hyppää pääsisältöön
Poikkeustilanteen työlainsäädäntö lyhyesti korona Accountor
Artikkeli

Poikkeustilanteen työlainsäädäntö lyhyesti

Koronavirus toi meille äkillisesti täysin poikkeavan kriisitilanteen. Se haastaa yrityksen liiketoimintaa, johtamista ja HR-käytäntöjä. Yrityksissä pohditaan vaihtoehtoja, millaisilla henkilöstöön kohdistuvilla sopeuttamistoimilla turvataan tulevaisuuden liiketoiminnan jatkuvuus.

Johdon ja henkilöstötyötä tekevien tulee tuntea työsopimus-, yhteistoiminta- ja työturvallisuusnormisto sekä sovellettavan työehtosopimuksen velvoitteet. Palkanlaskennan tulee hallita mm. lomautustilanteissa vuosilomien ja muiden poissaolojen yhteensovitus palkan määrään ja lomakertymiin. Palkanlaskennan oikeellisuus varmistaa työntekijöiden toimeentuloturvaa.   

Sopeuttamistoimien vaihtoehdot perustuvat yrityksen talousnäkymiin. Talousanalyysin lisäksi pohditaan, miten ja missä aikataulussa järjestelyt voidaan toteuttaa; mistä asioista tulee sopia ja kenen kanssa sekä voiko työnantaja yksin päättää järjestelyistä kuulematta työntekijöitä.

Yleensä ensivaihtoehtoina tarkastellaan työaikajärjestelyjä, vuosilomien sijoittelua, lomarahojen vaihtamista vapaaksi, työehtosopimusten mahdollistamia joustoja ja palkattomia vapaita. Nämä vaihtoehdot edellyttävät sopimista tai vähintäänkin työntekijöiden kuulemista.

Yrityksissä, jotka säännöllisesti työllistävät vähintään 20 työntekijää, tulee käydä yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut ja pienemmissä yrityksissä annetaan työntekijälle ennakkoselvitys ennen lomautusta tai irtisanomisten toimeenpanoa. Koronakriisiin liittyvät poikkeuslait (jatkettuna voimassa 31.12.2020 saakka) lyhensivät neuvottelujen ja ilmoitusten määräaikoja sekä laajensivat koeaikapurun ja määräaikaisen työsuhteen lomauttamismahdollisuuksia.

Työsuojelusäännösten mukaan työnantajalla on aina velvollisuus huolehtia työskentelypaikan turvallisuudesta myös etätyön osalta. Huolehtimisvelvoite tarkoittaa koronasta mahdollisesti aiheutuvien vaarojen ja riskien kartoittamista työturvallisuuden, terveyden ja työkyvyn edistämiseksi. Monissa yrityksissä pohditaan työsuojelun yhteistoiminnassa maskipolitiikkaa. Tarvitaan saumatonta yhteistyötä johdon, työntekijöiden ja työterveyshuollon kanssa. Eikä sovi unohtaa, että henkilötietojen tietosuojasäännökset koskevat myös tartuntatietojen käsittelyä.

Koronakriisin poikkeustilanne näyttäisi ennusteiden mukaan jatkuvan vielä pitkään. Yritykset joutuvat pohtimaan henkilöstöjärjestelyjen vaihtoehtoja myös siitä näkökulmasta, jos poikkeustilanne jatkuukin ja jo päätetyt sopeuttamistoimet eivät ole riittäviä. Pitkittyneeseen tilanteeseen löytyy vaihtoehtoja eikä työlainsäädäntö yleensä ole esteenä. Vaihtoehtona voi olla myös yritysjärjestely.

Työlainsäädännön tuntemus on edellytys kaikissa henkilöstöjärjestelyjen toteuttamisessa. Tämän lisäksi tarvitaan hyvää henkilöstöjohtamista ja yhteistoimintaa.

Jätä yhteydenottopyyntö

Jos alla oleva lomake ei näy, voit täyttää sen täällä.

Share