Hyppää pääsisältöön
Laita konsernilaskenta kuntoon -webinaari
Artikkeli

Rahanpesulaki velvoittaa kirjanpitäjää

Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä tuli voimaan kesällä 2017.  Tässä niin sanotussa rahanpesulaissa on määrätty ilmoitusvelvollisiksi laaja joukko eri toimialoilla toimivia elinkeinonharjoittajia, joita mahdollisesti voidaan käyttää hyväksi rahanpesussa tai terrorismin rahoittamisessa tai joilla on normaalin toimintansa puitteissa mahdollisuuksia havaita rahanpesuun tai terrorismin rahoittamiseen liittyvää toimintaa. Myös kirjanpitotehtäviä toimeksiannosta hoitavat elinkeinonharjoittajat ovat lain tarkoittamia ilmoitusvelvollisia.

Rahanpesulla pyritään häivyttämään tai peittämään omaisuuden alkuperä

Rahanpesulla tarkoitetaan toimia, joilla pyritään häivyttämään tai peittämään rikoksella saadun omaisuuden alkuperä. Rahanpesu edellyttää aina ns. esirikosta, josta varat ovat lähtöisin. Rahanpesun selvittelykeskuksen mukaan suurin osa Suomessa pestävistä rahoista on peräisin huumausaine- tai talousrikoksista. Mikäli rahanpesu onnistuu, rikollisella toiminnalla hankitut varat näyttävät sen seurauksena laillisesti hankituilta. Terrorismin rahoittamisella puolestaan tarkoitetaan toimintaa, jossa annetaan tai kerätään varoja terroritekojen suorittamiseksi. Toisin kuin rahanpesun osalta, terrorismin rahoittamiseen käytetyt varat voivat olla alkuperältään laillisiakin.

Kirjanpitäjien velvoitteena tiedustella 

Kirjanpitäjän ilmoitusvelvollisena on ensinnäkin tunnettava toimeksiantajansa ja tämän liiketoiminta riittävällä tavalla, jotta mahdolliset tavanomaisesta poikkeavat tai muutoin epäilyttävät liiketoimet on mahdollista havaita. Tämän vuoksi kirjanpitäjä tiedustelee muun muassa asiakkaidensa tosiasiallisia edunsaajia ja poliittista vaikutusvaltaa. Tietyissä tilanteissa kirjanpitäjä voi olla velvollinen pyytämään toimeksiantajaltaan lisäselvityksiä liiketoimeen liittyen. Mikäli saaduista selvityksistä huolimatta liiketoimi edelleen vaikuttaa epäilyttävältä, on kirjanpitäjän tehtävä keskusrikos­poliisin rahanpesun selvittelykeskukselle ilmoitus epäilyttävästä liiketoimesta tai epäillystä terrorismin rahoittamisesta.

Accountorin asiantuntija: Hannamaija Harteela

 

Lue lisää aiheesta

Share