Hyppää pääsisältöön
Sähköinen lasku
Artikkeli

Sähköinen lasku on jo peruskauraa – anna asiakkaallesi mahdollisuus maksaa laskusi jatkossakin!

Sähköisestä taloushallinnosta on puhuttu viime aikoina paljon. Aihe on tapetilla etenkin sen mukanaan tuomien säästöjen, ajantasaisen taloudellisen ennustettavuuden sekä läpinäkyvyyden vuoksi. Askel kohti sähköisen taloushallinnon käyttöönottoa ottaa aimo harppauksen 1.4.2020, jolloin EU Direktiivi sähköisestä laskutuksesta astuu käytäntöön myös yritysten välillä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että elinkeinoa harjoittavalla asiakkaallasi on oikeus pyytää yritykseltäsi sähköinen lasku.

PDF-lasku sähköpostitse ei auta

Sääntelyn taustalla on tarve vauhdittaa rakenteisten, sähköisten laskujen käyttöönottoa myös elinkeinoelämässä. Tämän lisäksi laskuista tulee sisällöiltään eurooppalaisten laskustandardien mukaisia.

Et voi kiertää säädöstä lähettämällä sähköpostitse pdf-laskua, sillä teksti- ja/tai kuvatiedostot eivät täytä lain vaatimia vaatimuksia verkkolaskulle.

Laskun vastaanottaja hyötyy

Laskujen käsittelystä tulee tehokasta aina arkistointiin saakka, sillä vastaanottajan taloushallinnon järjestelmissä digitalisoitu laskutieto tukee osaltaan taloushallinnon täydellistä automaatiota. Edellä mainittu vaatii myös muiden kirjanpitoon liittyvien tapahtumatietojen digitalisointia.

Taloushallinnon tehostumiseen vaikuttaisi osaltaan myös koneellisesti luettavien ja standardoitujen ostokuittien käsittely. Eurooppalainen laskustandardi näyttäisi soveltuvan pienillä muutoksilla myös sähköisten kuittien toimittamiseen.

Merkittävät taloudelliset säästöt, unohtamatta ilmastovaikutuksia

Sähköisten kuittien käytöllä on mahdollisuus säästää jopa viidestä seitsemään euroa kuittia kohden. Sähköisissä kuiteissa piilee lisäksi lukuisia liiketoimintamahdollisuuksia ja ne sisältävät runsaasti dataa oman asiakaskunnan ostokäyttäytymisestä. Tämä taas mahdollistaisi aiempaa kohdennetumman mahdollisuuden lisäpalveluiden tarjoamiseen.

Kun taloushallinnon tiedonkäsittelyä automatisoidaan, vähenee paperisten tulosteiden lähettely, mikä vaikuttaa suoraan niin yrityksen hiilijalanjälkeen kuin ilmaston hyvinvointiin yleensäkin. Taloudellisesta raportoinnista tulee myös oleellisesti ajantasaisempaa sekä nopeampaa.

Onko yrityksessäsi jo varauduttu muutokseen? Accountor hoitaa taloushallintosi modernin aikakauden haasteiden vaatimalle tasolle, tukien osaltaan menestystäsi. Ota yhteyttä!

Share