Hyppää pääsisältöön
tilinpäätöksen tunnusluvut

Tilinpäätös tutuksi – nämä ovat yrittäjän tärkeimmät tunnusluvut

Tilinpäätöksen tunnusluvut kertovat, missä tilassa yritys on tällä hetkellä ja millainen tulevaisuus on odotettavissa.

Tilinpäätöksestä näkee, onko yrityksen valitsema toimintatapa tuottanut toivottua tulosta. Kriittinen katse menneisyyteen antaa myös työkaluja suunnitella yrityksen toimintaa jatkossa. Mutta mitkä ovatkaan ne kaikkein ratkaisevimmat asiat, jotka tilinpäätöksessä ilmentävät yrityksen elinkelpoisuutta?

Vaikka tilinpäätös on yrityksen vuoden tärkein taloushallinnollinen dokumentti, ei tilinpäätöksen tulkinta ole kaikille yrittäjille lainkaan tuttu tai selkeä asia. 

"Monet katsovat vain tuloslaskelman ja siitäkin vain viivan alle jäävän luvun. Sehän ei riitä, vaan tilinpäätökseen on tutustuttava laajemmin ymmärtääkseen, mitä yrityksessä on vuoden aikana tapahtunut ja miksi"
kirjanpitäjä ja talouskonsultti Natalja Kantoluoto, Accountor

Tilinpäätöksestä voidaan tulkita ennen kaikkea, onko yritystoiminnalle ollut edellytyksiä. Dokumenteista voi esimerkiksi huomioida tuloksen notkahdukset ja pohtia, ovatko syynä kausivaihtelut vai ovatko notkahdukset äkillisiä. Jos yritys pystyy pitämään liikevaihtonsa tasaisena ympäri vuoden, on se merkki hyvistä sidosryhmäsuhteista ja terveestä liiketoiminnasta.

Tilinpäätös on loistava väline toiminnan kehittämiseen. Sen avulla voi miettiä ilmenneiden ongelmien syitä ja tehdä korjausliikkeitä. Tulevaa pystyy ennakoimaan katsomalla kuluneen vuoden tuloksia.

Tilinpäätöksen merkitystä on vaikea yliarvioida. – Jos yrittäjä ei ole tarpeeksi perillä talousasioista, tilanne voi huonontua ja muuttua todella vakavaksi, ennen kuin siihen havahdutaan. Viimeinen piste on konkurssi. Siihen voi johtaa lainojen käyttäminen niin, ettei niillä varmisteta yrityksen toimintaa tulevaisuudessa. Kun tulos viivan alla on kehno, kääntyy oma pääoma negatiiviseksi ja yhteistyökumppanit kaikkoavat. Tällöin yrittäjä voi joutua ottamaan entistä kalliimpia lainoja, koska pankki ei enää anna halpoja lainoja nähtyään yrityksen tilinpäätöksen, kertoo Kantoluoto uhkakuvista.

Viisi tärkeintä mittaria, joita yrittäjän on hyvä seurata tilinpäätöksen avulla 

1. Kannattavuus

Tuloslaskelmasta näkyvä liiketoiminnan tulos eli voitto tai tappio kertoo kaunistelemattomasti toiminnan kannattavuudesta. Jos tulos on jatkuvasti miinuksella, ovat jatkamisen edellytykset heikot.

Monilla yrityksillä saattaa olla ihan hyvin laskutusta, mutta tilinpäätöksen hetkellä huomataan, ettei rahaa jäänytkään viivan alle odotetulla tavalla. Syynä tähän voi olla, ettei yrittäjä ole osannut huomioida kaikkia yritystoiminnan kuluja tai tuotetta/palvelua on myyty väärällä hinnalla.

– Vain kannattava yritys voi investoida tulevaisuuteen kehittämällä palveluaan tai tuotettaan. Yksi kannattavuuden mittari on käyttökate. Sitä tarvitaan investointien rahoitukseen, lainojen korkoihin ja lyhennyksiin, verojen maksuun ja voitonjakoon, Kantoluoto sanoo.

Tunnusluvut, joiden avulla seuraat kannattavuutta tilinpäätöksestä:
- Käyttökate
- Liiketulos %
- Nettotulos %

2. Vakavaraisuus

Vakavaraisuudella tarkoitetaan vieraan ja oman pääoman osuutta koko pääomasta. Kun omaa pääomaa on riittävästi eikä vieraan pääoman osuus ole liian suuri, yrityksellä on puskuria huonompien aikojen varalle.

-    Velkojen suuruus ja maksuaikojen pituudet vaikuttavat merkittävästi yrityksen talouteen. Jos yritys on ottanut lainaa lyhyellä maksuajalla, vaikuttaa se kassavirtaan. Jos maksuaika taas on liian pitkä ja sitä ei saakaan maksettua, yritys voi joutua ottamaan uutta lainaa. Yritystoiminnan rahoituskulut ovat silloin liian suuret eli raha on liian kallista yrittäjälle, Kantoluoto painottaa.

Yrityksen velkojen määrä näkyy tilinpäätöksen taseesta. Katse kannattaa suunnata myös liitetietoihin, sillä siellä ilmoitetaan, kuinka paljon yrityksellä on lyhytaikaista velkaa tai pitkäaikaista, yli viiden vuoden päästä erääntyvää velkaa. Näitä lukuja sidosryhmät seuraavat: jos lyhytaikaista velkaa on vähän ja liikevaihto on hyvä, voi yritystä pitää luotettavana yhteistyökumppanina.

Tunnusluku, jonka avulla seuraat vakavaraisuutta tilinpäätöksestä:
Omavaraisuusaste (oma pääoma / taseen loppusumma * 100 %)

3. Maksuvalmius

Yrityksen maksuvalmius on kunnossa, kun taseen lyhytaikaisella rahoitusomaisuudella voi kattaa lyhytaikaiset velat.

- Maksuvalmius ei näy valmiina lukuina tilinpäätöksessä. Tulkintaan tarvitaan tiedot siitä, paljonko yrityksellä on lyhytaikaisia saamisia, lyhytaikaista pääomaa tai ennakkomaksuja saatuna. Näistä luodaan indeksiluku, jonka perusteella voidaan päätellä yrityksen maksuvalmiutta, Kantoluoto kertoo.

Indeksiluku on merkittävä, kun kyseessä on yhteistyön aloittaminen uuden kumppanin kanssa. Jos tilinpäätöksestä näkyy yrityksen huono maksuvalmius, voi epäillä, pystyykö yritys silloin toimittamaan lupaamansa asiat ja uskaltaako yhteistyöhön laisinkaan ryhtyä.  

Tunnusluvut, joiden avulla seuraat maksuvalmiutta tilinpäätöksestä:
- Quick ratio (rahat ja pankkisaamiset + lyhytaikaiset saamiset / lyhytaikainen vieras pääoma)
- Current ratio (rahat + lyhytaikaiset saamiset + vaihto-omaisuus / lyhytaikainen vieras pääoma)

4. Toiminnan tehokkuus

Tehokkuudessa seurataan liikevaihtoa ja laskutusta, jotka vaikuttavat kassavirtaan ja yrityksen hankintakykyyn. Liikevaihdon kasvuprosentti ja henkilöstömäärä kertovat henkilötyön reaalisesta tuottavuudesta. Sitä tarkastelemalla selviää, onko yrityksessä liikaa vai liian vähän työntekijöitä ja ovatko palkat ajan tasalla.

Mitä paremmassa kunnossa yrityksen talous on, sitä joustavammin se pystyy reagoimaan markkinoiden muutokseen ja sopeuttamaan toimintaansa. Menestys luo lisää menestystä.

Kasvu, kannattavuus ja tuottavuus ovat yrityksen päämenestystekijät. Jotta toiminta olisi tuottavaa, panosten ja tuotosten suhteen pitäisi olla aina pienempi kuin yksi. Tällöin yritys luo lisäarvoa eikä hävitä sitä, Kantoluoto sanoo.

Tunnusluku, jonka avulla seuraat toiminnan tehokkuutta tilinpäätöksestä:
Tuottavuus (panokset / tuotokset)

5. Käyttöpääoma

Käyttöpääoma kuvastaa yrityksen operatiivisen liiketoiminnan sitomia rahamääriä. Esimerkiksi palkat on usein maksettava ennen kuin asiakas on maksanut laskun. Mitä vähemmän käyttöpääomaa yritys tarvitsee, sitä  paremmin yritys pärjää. Pienempi käyttöpääoman tarve tarkoittaa pienempiä pääoman kustannuksia ja parempaa maksuvalmiutta.

Tunnusluku, jonka avulla seuraat käyttöpääomaa tilinpäätöksestä:
Pääoman käytön tehokkuus (liikevaihto / panokset)

 

Kirjanpitäjän avulla tilinpäätöksestä saa kaiken hyödyn irti

Kirjanpitäjän tehtävä on kiinnittää yrittäjän huomio yrityksen talouden tärkeisiin asioihin. – Kun kirjanpitäjät tekevät tilinpäätöstä ja huomaavat siinä poikkeamia, esimerkiksi pääoman kääntymistä negatiiviseksi, he kertovat huomionsa yrittäjälle. Tärkeintä on kuitenkin jatkuva yhteistyö ja yhteydenpito pitkin vuotta, ettei tilinpäätös tuota yritykselle yllätyksiä, Kantoluoto muistuttaa.

Accountorin palveluihin kuuluvat myös tilinpäätöspalaverit. Palavereissa katsotaan yhdessä yrityksen tulosta ja tasetta ja tarkastellaan, pitääkö esimerkiksi myyntejä jaksottaa eri tavalla tai onko tukirahoitusta tulossa. Tilinpäätöksen lukemista helpottaa Accuna-raportointiohjelmisto, josta saa raportit yritykselle merkityksellisistä avainluvuista ja myös täysin räätälöityjä raportteja.

Asiantuntijamme

Ota yhteyttä täyttämällä yhteystietosi alla olevaan lomakkeeseen.

 
 

Share