Hyppää pääsisältöön
cloud services, customer resource management, consulting
Artikkeli

Toiminimen muuttaminen osakeyhtiöksi helpottui

Osakeyhtiön perustaminen helpottui heinäkuusta 2019 alkaen, kun osakeyhtiöön ei enää tarvitse sijoittaa 2500 euron pakollista alkupääomaa. Tämä helpottaa myös toiminimen muuttamista osakeyhtiön muotoon.

Toiminimen muuttaminen osakeyhtiömuotoon on järkevää, kun liiketoiminta kerryttää jatkuvaa voittoa, jota ei ole tarve nostaa heti käyttöön. Osakeyhtiössä voitonjaon ja verotuksen suunnittelun voidaan katsoa olevan joustavampaa. Osakeyhtiössä omistaja voi ottaa yhtiöstä rahaa ulos sekä palkkana, että osinkona, minkä lisäksi auto- tai puhelinedun hyödyntäminen on mahdollista.

Liikevaihdon kasvaessa osakeyhtiö on riskienhallinnan kannalta toiminimeä turvallisempi vaihtoehto, sillä toiminimiyrittäjä vastaa yrityksen veloista ja velvoitteista aina henkilökohtaisella omaisuudellaan.

Jos sopimussummat ja taloudelliset vastuut ovat suuria, mutta kaikki ei menekään suunnitellusti, osakeyhtiö tarjoaa lain puitteissa toimineelle yrittäjälle parempaa suojaa. Osakeyhtiö mahdollistaa yrittäjälle uusien osakkaiden tai sijoittajien mukaan tulemisen. Oy-muodosta on hyötyä myös silloin, jos yrityksellä on työntekijöitä, joita se haluaa tarvittaessa sitouttaa osakas- tai optiojärjestelyjen avulla. Osakeyhtiömuotoinen yritys voi monesti olla houkuttelevampi liikekumppani yritysten välisessä kaupassa.

Osakeyhtiöksi muuttaminen saattaa myös olla järkevää, jos yrittäminen on sivutoimista ja yrittäjällä on esimerkiksi korkeat ansiotulot palkkatöistä. Toiminimellä ansaitut tulot verotetaan yhdessä yrittäjän muiden tulojen kanssa, jolloin osakeyhtiömuoto voi olla verotuksen näkökulmasta järkevämpi ratkaisu.

Oy:n hallinnollinen puoli vaatii kuitenkin jonkin verran enemmän työtä toiminimeen verrattuna, eli aivan pienen säästön takia vaihtoon ei välttämättä kannata ryhtyä. Lisäksi suunnitteilla oleva sukupolvenvaihdos tai liiketoiminnan myyminen voivat olla tilanteita, joissa yritysmuodon muutos saattaa tulla ajankohtaiseksi.

Miten toiminimi muutetaan osakeyhtiöksi?

Käytännössä muutos toteutetaan perustamalla uusi yritys. Perustettava osakeyhtiö saa itselleen oman Y-tunnuksen. Osakeyhtiön voi perustaa ja omistaa yksinkin, mutta sen hallitukseen tarvitset itsesi lisäksi yhden varajäsenen. 

Mikäli yrittäjä haluaa uudelle osakeyhtiölleen vanhan nimen, toiminimiyrityksen nimi pitää joko muuttaa tai toiminimi poistaa kaupparekisteristä tai lopettaa kokonaan samassa yhteydessä oy:n perustamisen kanssa.

Uuden osakeyhtiön nimeen pitää kuitenkin muistaa sisällyttää yritysmuodon tunnus eli sana osakeyhtiö tai sen lyhenne oy.

Yleensä toiminnan jatkaminen osakeyhtiönä sujuu kohtalaisen yksinkertaisesti. Jos toiminimelle on ehtinyt kertyä varastoa, kalustoa tai muuta varallisuutta, näiden siirto perustettavaan osakeyhtiöön ei aiheuta veroseuraamuksia kunhan:

  1. verotuksessa ja kirjanpidossa noudatetaan jatkuvuuden periaatetta ja
  2. yrityksen identtisyys säilyy.

Toiminimiyrittäjän on lisäksi merkittävä itse kaikki uuden osakeyhtiönsä osakkeet. Uuden oy:n on siten aluksi oltava yhden miehen yritys. Mikään ei kuitenkaan estä muita tulemasta osakkaina mukaan myöhemmin.

Jatkuvuuden periaatteen noudattaminen tarkoittaa verotuksen osalta sitä, että toiminimen liiketoiminnan varat ja velat siirretään uuteen osakeyhtiöön saman tulolähteen varoiksi ja veloiksi samoissa arvoissa. Myös varojen ja velkojen merkintä kirjanpitoon pitää tehdä samanmääräisinä kuin ne aiemmin olivat.

Identtisyyden säilyminen viittaa puolestaan siihen, että yrityksen liiketoiminta jatkuu osakeyhtiömuodossa aiemman kaltaisena eikä yrityksen omistussuhteisiin tule olennaisia muutoksia.

Toiminimiyrittäjänä olet saattanut tehdä itse yhdenkertaista kirjanpitoa, mutta osakeyhtiöiltä vaaditaan aina kahdenkertaista kirjanpitoa. Se kannattaa aina antaa tilitoimiston hoidettavaksi.

Toiminimen muuttamisessa osakeyhtiöksi on syytä ottaa huomioon sekin, että muutos katkaisee aina verovuoden. Kun liiketoiminta siirtyy uudelle perustettavalle osakeyhtiölle, toiminimiyrittäjän verovuosi päättyy osakeyhtiön kaupparekisterimerkintään. Päättyneeltä verovuodelta on tehtävä tilinpäätös sekä annettava veroilmoitus.

Toiminimestä osakeyhtiöksi siirtymistä ja muutoksen ajankohtaa kannattaa aina pohtia yhdessä ammattilaisen kanssa. Vaikuttavia asioita on useita ja jokainen tapaus on yksilöllinen. Tarvittaessa muutoksen pystyy kuitenkin toteuttamaan hyvinkin nopealla aikataululla.

Osakeyhtiömuotoon siirtyminen tuo mukanaan myös kuluja, joihin kuuluvat esimerkiksi osakeyhtiön perustamisilmoitusmaksu, kirjanpidon työt sekä vanhojen asiakirjojen, sopimusten ja lomakkeiden päivittäminen jne.

Rahallisen kannattavuuden lisäksi on syytä huomioida myös osakeyhtiön hallintoon ja byrokratiaan kuluva työmäärä, joka on hieman suurempi kuin toiminimiyrittämisessä – ”Time is money”, kuten Benjamin Franklinin kerrotaan aikanaan sanoneen.

Lue myös Toiminimi osakeyhtiöksi – miksi, milloin ja miten? -artikkelistamme.

Kiinnostuitko asiantuntijapalveluistamme? Lähetä yhteydenottopyyntö meille sähköpostilla asiantuntija@accountor.fi

Asiantuntija

Haluatko kuulla lisää toiminimen muuttamisesta osakeyhtiöksi? Ota yhteyttä, autamme mielellämme!

Share