Hyppää pääsisältöön
big_book_law
Artikkeli

Tuloverotuksen päättymispäivä muuttuu verovelvolliskohtaiseksi

Toukokuussa 2018 voimaantuleva lakimuutos muuttaa tuloverotuksen päättymispäivän verovelvolliskohtaiseksi. Muutos koskee yhteisöjä ja yhteisetuuksia eli muun muassa osakeyhtiöitä, säätiöitä ja yhdistyksiä. Jatkossa verovelvollisen tuloverotuksen päättymispäivä ilmoitetaan verotuspäätöksessä, joka muodostetaan ja lähetetään yhteisöille sekä yhteisetuuksille nykyiseen tapaan pääsääntöisesti ennen verotuksen päättymistä. Useassa tapauksessa verotus päättyy nykyistä aikaisemmin, mutta kuitenkin viimeistään kymmenen kuukauden kuluttua verovuoden päättymiskuukauden lopusta laskien.

Myös veronpalautuksen maksupäivä ja jäännösveron eräpäivä määräytyvät verotuksen verovelvolliskohtaisen päättymispäivän mukaisesti. Myös nämä ajankohdat ilmoitetaan verotuspäätöksessä.

Jos veroilmoitusta korjataan tai täydennetään ennen verotuksen päättymistä, Verohallinto antaa uuden verotuspäätöksen, jossa ilmoitetaan verotuksen uusi päättymispäivä. Verotus päättyy uudessa verotuspäätöksessä ilmoitettavana päivänä myös silloin, jos Verohallinto on lähettänyt yhteisölle ennen verotuksen päättymistä ilmoituksen verotuksen jatkamisesta valvontatoimen keskeneräisyyden vuoksi. Ilmoitus verotuksen jatkamisesta voidaan antaa esimerkiksi yhteisölle lähetetyssä selvityspyynnössä.

Verohallinto antaa uuden verotuspäätöksen myös silloin, kun yhteisölle tai yhteisetuudelle tehdään verovuoden ennakkoveroja koskeva päätös ensimmäisen verotuspäätöksen muodostamisen jälkeen. Verotuksen päättymispäivä ei kuitenkaan muutu, jos uusi verotuspäätös on muodostettu ainoastaan ennakon muutoksen johdosta.

Verotuksen päättymiseen sidotut vaatimukset on esitettävä ennen yhteisön verotuksen päättymistä. Poistoja, varauksia ja tulon jaksottamista koskevat vaatimukset on siten pääsääntöisesti tehtävä ennen verotuksen verovelvolliskohtaista päättymistä.  Jos yhtiön verotus on kuitenkin päättynyt ennen tilinpäätöksen vahvistamista, voi tästä johtuvat muutokset ilmoittaa Verohallinnolle vielä verotuksen päättymisen jälkeen. Ilmoitus tulee kuitenkin antaa ilman viivytyksiä.

Share