Hyppää pääsisältöön
tyopaikan-vaihtaminen
Artikkeli

Työpaikan vaihtaminen korona-aikana

Työpaikan vaihtaminen mietityttää nyt monia. Työntekijän sitouttaminen ja muut työelämän muutokset ovat henkilöstötyön keskiössä, eivät vähiten epävarman koronatilanteen vuoksi. Tässä artikkelissa rakennusyhtiö NCC:n viestintäpäällikkö Nelly Haapalainen, Accountorin rekrytointiasiantuntija Sakari Mattila ja rekrytointipalveluiden päällikkö Lotta Lehtipuu vinkkaavat mitä rekrytointien parissa työskentelevien tulisi tietää työn uudesta normaalista juuri nyt.

Vakaaksi ja turvallisiksi koettujen yritysten vetovoimaisuus on kasvanut koronakriisin myötä. Nämä, yleensä suuret yritykset tai maineeltaan vakaat toimialat houkuttelevat nyt hyvin työvoimaa. Osalla toimialoista, kuten rakennusalalla ja lääketeollisuudessa, turvallisuuden ja vakauden tunne ei ole juuri järkkynyt, ja erikoisosaajista on jopa pulaa. Tästä huolimatta on kuitenkin toimialoja, joilla on haasteita esimerkiksi lomautusten kanssa.

Korona-aikana työntekijät eivät ole innokkaita vaihtamaan työpaikkaa, esimerkiksi kuuden kuukauden koeaika voidaan kokea riskiksi muutoksen yhteydessä. Näiden työntekijöiden houkuttelu työpaikanvaihtoon ei ole yksinkertaista, vaan vaatii uusia keinoja.

Työvoimapula ei kuitenkaan ole kaiken kattavaa, vaan osalla toimialoista on työnantajan markkinat, jolloin osaajista on varaa valita. Samanaikaisesti työntekijöitä on paljon lomautettuina ja heissä on myös työnsä menettäneitä. Tämän takia ihmiset saattavat olla tyytymättömiä ja he katselevat uusia työpaikkoja. Työntekijät ovat valmiita jopa vaihtamaan täysin toiselle toimialalle tai kouluttautumaan uuteen ammattiin.

Työntekijöiden etsiminen ja hakutavat ovat muuttuneet nyt korona-aikana. "Rekrytointialue on laajentunut etätyön myötä paikallisesta hakemisesta koko Suomeen, ja eteenpäin koko Euroopan alueelle. Tämä laajentaa mahdollista työnhakijapoolia", Accountorin rekryasiantuntija Sakari Mattila sanoo. 

Etsitkö uutta työpaikkaa? Tutustu avoimiin työpaikkoihimme ja liity osaksi osaavaa ja asiantuntevaa joukkoamme.

Työpaikkaan sitoutuminen

Kuinka työntekijöiden sitoutumista työnantajaan voidaan edistää? Esimerkiksi rakennusyhtiö NCC on toiminut jo pitkään työntekijöiden sitouttamiseksi pidempiaikaisesti. He houkuttelevat nuoria rakennusalalle tarjoamalla oppilaitoksille ja opiskelijoille ns. harjoittelijaputkea, jossa opiskelija suorittaa koulutukseen kuuluvan harjoittelun. 

Nelly Haapalainen
"Harjoittelijaputki-konsepti on todettu toimivaksi, johon molemmat osapuolet ovat tyytyväisiä. Tämä toiminta pyrkii kasvattamaan pitkän linjan NCC:läisiä", Nelly Haapalainen kertoo.

Milleniaalien sitouttaminen työnantajaan

Nuoret etsivät omaa polkuaan työelämään ja he hakevat erilaisia kokemuksia. Toisaalta, milleniaalit ovat kuitenkin tietoisia menneistä talouden kriiseistä ja vakituisia työpaikkoja arvostetaan. Nelly Haapalainen toteaa nuorten arvostavan avoimuutta ja kestävän kehityksen periaatteita yrityksen arvoina. Myös hyvä työilmapiiri, keskusteleva ja matalan hierarkian työyhteisö koetaan tärkeäksi.

Vinkkejä nuorten sitouttamiseen:

 • nuoret haluavat kuulua työyhteisöön
 • tietoa urapolusta, palkasta ja palkkakehityksestä
 • mahdollisuuksia kansainvälisyyteen, jos on kansainvälinen työyhteisö
 • työnantajan sitoutuminen nuoreen, esimerkiksi vakinaisen työsuhteen kautta
 • tietoa yrityksen sisäisistä kehittymismahdollisuuksista
 • kannustavaa ja henkilökohtaista palautetta
Accountor webinaari tapahtuma kutsulista talouden ja työelämän muutokset_banneri

Artikkeli pohjautuu Talouselämäpuntari-podcastiin

Korona-ajan etätyö ja erilaiset käytännöt

Kuka voi tehdä etätyötä ja kuinka muokata erilaiset työkäytännöt yhdenmukaisiksi? Etätyöhön siirtyminen on tapahtunut melko vaivattomasti Suomessa. Erilaisten digitaalisten työkalujen ja koulutusten käyttöönotto on ollut suhteellisen tuttua. "Esimerkiksi rakennusalalla kaikki eivät voi fyysisesti tehdä etätyötä, mutta osalle se on täysin mahdollista. Tärkeää on, että kaikki suhtautuvat samalla tavalla etätyön tekemiseen ja on olemassa kaikille yhteiset etätyösäännöt", Haapalainen sanoo.

Etätyön haasteita

 • kuinka työtä mitataan etäaikana
 • mikä on sopiva työsuoritus
 • kuinka itsenäisesti työtä voi tehdä
 • kuinka ohjeistaa etätyöntekijöitä
 • mikä on sopiva määrä sosiaalisuutta kun tavataan fyysisesti

Työhyvinvointi ja muita muutoksia

Osalla työntekijöitä työhyvinvointi on parantunut ja he viihtyvät hyvin etätöissä. "Kuitenkin on myös ihmisiä, joille etätyö ei ole helppoa ja se aiheuttaa stressiä. Uusien johtamis- ja viestintätapojen sekä muiden uusien käytäntöjen nopea ja suunnittelematon käyttöönotto vaikuttaa negatiivisesti hyvinvointiin", Haapalainen toteaa.

"Työn tekeminen kotona vähentää yleisesti työmatkaliikennettä, jonka ansioista liikenteen päästöt vähenevät. Etätyöskentelijöille jää myös enemmän vapaa-aikaa, joka näkyy parantuneena elämänlaatuna", Mattila sanoo.

Kuinka voimme vahvistaa uusien työntekijöiden tiimiin kuulumisen tunnetta, kun olemme vain etänä, ilman fyysisiä tapaamisia? Tämän haasteen selvittämiseksi tarvitsemme uusia toimintatapoja ja ideoita.

  Sakari Mattila
  "Etätyöskentelijöille jää myös enemmän vapaa-aikaa, joka näkyy parantuneena elämänlaatuna", rekrytointikonsultti Sakari Mattila kiteyttää.
  Pieni työskentelytila toimistolla

  Työnteon hybridimalli

  Mattila puhuu työnteon hybridimallista, jossa työtä tehdään niin etänä kuin toimistollakin. Tämä tarkoittaa, että toimistolla ollaan tarpeen mukaan paikalla henkilökohtaisesti tapaamisissa.

  Hybridi-malli saattaa vaikuttaa toimitilojen suunnitteluun tulevaisuudessa, suurista avokonttoreista siirrytään pois ja tilalle tulee pienempiä tiimitiloja tapaamisiin. Viihtyisät, kodinomaiset toimitilat voivat houkutella työntekijöitä helpommin takaisin toimistolle, jos kotitoimistolla on viihdytty hyvin. 

  Hybridimallissa viestinnän merkitys ei ole vähentynyt. Viestin pitää edelleen olla oikea-aikainen ja kulkea sujuvasti kaikille yrityksen työntekijöille, ikä- tai ammattiryhmästä riippumatta.

  Työnantajamielikuvan rakentamisvinkkejä

  Työnantajamielikuvan rakentamisessa tärkeintä on hakijakokemuksen kokonaisvaltainen huomioiminen. "Hakijakokemuksen pitää olla kaiken keskiössä", painottaa Accountorin Lotta Lehtipuu. Hyvä hakijakokemus sisältää paljon viestintää: kaiken tarpeellisen tiedon välittämisen hakijalle, rekrytilanteen eri vaiheiden kertomisen, sekä informaatiota tietoturvasta.  

  Kun työnantajakuvan rakentamiseen halutaan panostaa, kannattaa huomioida aivan kaikki yritystoiminnan osa-alueet. Yritysten arvojen on ohjattava toimintaa ja sen on oltava läpinäkyvää. Lisäksi luottamuksen on oltava kunnossa.  Myös toimialan tärkeimpien kohderyhmien määrittäminen, luokittelu sekä niiden tunteminen auttaa viestimään oikein kohderyhmää puhuttelevasti ja merkityksellisesti.

  Miten tämä kaikki näkyy työpaikallasi juuri nyt?

  Olemme suurien muutosten äärellä. Korona koskettaa eri tilanteissa olevia toimialoja ja yrityksiä eri tavoin. Kuitenkin perusasiat koskettavat kaikkia organisaatioita tilanteesta huolimatta. Perusasioihin luetaan muun muassa johtaminen, työmielekkyys, arvostuksen ja turvallisuuden kokemuksen toteutuminen. Kuinka sinun työpaikallasi näihin tilanteisiin vastataan työn uudessa normaalissa?

  Artikkeli perustuu Accountorin Työelämäpuntari-podcastin jaksoon: Uskaltaako nyt vaihtaa työpaikkaa? Jaksossa käsiteltiin työelämän muutoksia, työpaikan vaihtoa ja  työntekijöiden sitouttamista työnantajaan. Keskustelemassa olivat mukana NCC:n viestintäpäällikkö Nelly Haapalainen, Accountorin rekrytointiasiantuntija Sakari Mattila sekä Accountorin rekrytointipalveluiden päällikkö Lotta Lehtipuu. Podcast-jakson keskustelu pohjautui Accountorin Suomalainen työelämätutkimuksen tuloksiin.

  Onko aihe ajankohtainen? Ota yhteyttä:

  Onko asia ajankohtainen? Ota meihin yhteyttä!

   
   

  Share