Hyppää pääsisältöön
Verkkokauppauudistukset tuovat muutoksia tulleihin
Artikkeli

Verkkokauppias - Oletko jo rekisterissä?

EU:n erityisjärjestelmä

Heinäkuun alusta lukien verkkokauppaa harjoittavat joutuvat rekisteröitymään ja tilittämään arvonlisäveron jokaiseen EU-maahan erikseen kyseisen maan verokannan mukaisesti, jos vuosittainen kuluttajamyynti EU-alueella ylittää 10 000 euroa. Euromääräinen raja ei ole enää maakohtainen, vaan se on EU:n laajuinen. Käytännössä siis vain hyvin vähäisellä ulkomaan myynnillä välttyy uusilta säännöksiltä. Tavaran etämyyntien osalta tänä vuonna 10 000 euron rajaa laskettaessa otetaan kuitenkin huomioon vain myynnit 1.7.2021 lähtien. Palveluiden myynnit huomioidaan koko vuodelta.

Vaihtoehtoisesti verkkokauppayritys voi rekisteröityä arvonlisäverotuksen unionin erityisjärjestelmään OSS (One Stop Shop). Uusi järjestelmä kattaa kaikki kuluttajalle EU:ssa myydyt palvelut sekä EU:n sisäisen tavaran etämyynnin. Rekisteröityminen on vapaaehtoista ja sen voi ja kannatta tehdä jo nyt, jos uudet säännöt soveltuvat liiketoimintaan. Rekisteröinti tulee voimaan rekisteröinti-ilmoitusta seuraavan kalenterivuosineljänneksen alusta. Jos siis hakeutuu rekisteriin nyt kesäkuussa, rekisteröinti on voimassa heti heinäkuun alusta lukien. Jos rekisteröinti jää heinäkuuhun, se astuu voimaan vasta lokakuun alussa. Tänä aikana yritys joutuu rekisteröitymään kuhunkin kulutusmaahan erikseen, jos etämyyntiä kertyy yhteensä yli 10 000 euroa. Jos olet jo rekisteröitynyt nykyään voimassa olevaan erityisjärjestelmään (MOSS), rekisteröinti siirretään Verohallinnon toimesta automaattisesti uuteen järjestelmään.

Menettelyt vaativat tarkkuutta

Menettelyssä pitää olla tarkkana. Laki tuo mukanaan uusia määräpäiviä, joten siinäkään mielessä ei voi muistella menneitä. Lisäksi, jos ilmoituksen antaa myöhässä, siitä muistutetaan kerran. Mahdolliset seuraamukset maksetaan kuluttajavaltiosta sen lainsäädännön mukaisesti ja seuraamusmaksut pitää tulevat siihen valtioon.

Verkkokauppauudistus vaikuttaa arvonlisäveroihin

Maahantuonti

Jatkossa kaikki maahantuonti on arvonlisäverollista. Vähäarvoisten, eli enintään 22 euron arvoisten maahantuontien arvonlisäverottomuus poistetaan. Kaikki maahantuodut tavarat, postipaketit ja -lähetykset ilmoitetaan Tullille ja maksetaan maahantuonnin arvonlisävero. Enintään 150 euron lähetyksiä koskee kuitenkin kevennetyt ilmoitusmenettelyt. Maahantuotavien tavaroiden etämyyntiin otetaan käyttöön uusi erityisjärjestelmä IOSS (Import One Stop Shop). Tähänkin rekisteröityminen on vapaaehtoista. Suomalaiset arvonlisäverovelvolliset voivat käyttää tätä järjestelmää, kun ne myyvät maahantuotavia tavaroita etämyyntinä EU:n ulkopuolelta kuluttajille tai muille ei-verovelvollisille.

Lisäksi otetaan käyttöön tuonnin erityisjärjestelmä, joka koskee käytännössä lähinnä kuljetusyrityksiä. Tämäkin on vapaaehtoinen järjestelmä. Jos järjestelmä otetaan käyttöön, kuljetusyritys esittää tavarat Tullille vastaanottajan puolesta sekä kerää veron tavaran vastaanottajalta, ilmoittaa ja maksaa sen Tullille.

Kirjanpidossa ja verotuksessa erityistä huomioitavaa

Kirjanpidossa on huomioitava, että arvonlisäverolain mukaan eri verokantojen alaisten myyntien ja ostojen on oltava vaikeuksitta erotettavissa toisistaan. Erityisjärjestelmässä annettavaa ilmoitusta varten on pystyttävä esittämään mm. myynnin kokonaisarvo ja vastaava veron määrä verokannoittain kunkin EU-maan osalta. Kirjanpidon pitää olla niin yksityiskohtainen, että kulutusjäsenvaltion veroviranomaiset voivat todentaa veroilmoituksen oikeellisuuden. Kirjanpito on pyydettäessä annettava sähköisesti sekä tunnistamisvaltion että myös kulutusjäsenvaltion viranomaisille. Tiedot pitää säilyttää 10 vuotta.

Erityisjärjestelmän veroilmoituksella ilmoitetaan siihen kuuluvat myynnit ja myynneistä maksettavat arvonlisäverot kulutusjäsenvaltion verokantojen mukaan eriteltynä. Erityisjärjestelmän kautta ei voi ilmoittaa vähennettäviä arvonlisäveroja. Niitä ei voi vähentää myöskään kotimaan arvonlisäveroilmoituksella, mutta erityisjärjestelmän piiriin kuuluvia myyntejä varten tehtyihin ostoihin liittyvät arvonlisäverot voidaan hakea ns. ulkomaalaispalautuksena.

Uudet lait tuovat mukanaan tälläkin kertaa uusia käsitteitä ja määrittelyjä ja paljon yksityiskohtaisia säännöksiä. Ilmoittamisvelvollisuudet ja verojen maksupäivämäärät muuttuvat, joten tarkkana on oltava eikä voi muistella vanhoja tai muita alv-määräpäiviä.

Verohallinto on 15.6.2021 julkaissut ohjeen, josta voit lukea asiasta yksityiskohtaisemmin.

Jätä meille yhteydenottopyyntö!

 
 

Share