Hyppää pääsisältöön
Artikkeli

Verottaja tukee yrityksiä koronatilanteessa

Hallitus on tiedottanut toimenpiteistään poikkeuksellisen tilanteen takia. Yritysten maksuvalmiutta tullaan tukemaan erilaisilla toimenpiteillä ja lainsäädäntömuutoksia tehdään nopealla aikataululla.  Myös yritysten verojen ja maksujen maksamiseen järjestetään joustoa.

Verohallinto on jo aikaisemmin ilmoittanut tukevansa yrityksiä koronaepidemian aiheuttamissa vaikeuksissa mm. seuraavasti:

  • veroilmoituksiin voidaan myöntää jättöajan pidentämistä
  • myöhästymismaksu voidaan jättää perimättä
  • maksujärjestelyjen helpottamista
  • viivästyskorot voidaan jättää perimättä
  • alv-palautusten käsittelyä tehostetaan.

Lisäksi Verohallinto selvittää muita helpotuksia yhteistyössä valtiovarainministeriön kanssa. Tarkemmin Verohallinnon linjauksia koronaan liittyen voi seurata vero.fi-sivustolta .

Verohallinto ohjeistaa tässä tilanteessa hoitamaan veroasiat ja yhteydenotot pääasiassa OmaVeron kautta.

Veroilmoitukset
Yhteisöjen, kuten osakeyhtiöiden, tuloveroilmoituksen jättöaika on pian käsillä, eli 30.4.2020, jos tilikausi on päättynyt 31.12.2019. Veroilmoituksen jättöajalle voidaan hakea lisäaikaa erityisestä syystä. Erityisenä syynä voidaan pitää esimerkiksi sairastumista, jos sen takia määräaikaa ei pystytä noudattamaan. Lisäaikaa haetaan erillisellä lomakkeella, joka löytyy OmaVerosta tai vero.fi-sivulta. Huomattavaa on, että hakemus pitää olla Verohallinnossa viimeistään veroilmoituksen määräpäivänä.

Myöhästymismaksut
Myöhässä annettujen sekä tulo- että arvonlisäveroilmoitusten osalta voi pyytää myöhästymismaksun perimättä jättämistä, kun myöhästymiseen on perusteltu erityinen syy, jollainen on mm. sairastuminen. Taloushallintoliitto on esittänyt Verohallinnolle sanktiomaksujen poistamista määräaikaisesti koronavirustilanteen pahentuessa.

Tulorekisteri-ilmoitusten viivästymisestä ei määrätä vuoden 2020 aikana myöhästymismaksua, jos maksettujen palkkojen ilmoittaminen viivästyy sairastumisen takia. Lue lisää täältä.

Ennakkoverot
Ennakkoverot kannattaa aina tarkistaa, vaikka ei olisikaan poikkeustilanne. Tässä tilanteessa tarkistamisen merkitys korostuu. Ennakkoveroon sekä eräkuukausiin voidaan hakea muutosta. Verohallinnon mukaan poikkeuksellisesti ennakkoveroja voidaan alentaa ilman välitilinpäätöksiä tai muita kirjallisia selvityksiä.

Apua maksuvaikeuksista selviämiseen
OmaVeron kautta voidaan hakea maksujärjestelyä maksuista selviytymiseen. Jos maksujärjestely on rauennut esimerkiksi sairastumisen takia, voidaan tehdä uusi maksujärjestely.

Hallitus linjasi yhtenä tukitoimena, että viivästyskorkoja alennetaan hakemuksesta 7 %:sta 4 %:iin. Koron alentaminen koskee 1.3.-31.8.2020 erääntyviä maksujärjestelyn piirissä olevia veroja.  Viivästyskorko voidaan jättää määräämättä, jos maksaminen on viivästynyt verovelvollisesta riippumattomasta tai muusta erityisestä syystä. Helpotetut maksujärjestelyn ehdot koskevat myös auto- ja valmisteveron maksunlykkäyksiä. Voit hakea maksunlykkäystä palvelunumerosta 029 497 156.

 

Share