Hyppää pääsisältöön
Onnistunut palvelukokemus
Artikkeli

Vuorovaikutus on avain tilitoimiston onnistuneeseen palvelukokemukseen

Sähköinen kirjanpito on yleistynyt voimakkaasti eikä sähköisten työkalujen tarjoaminen enää erota tilitoimistoja toisistaan. Sen sijaan palvelun laadukkuus, kyky vastata asiakkaiden odotuksiin ja kumppanuus painottuvat tilitoimiston valintakriteereinä.

”Palvelujen sähköistymisen myötä aidot kohtaamiset ja vuorovaikutustilanteet saavat vielä suuremman painoarvon kuin aikaisemmin, koska tapaamisia ei välttämättä ole niin usein kuin ennen. Accountorissa tärkeät ja yhteistyön kannalta merkityksellisimmät asiat hoidetaan kuitenkin edelleen kasvotusten”, kertoo Accountorin asiakkuusjohtaja Anne Hietala.

Myös asiakkaiden odotukset ovat muuttuneet. Nykyisin asiakkailla on monta yhteydenottokanavaa, joten vastausta ongelmaan tai palautteeseen odotetaan heti. Tämä asettaa positiivisen haasteen asiakaspalvelulle.

Katsomme rohkeasti tulevaan yhdessä asiakkaidemme kanssa

Accountor on Suomen suurin taloushallintopalveluita tarjoava yritys, mikä tuo mukanaan ison talon edut. Accountor pystyy tarjoamaan kirjanpidon ja palkanlaskennan lisäksi laajan kattauksen eri lisäarvopalveluita, kuten laki- ja veropalvelut sekä vuokratalouspäällikkö-palvelut.

Anne Hietala nostaa esiin, että Accountorin olemassaolo perustuu asiakkaiden luottamukseen ja asiakashuolenpitoon. Onnistuneen palvelukokemuksen kulmakivet ovat henkilöstön tyytyväisyys ja vankka ammattitaito. Accountorissa onkin panostettu sekä asiakkaiden että henkilöstön tyytyväisyyden seurantaan ja toiminnan kehittämiseen saatujen tulosten pohjalta. Asiakastyön jatkuva kehittäminen tapahtuu yhdessä asiakkaan kanssa, ja asiakkaan odotuksiin sekä toiveisiin pyritään vastaamaan.

”Uskomme Accountorissa, että arvostava ja luottamuksellinen asenne kaikkia kohtaan takaa menestyksen Accountorille ja asiakkaille. Katsomme myös rohkeasti tulevaan ja teemme sen yhdessä asiakkaidemme kanssa”, Anne kuvaa.

Erinomaisen palvelukokemuksen yksinkertaiset palaset

Tiivistäen voisi sanoa, että erinomaisen palvelukokemuksen taustalla on palvelujen ja tuotteiden käytettävyyden lisäksi aito vuorovaikutus, henkilöstön vahva osaaminen asiakasyrityksen toimialalla sekä palvelualttius.

Asiakkaalle on tärkeää, että hänen yhteyshenkilönsä on helposti tavoitettavissa ja osaava. Näin hän saa apua kirjanpidosta tai palkanlaskennasta esiin nouseviin hankaliinkin kysymyksiin. Tämän lisäksi asiakas arvostaa nopeutta niin yhteyshenkilön tavoittamisessa kuin yhteydenottoihin reagoimisessa. Accountor vastaa näihin tarpeisiin hyödyntämällä asiakaskeskeisiä tiimejä.  Asiakkaalle tämä tarkoittaa varamiesjärjestelmää ja sitä, että paikalla on aika joku valmiina auttamaan.  

Onnistuneen palvelukokemuksen määrittelee kuitenkin viime kädessä asiakas itse. Accountorilla toivotaan, että asiakkaat kertovat avoimesti toiveistaan ja tavoitteistaan ja antavat välitöntä palautetta. Accountorilaisten tehtävänä on kuunnella näitä toiveita herkällä korvalla.

Asiantuntija

Share