Hyppää pääsisältöön
Vuosilomalaki uudistuu 1.4.2019
Artikkeli

Vuosilomalaki uudistuu 1.4.2019

Vuosilomalakiin tulee muutos, joka takaa oikeuden vähintään neljän viikon palkalliseen vuosilomaan sairaudesta johtuvasta poissaolosta huolimatta.

Nykymuodossaan vuosilomalain mukaan vuosilomaa kertyy työssäolon perusteella. Työssäolonveroiseksi ajaksi on katsottu poissaolo sairauden vuoksi yhteensä enintään 75 työpäivän ajalta lomanmääräytymisvuodessa. Jos sairauspoissaolo on kestänyt tätä pidempään, työntekijälle ei välttämättä ole kertynyt 24 vuosilomapäivää.

Lakimuutoksen myötä työntekijälle turvataan työaikadirektiivin edellyttämät 24 vuosilomapäivää. Työaikadirektiivin mukaan työntekijän tulee saada vähintään neljän viikon palkallinen vuosiloma kansallisen lainsäädännön edellytysten mukaisesti. EU-tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan, sairaudesta johtuva poissaolo ei saa vähentää työntekijän oikeutta neljän viikon palkalliseen vuosilomaan.

Lisäpäiväoikeus koskee sairaudesta tai lääkinnällisestä kuntoutuksesta johtuvia poissaoloja

Vuosilomalakimuutoksen myötä työntekijällä on oikeus vuosilomaa täydentäviin lisäpäiviin, jos täydeltä lomanmääräytymisvuodelta ansaittu vuosiloma alittaa 24 vuosilomapäivää sairaudesta tai lääkinnällisestä kuntoutuksesta johtuvan poissaolon vuoksi. Lisäpäiviä tulee antaa sen verran, että 24 vuosilomapäivän vähimmäisvaatimus täyttyy.

Lisäpäiviltä työtekijällä on oikeus saada tavanomaista palkkaansa vastaava korvaus. Lisäpäivät eivät kuitenkaan ole vuosilomaa, ne eivät kerrytä uutta vuosilomaa, eivätkä ne oikeuta lomarahaan, ellei työehtosopimuksessa olisi sovittu toisin. Työantajan velvollisuus on erotella vuosilomakirjanpidossa erikseen vuosilomat ja lisäpäivät sekä niiden perusteella määräytyvät korvaukset.

Oikeus lisäpäiviin lakkaa sen jälkeen, kun sairauspoissaolo on jatkunut yhdenjaksoisesti yli 12 kuukautta.

Muutokset voimaan 1.4.2019 alkavasta lomanmääräytymisvuodesta

Lakimuutos astuu voimaan 1.4.2019 niin, että lisäpäiväoikeutta sovelletaan ensimmäisen kerran 1.4.2019 alkavan lomanmääräytymisvuoden ajalta ansaittavaan vuosilomaan.

Lisätietoja: Finlex

 

Share