Hyppää pääsisältöön
Artikkeli

Yksityisen osakeyhtiön vähimmäispääomavaatimus poistuu

Eduskunta hyväksyi 18.1.2019 yksityisen osakeyhtiön vähimmäispääomavaatimuksen poistamista koskevan lakimuutosehdotuksen. Jatkossa yksityisiltä osakeyhtiöiltä ei enää vaadita 2.500 euron minimipääomaa. Muutos tulee voimaan 1.7.2019. Lain voimaantulon jälkeen yksityinen osakeyhtiö voidaan perustaa kokonaan ilman omaa pääomaa tai siten, että perustettavan yhtiön osakkeista maksettava määrä merkitään kokonaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Vähimmäisosakepääoman poistumisesta seuraa myös, että jo perustettu osakeyhtiö voi alentaa osakepääomaansa nollaan saakka siten kuin muutoin osakepääoman alentamisesta osakeyhtiölaissa säädetään. Tällöin kuitenkin tulee kuitenkin sovellettavaksi velkojainsuojamenettely.

Muutoksen tavoitteena on helpottaa ammatinharjoittamista sekä muuta mikro- ja pienyritystoimintaa ilman henkilökohtaista vastuuta yksityisen osakeyhtiön muodossa. Ehdotus helpottaa yksityisen osakeyhtiön käyttämistä erityisesti uusien mikroyritysten perustamisessa. Tämä vahvistaa muutenkin yritystoiminnan edellytyksiä ja on norminpurku- ja sääntelyn sujuvoittamistavoitteiden mukaista.

Osakepääoman ja osakkeiden merkintähinnan maksun todentamista koskevien vaatimusten säilyttäminen pienimpienkin yhtiöiden kohdalla ohjaa uuden osakeyhtiön perustamista siten, että yhtiöön sijoitetaan osakepääomaa vain, kun siihen on erityinen yhtiökohtainen peruste. Tämän lisäksi osakepääoman määrä mitoitetaan yhtiön todellisten tarpeiden mukaan.

Pääomavaatimuksen poistaminen voi jossain määrin lisätä pöytälaatikkoyhtiöiden perustamista. Toisaalta pääomavaatimuksen poistamisen kielteisiä sivuvaikutuksia rajoittaa eurooppalaisittain korkea rekisteröintimaksu sekä osakeyhtiötä koskevat vaatimukset tilinpäätöksen laatimisesta ja ilmoittamisesta rekisteröitäväksi. Myös veroilmoituksen laatimisvelvollisuus ja verohallinnon rekistereihin merkitsemiseen liittyvät vaatimukset toimivat rajoittavina tekijöinä.

Uusien osakeyhtiöiden perustamisen helpottamisen kielteisiä sivuvaikutuksia vähentää käytännössä myös luottotietotoiminta sekä pankki- ja muiden tilien käytön seurantaa ja tietojenantovelvollisuutta koskevat kotimaiset ja kansainväliset vaatimukset.

 

Asiantuntijoiltamme saat apua osakeyhtiön perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Kirjoittaja

Share