Hyppää pääsisältöön
HR pitfalls to avoid
Artikkeli

Yrityksen omistajatiedot kaupparekisteriin 1.7.2019 alkaen

Tiesitkö, että useimpien yritysten tulee rekisteröidä tieto tosiasiallisista edunsaajistaan kaupparekisteriin 1.7.2019 alkaen? Tosiasiallisilla edunsaajilla tarkoitetaan henkilöitä, jotka voivat tietyn omistusosuuden perusteella vaikuttaa yrityksen päätöksentekoon.

Rahanpesulaki ja sen pohjana oleva EU:n rahanpesudirektiivi edellyttävät, että yritykset tunnistavat tosiasialliset edunsaajansa, pitävät yllä luetteloa tosiasiallisista edunsaajistaan sekä ilmoittavat heidän tietonsa kaupparekisteriin. Edunsaajien tiedot eivät ole samalla tavalla julkisia kuin muut kaupparekisterin tiedot. Tietoja voivat saada patentti- ja rekisterihallitukselta ne, joilla on tiedoille rahanpesulain mukainen käyttötarkoitus. Esimerkiksi tilitoimistoilla ja pankeilla on velvollisuus kerätä tietoa asiakkaidensa tosiasiallisista edunsaajista.

Tosiasiallisten edunsaajien tiedot tulee ilmoittaa sähköisesti patentti- ja rekisterihallituksen YTJ-palvelussa 1.7.2019 – 1.7.2020 välisenä aikana sekä uusien yritysten osalta perustamisen yhteydessä. Rekisteröintivelvollisuus koskee useimpia yhtiöitä, mutta ei muun muassa pörssiyhtiöitä, asunto-osakeyhtiöitä, keskinäisiä kiinteistöosakeyhtiöitä eikä henkilöyhtiöitä, joissa tosiasiallisina edunsaajina ovat yhtiömiehet.

Rahanpesulain nojalla yhtiön tosiasiallisella edunsaajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka viime kädessä omistaa suuremman kuin 25 % osuuden osakeyhtiön osakkeista tai vastaavan osuuden muusta yhteisöstä. Omistus voi olla suoraa tai toisen yhtiön kautta tapahtuvaa eli välillistä. Tosiasiallisina edunsaajina pidetään myös luonnollista henkilöä, joka käyttää yhtiössä yli 25 %:n suuruista äänivaltaa. Tosiasiallisen edunsaajan asema voi syntyä myös esimerkiksi osakassopimuksen perusteella syntyvän tosiasiallisen määräysvallan perusteella, sekä silloin, jos henkilö voi nimittää tai erottaa enemmistön yhtiön hallituksesta.

Jos tosiasiallista edunsaajaa ei pystytä tunnistamaan tai säädetyt edellytykset eivät täyty, tosiasiallisina edunsaajina pidetään tarkasteltavana olevan oikeushenkilön hallitusta tai vastuunalaisia yhtiömiehiä, toimitusjohtajaa tai muuta vastaavassa asemassa olevaa henkilöä. Tosiasiallisten edunsaajien piiri on määritelty yksityiskohtaisesti rahanpesulain 5 §:ssä.

Ohjeita edunsaajien tunnistamiseen ja ilmoittamiseen löytyy patentti- ja rekisterihallituksen verkkosivuilta.  Mikäli tarvitset apua tosiasiallisten edunsaajien tunnistamiseen tai edunsaajia koskevan luettelon laatimiseen, voit myös olla yhteydessä Accountorin laki- ja veropalveluihin osoitteessa asiantuntija@accountor.fi.

Kirjoittaja

Share