Hyppää pääsisältöön
Artikkeli

Yritysten on ilmoitettava tosiasialliset edunsaajansa kaupparekisteriin 1.7.2020 mennessä

Viimeisin laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä tuli voimaan kesällä 2017.  Tämä niin sanottu rahanpesulaki velvoittaa useimpia yrityksiä ilmoittamaan tosiasialliset edunsaajansa kaupparekisteriin. Tämä velvollisuus koskee mm. kaikkia osakeyhtiöitä ja osuuskuntia.

Ilmoituksen tekeminen kaupparekisteriin 1.7.2020 mennessä

Tosiasiallisella edunsaajalla tarkoitetaan rahanpesulaissa tarkemmin määriteltyjä henkilöitä, jotka käyttävät yrityksessä määräysvaltaa. Useimmiten tosiasialliset edunsaajat ovat yrityksen omistajia.

Yritysten on tehtävä ilmoitus kaupparekisteriin 1.7.2020 mennessä ja sen jälkeen aina, kun tiedot muuttuvat. Ilmoituksen tekeminen on maksutonta ja se tehdään sähköisesti YTJ-palvelussa. Lisätietoa aiheesta löydät esimerkiksi Patentti- ja rekisterihallituksen sivuilta.

Tosiasiallisten edunsaajien tiedot eivät ole samalla tavalla julkisia kuin kaupparekisterin muut tiedot. Tietoja voivat saada PRH:lta vain ne, joilla on niille rahanpesulain mukainen käyttötarkoitus. Käytännössä tällainen käyttötarkoitus voi olla esimerkiksi rahanpesulain tarkoittamilla ilmoitusvelvollisilla, joilla on velvollisuus tuntea asiakkaansa ja selvittää niiden tosiasialliset edunsaajat.

Myös Accountor tiedustelee asiakkaidensa tosiasiallisia edunsaajia

Rahanpesulaissa on määrätty ilmoitusvelvollisiksi laaja joukko eri toimialoilla toimivia elinkeinonharjoittajia, joita mahdollisesti voidaan käyttää hyväksi rahanpesussa tai terrorismin rahoittamisessa tai joilla on normaalin toimintansa puitteissa mahdollisuuksia havaita tällaista toimintaa. Myös esimerkiksi kirjanpitotehtäviä hoitavat elinkeinonharjoittajat ovat lain tarkoittamia ilmoitusvelvollisia.

Rahanpesulaki velvoittaa siis myös Accountoria ja tämän vuoksi Accountor tiedustelee asiakkailtaan muun muassa niiden tosiasiallisia edunsaajia sekä poliittista vaikutusvaltaa. Lisätietoa rahanpesulain velvoitteista löydät täältä.

Accountorin asiantuntija: Hannamaija Harteela

Tagit

Share