Hyppää pääsisältöön
Olet täällä:
boxes_cabinet_drawer
Artikkeli

Yritystoiminta loppunut – kannattaako yritys purkaa vai jättää pöytälaatikkoon?

On melko tavallista, että osakeyhtiö syystä tai toisesta lopettaa liiketoimintansa. Yhtiö ei kuitenkaan lakkaa olemasta ennen kuin se puretaan myös muodollisesti. Yhtiöllä on liiketoiminnan lopettamisesta huolimatta monenlaisia kuluja aiheuttavia vastuita, kuten kirjanpidon järjestäminen ja veroilmoitusten tekeminen. Yhtiöön on myös saattanut kertyä varallisuutta, jonka siirtäminen osakkaille nopeasti osinkoina voi olla huomattavan kallista.

Yhtiön lakisääteisten velvollisuuksien hoitamisesta syntyvien kulujen kertymisen saa päätettyä yhtiön purkamisella. Samoin varojen nostaminen yhtiöstä on monesti verotuksellisesti järkevää tehdä purkamalla yhtiö, jolloin yhtiön varallisuus siirtyy suoraan osakkaille jako-osana. Osakkaan verotuksessa yhtiön purkautumista ja yhtiön varallisuuden jakamista käsitellään luovutuksena. Luovutusvoiton laskemisessa osakas voi hyödyntää niin kutsuttua hankintameno-olettamaa.

Yhtiön purkaminen on yleensä taloudellisesti järkevin vaihtoehto, jos yhtiön toimintaa ei ole tarkoitus käynnistää uudelleen melko pian. Yhtiön purkaminen selvitysmenettelyssä kuitenkin tuntuu monesti hankalalta ja monimutkaiselta prosessilta, ja yhtiö jää helposti pöytälaatikkoon vuosiksi ennen purkamista.

Accountorin asiantuntijat avustavat säännöllisesti yhtiöiden purkamisissa ja osaavat siksi arvioida tarkkaan purkamisen kokonaiskustannukset sekä esittää asiakkaalle tarkoituksenmukaisinta etenemistapaa. Usein kustannusten rajoittamiseksi järkevintä pienemmissä yhtiöissä on esimerkiksi se, että asiantuntija-apu rajoitetaan asiakirjojen laatimiseen ja ilmoitusten tekemiseen, jolloin yhtiön vastuuhenkilö taas huolehtii selvitysmiehenä omaisuuden myynnistä ja muista käytännön asioista.

Selvitysmenettelyssä kestää useampi kuukausi, joten se kannattaa aloittaa mieluiten viimeistään noin puoli vuotta ennen tilikauden päättymistä. Purkaminen alkaa menettelyn aloittamisesta päättämisellä ja selvitysmiehen valinnalla, jonka jälkeen selvitystila rekisteröidään kaupparekisteriin ja velkojille haetaan kuulutusta. Tämän kolme kuukautta kestävän kuulutusajan kestäessä yhtiön kannattaa yleensä myydä omaisuus ja irtisanoa sopimukset. Kuulutusajan ja velkojen selvittämisen jälkeen yhtiön varat voidaan jakaa ja yhtiö poistaa rekisteristä.

Yhtiön purkaminen on yleensä taloudellisesti paras vaihtoehto liiketoiminnan päättymisen jälkeen. Lisätietoja ja apua yhtiön purkamiseen saat lähettämällä sähköpostin osoitteeseen: asiantuntija@accountor.fi.

Lähde: yrityslakimies Mikael Sunell, Accountor

Share