Hyppää pääsisältöön
Olet täällä:
developing software
Blogi

CFO, CIO, CMO ja loputkin C:t tappelivat - kaikki voittivat!

Sosiaalisessa mediassa jylläävät keskustelut tietojärjestelmien tulevaisuudesta ja etenkin siitä, pitäisikö digitalisaatiossa edetä ERP- vai Best of Breed -latua. Keskusteluiden osapuolina ovat yritysten liiketoimintojen edustajat ja ohjelmistotoimittajat.

Zoomataanpa vähän taaksepäin ja otetaan mukaan muitakin päättäjiä - katsotaan mikä on oikea tie. Ensin lyhyt alustus ja lopuksi linjaus, miten edetään.

Toiminnoille yhteinen alusta vai erilliset sovellukset?

ERPin ensimmäisenä hyvänä puolena pidetään eheyden tuomaa reaaliaikaisuuden etua taloudellisen toiminnanohjauksen kannalta. Toinen hyvä puoli on liiketoimintaprosesseja peilaavien informaatiovirtojen tahdistaminen.

Best of Breedin erinomaisuus perustuu ideaan, joka antaa jokaisen toiminnon hankkia oman sovelluksensa.

ERPiä voi lyödä räätälöinnin kustannuksilla ja päivitysvaikeuksilla, joista seuraa halu pitää se vaniljaversiona - toiminnoille tämä näkyy niin, että kehitys jarruttuu: pienetkin muutokset ovat hankalia ja itsepalvelun puute passivoi käyttäjät.

Best of Breed -sovellusten integroiminen kokonaisuudeksi tulee myös kalliiksi, sillä lopputulema on usein raportointia hankaloittava ja tietoa siiloihin patoavana.

Digitalisaation vaikutus asetelemiin

“Now that digital is embedded in everything we do, every business needs its own flavor of digital strategy. Vanilla is off the menu,“ ... “Just like with the strategy, the flavor of digital leadership is not vanilla,” Gartner

Gartnerin näkemykseen on helppo yhtyä ja jatkaa ajatuksella ERPin kutistumisesta yhden appsin asemaan tulevaisuudessa. Olen havainnut myös muita muutosvoimia:

  • Digitaalisuus ajaa liiketoimintaprosessia ja informaatiovirtaa yhteen ja yhdeksi.
  • Kehityksen yleinen nopeutuminen pakottaa toimintoja tiuhentamaan uusien toimintamallien ja asiakaslisäarvojen julkaisutahtia.
  • Globaali digitaalinen yhteenkietoutuminen heijastuu ennalta-arvaamattomuuden lisääntymisenä. Muutokset ottavat suunnan yhteisöltä, niiden odotetaan tapahtuvan heti ja läpäisevän koko organisaation.

Tulkintani mukaan digitalisaatio edellyttää organisaatiolta responsiivisuutta. Tämä kysyy enemmän kehitys- ja ketteryyspotentiaalia kuin ERP ikinä pystyy tarjoamaan - ja toisaalta, merkittävästi enemmän eheyttä kuin perinteinen Best of Breed -korttitalo.

Ratkaisu, jolla kaikki voittavat

CFO:ta voi pitää suoranaisena eheyden arkkityyppinä, ja ainakin kasvuyrityksissä hänellä tulee olla vähintään veto-oikeus. Tällöin vastakkainasettelun juopa jää liiketoimintojen ja tietohallinnon väliseksi.

Lähtötilanne on lopulta hyvin yksinkertainen ja ratkaisu kysymykseen ERP vs. Best of Breed on ehkä hieman yllättävä, mutta looginen. Katsotaanpa!

> CFO:lle käy mikä vain eheä kokonaisuus (voi olla ERP muttei BoB)

> Liiketoiminnoille annetaan kaivattua liikkumatilaa ja mahdollisuus luovuuteen IT:n siunaamissa rajoissa (ei voi olla ERP)

> IT saa tehokkaimmin ja hallittavimmin ympäristön ulkoistettuna ja ottaa roolia liiketoiminnan tukemisessa esim. innovoinnin saralla (kunhan on turvallinen)

Näin ollen Best of Breed on suljettu pois, mutta siitä tarvitaan liikkumatila. ERP on myös suljettu pois, mutta siitä tarvitaan eheys. Vastaus on, että tarvitsemme siis molempia emmekä kumpaakaan!

Synteesi

Tuskin on sattumaa - pikemminkin luonnollista kehitystä - että juuri nyt markkinoille nousua tekevät liiketoiminta-alustat. Ne ovat kuin "teesi X antiteesi = synteesi" -kaavasta ulos putkahtaneet ratkaisut, joissa yhdistyvät kaikki edellä kaivatut perustekijät. Alusta on ratkaisu, jolla kaikki voittavat.

Vertauskuvallisesti ilmaistuna: digitaalisuuden edessä liiketoiminta-alusta on kotonaan kuin älypuhelin. ERP voi tuntua vanhanaikaiselta kuin pelkkä puhelin - ja Best of Breed -palasista kasattuna frankenstein-tyyppinen älypuhelin on liian kömpelö ja älytön.

Mitä keksimme CEO:lle ?

CEO:ta kiinnostavat kustannusten selkeys, kokonaisvaltaisuus, innovatiivisuus, time-to-market, yhteistyö ja toimituskyky - nämä kaikki löytyvät erinomaisesta alustasta.

Alustan avulla CEO varmistaa, että yrityksen kulttuuri kehittyy suotuisasti samalla kun hallitus saa raporttinsa ilman Excel-tuskia.

Viisaana CEO tietää, että alustaakin voi käyttää kuten perinteistä ERPiä tai Best of Breed -vaihtoehtoa, jos ei itse huomaa olla alustamainen: avoin, ketterä, osallistuva ja antava.

 

Millaisten käytännön askeleiden kautta NetSuiteen kannattaa tutustua. Lataa opas itsellesi veloituksetta täältä:

Ota yhteyttä

Share