Hyppää pääsisältöön
puhelin_pilvinen_taivas
Blogi

CRM-järjestelmä – pilveen vai ei?

Tietojärjestelmien siirtyminen pilveen on yksi suurimmista viime vuosien mullistuksista IT-alalla. CRM-järjestelmän hankintaa suunnittelevan pitää huomioida useita asioita punnitessaan pilviratkaisun mahdollisia hyötyjä ja haittoja verrattuna perinteiseen on-premises-järjestelmään.

Ovatko tietomme turvassa?

Koko maailmaa järisyttäneet tietovuodot ja -murrot ovat asettaneet pilvipalveluiden tietoturvan kyseenalaiseksi. Toisaalta isot pilvipalveluiden tarjoajat, kuten Google, Amazon ja Microsoft, ovat ottaneet haasteen enemmän kuin tosissaan.

CRM-järjestelmän hankkiminen pilvestä ei enää nykyisin ole tietoturvariski, kunhan valitsee sellaisen toimittajan, joka pystyy uskottavasti takaamaan tietojen koskemattomuuden ja salassa pysymisen.

Entä ovatko tiedot fyysisesti turvassa pilvessä? Mitä jos palvelimet hukkuvat tulvan alle? Tai tulee jokin muu katastrofi, joka pyyhkii tiedot taivaan tuuliin?

Varmuuskopiointi turvaa tiedon

Luotettavat pilvipalveluiden tarjoajat ylläpitävät samasta tiedosta useampaa kopiota, joten yksittäisen datakeskuksen ongelmat eivät aiheuta palvelussa katkoksia. Myös oman tai hosting-kumppanin konesaleissa on otettava huomioon erilaiset kahdennus- ja muut varmistavat järjestelyt. Isojen pilvipalvelutarjoajien varmennusratkaisut eivät näille ainakaan häviä – päinvastoin.

Aina ei ole mahdollista hankkia CRM-järjestelmää pilvestä. Lainsäädäntö ja muut liiketoiminnan vaatimukset voivat estää pilvipalveluiden käytön. Jos tietojen on oltava fyysisesti tallennettuina Suomessa, oman on-premises CRM-järjestelmän hankkiminen voi olla ainoa varteenotettava vaihtoehto.

Kevyt käyttöönotto pilvestä

Onnistunut CRM-järjestelmän käyttöönotto vaatii yleensä määrittelytyötä, jotta järjestelmä tukisi mahdollisimman hyvin liiketoiminnan tavoitteita. Pilvestä hankittu CRM saadaan käyttöön heti, kun taas oman CRM-palvelimen asennus voi kestää viikkoja tai pahimmillaan jopa kuukausia. Etenkin, jos pitää tilata uusia palvelimia ja niiden asennuksia.

Onko pilvi-CRM liian hyvä ollakseen totta?

Johtavat CRM-ohjelmistojen valmistajat julkaisevat tuotteidensa uusimmat ominaisuudet ensin tuotteen pilviversiossa. Jotkut tuotteet tai niiden osat ovat saatavana vain pilvestä.

Miksi siis kukaan harkitsisi oman CRM-järjestelmän asentamista, jos pilvi-CRM:n käytölle ei ole muita esteitä? Syynä voivat olla CRM-järjestelmän suorituskykyvaatimukset, joiden suhteen pilvi-CRM on vielä haastajan asemassa.

Omille oikein mitoitetuille palvelimille asennettu CRM-järjestelmä saadaan erittäin nopeaksi ja käytettäväksi. Verkkoliikenteen viiveet ja pilvipalvelun kuormituksen tuomat haasteet voivat olla riittävän painava syy hankkia oma CRM-järjestelmä. Pilvipalvelut toki kehittyvät tälläkin osa-alueella jatkuvasti, ja erot on-premises-järjestelmiin kapenevat.

Miten käy vanhojen järjestelmien?

Organisaatioiden on nykyään vaikea olla hankkimatta ohjelmistoja pilvestä, niin voimakkaasti ne ovat yleistyneet. Suuri osa tietojärjestelmistä on kuitenkin edelleen asennettuna omiin tai hosting-kumppanin konesaleihin.

Miten pilvipalvelut ja perinteiset järjestelmät integroituvat keskenään? Monet asiat, kuten käyttäjien tunnistaminen, käyttöoikeuksien hallinta ja tietojen integrointi järjestelmien välillä, saattavat aiheuttaa harmaita hiuksia IT-osastolla.

Pilvipalveluiden ja omien järjestelmien muodostama hybridimalli vaatii erilaisia teknisiä ratkaisuja kuin perinteinen on-premises -järjestelmien muodostama kokonaisuus. Jos harkitsee CRM:n hankkimista pilvestä, on hyvä varmistaa, että järjestelmä integroituu muihin järjestelmiin.  

Loppukäyttäjät eivät välttämättä edes huomaa käyttävänsä pilvipalvelua.

Ota yhteyttä

Share