Hyppää pääsisältöön
eri_variset_kyparat_seinalla
Blogi

CRM-projektin resursointi – näin onnistut

CRM-projekti on paljon muutakin kuin järjestelmähanke, ja sen resursointi on yksi projektin onnistumisen avaintekijöistä. Keitä siis tulisi valita CRM-projektiryhmään ja miten saada tiimi toimimaan tavoitteen – onnistuneen CRM-ratkaisun – eteen?

Näin kokoat toimivan projektiryhmän

Ennen varsinaista projektia tehtävissä esimäärittelyissä on hyvä kerätä ideoita projektiryhmää laajemmalta joukolta. Kun liiketoiminnan edustajia kuullaan jo varhaisessa vaiheessa, saadaan projektista heille haluttuja hyötyjä.

Projektiryhmän kokoonpano kannattaa pitää mahdollisimman tiiviinä ja valita mukaan henkilöitä, jotka tuntevat liiketoiminnan kokonaisuuksia mahdollisimman laajasti ja monipuolisesti. Huomioi ainakin seuraavat roolitukset:

Projektipäällikkö

Liiketoimintalähtöinen projektin omistaja, jonka vastuulla on vetää tilaajan osalta projektiryhmää ja osallistua ohjausryhmän toimintaan. Projektipäällikön tulee hallita projektimenetelmät, tuntea liiketoimintaa sekä ymmärtää IT-kehitystä. Lisäksi yhteistyön toimittajan kanssa pitäisi sujua luontevasti.

IT-osaajat

Myös IT:n asiantuntemus on tarpeen. Järjestelmäarkkitehtuuriin ja teknologiaan liittyvät keskustelut (mm. asennussuunnittelupalaverit) voi eriyttää omiksi palavereikseen, joihin osallistuvat vain tarvittavat henkilöt.

Tarvittavat sidosryhmät ja tukitoiminnot

Projektin sisällöstä ja tavoitteista riippuen projektiryhmään saatetaan tarvita myös muiden sidosryhmien tai tukitoimintojen edustajia, esimerkiksi viestintää, henkilöstöhallintoa tai markkinointia.

Riittääkö oma organisaatio?

Kaikkea ei aina tarvitse osata ja ehtiä itse. Ulkopuolinen apu esimerkiksi sisäiseen hankeohjaukseen, vaatimusmäärittelyyn, testaukseen tai kolmansien osapuolien yhteistyön koordinoimiseen voi olla hyvä ajatus, jos aikaa tai osaamista ei löydy riittävästi omasta organisaatiosta.

Puhalla ryhmään henki – ja aikatauluta

Valitut henkilöt tulee saada myös motivoitumaan projektityöhön. Jokaisen projektiryhmän jäsenen tulee ymmärtää, miksi juuri hän on mukana, ja mikä on hänen roolinsa. Kun projektipäällikkö keskustelee jokaisen jäsenen kanssa odotuksista ja epäilyksistä etukäteen, taklaa hän monet karikot jo ennakolta. Muista, että yhteen hiileen puhaltaminen myös toimittajan projektiryhmän kanssa on onnistuneen CRM-projektin edellytys.

Paljonko jokaisen tulisi varata projektiin aikaansa? Jos prosesseja ei ole aiemmin määritelty ja dokumentoitu, voi työmäärän arviointi olla vaikeaa. Asiantunteva ja kokenut toimittaja osaa kuitenkin tarvittaessa auttaa.

Tarvittavat palaverit ja niihin valmistautuminen kannattaa laittaa kalenteriin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tämä on toki usein pois jostain muusta työstä, joten myös yritysjohdon on tärkeää ymmärtää projektin vaatima panostus ja olla sen tukena. Projektiryhmän napakka viikkopalaveri voi olla ratkaiseva tekijä projektin saamisessa maaliin aikataulussa.

Ota yhteyttä

Share