Hyppää pääsisältöön
Blogi
man-laptop-casual-office_1400x450.jpg

Digitalisaatio on ihmisten, prosessien ja työkalujen kolmiloikka - mikään näistä ei yksin johda mihinkään

Digitalisaatiossa on kyse kolmiloikasta, jossa lentoon päästään vasta silloin, kun kaikki kolme askelta - työkalut, prosessit sekä ihmisten taidot ja motivaatio - on hiottu osaksi samaa koordinoitua kokonaisuutta. Rohkea hyppy kannattaa, sillä hedelmät kantavat laajalle yhteiskuntaan. Digitaalisilla palveluillaan Accountor tukee yrityksiä talouden ja työelämän muutoksessa - tekoälyä hyödyntäen, reaaliaikaista dataa analysoiden ja tulevaisuutta ennustaen.

Digitalisaatiotyökaluja on ollut saatavilla pitkään, mutta monissa organisaatioissa niiden käyttöönotto on viivästynyt, sillä vanhoista toimintamalleista irti päästäminen on haastavaa. Koronapandemian seurauksena olemme viimeisen puolentoista vuoden aikana kuitenkin kokeneet ennen näkemättömän kiihkeän digitalisoitumisen jakson, jossa nekin yritykset ja työntekijät, joille sähköisten sovellusten käyttöönotto on aiemmin ollut kitkaista, ottivat etätyöhön siirtymisen myötä hypyn digitaaliseen maailmaan - ja harva haikailee takaisin.

Pandemia pakotti yritykset ottamaan uuden tilanteen vaatimat digitaaliset työkalut käyttöön hyvin lyhyessä ajassa. Mutta vaikka käytössä olisi minkälaiset työkalut tahansa, ilman toimivia prosesseja ja toimintamalleja ei yksin kotona oleva ihminen pysty hyödyntämään niitä tehokkaasti. Datan ja sähköisten prosessien todellinen arvo syntyy vasta ihmisten kautta, tiedolla johtaen.

man smiling

Keskiössä ihminen

Digitaalisten työkalujen hyödyntäminen edellyttää siis prosessien kehittämistä työkalujen käyttöä tukemaan sekä ihmisten työtapojen sopeuttamista digitaaliseen maailmaan. Ihmisiä on pyrittävä motivoimaan digitaalisten työkalujen käyttämiseen ja yrityksen yhteisten päämäärien saavuttamiseen.

Accountorin jo vuosia toteuttamassa Leaderment-filosofiassa henkilöstön sitoutuneisuus, motivaatio ja tyytyväisyys ovat kaiken a ja o. Ytimessä on ajatus siitä, että jokainen työntekijä tietää, miten hän omassa työtehtävässään liittyy yrityksen strategiaan. Keskeistä on yksilön osaamisen ja omien näkemysten kunnioittaminen, sillä se palvelee koko työyhteisöä, tiimiä ja yritystä.  Accountorissa tämä tarkoittaa luottamusta työntekijään, mutta myös päivittäin toistuvaa työssä viihtymisen mittaamista, jolloin työntekijän motivaatiomuutoksiin voidaan reagoida saman tien. Leadermentin mukaista aitoa jatkuvaa dialogia ja panostusta henkilöstön koulutukseen arvostetaan työntekijöiden keskuudessa.

Digiloikan vaikutus kantaa laajalle

Sen lisäksi, että pidämme osaajamme ja järjestelmämme ajan tasalla taloushallinnon viimeisimmistä vaatimuksista ja trendeistä, tutkimme ja kartoitamme tekoälyn ja automaation avulla alati uusia tulevaisuuden taloutta ja työelämää koskevia digitaalisia mahdollisuuksia. Liiketoiminnan dataa analysoimalla saamme realistisen kuvan vallitsevasta tilanteesta ja pystymme ennustamaan tulevaa yritysten ja niiden henkilöstön hyödyksi. Robotiikkamme avulla saadun faktatiedon pohjalta muun muassa näkymä tulevaan kassavirtaan kirkastuu, mikä on korvaamaton tuki investointipäätöksiä tehtäessä. Automaatio taas vapauttaa ihmiset rutiinitöistä tuottavammalle tekemiselle, jolloin yrityksen kilpailukyky kasvaa.

"Digikolmiloikkamme hyödyt konkretisoituivat pandemian yhteydessä valtionhallinnon tarvitessa nopeasti reaaliaikaista tietoa kansantalouden tilasta päätöksentekonsa tueksi." 

Yrityksen digikolmiloikasta ei hyödy pelkästään yritys itse, vaan sillä on kauaskantoiset vaikutukset läpi koko arvoketjun. Tuomalla digitaaliset työkalut, prosessit ja digiosaajamme PK-yrityksistä koostuvaa asiakaskuntaamme palvelemaan Accountor on samalla mahdollistamassa myös asiakasyritystensä digitaalista kolmiloikkaa heidän omassa liiketoiminnassaan. Hyöty jatkuu edelleen asiakasketjussa sekä toimittajille ja alihankkijoille - sekä laajemmin yhteiskuntaan.

Reaaliaikainen data yhteiskunnan hyödyksi

Jo lähes 80 vuoden ajan Accountorin tarinan punaisena lankana on kulkenut automaatio, uusien työvälineiden käyttö ja kehityksen etulinjassa kulkeminen. Digikolmiloikkamme hyödyt konkretisoituivat pandemian yhteydessä valtionhallinnon tarvitessa nopeasti reaaliaikaista tietoa kansantalouden tilasta päätöksentekonsa tueksi. Accountorilla oli käynnissä kehityshanke, jolla pyrittiin jalostamaan käytössämme olevaa yritysdataa niin, että se hyödyttäisi yhteiskunnan päätöksentekijöitä yrityksiä kuitenkaan yksilöimättä ja niiden tietoturva säilyttäen. Koronapandemian puhjettua päätimme kiihdyttää hanketta niin, että pystyimme auttamaan Suomea vaikeassa yhteiskunnallisessa tilanteessa.

Huhtikuusta 2020 lähtien kuukausittaista reaaliaikaista yritysten tilanteesta kertovaa dataraporttiamme on jaettu ilmaiseksi paitsi viranomaisille ja poliittisille päättäjille, myös pankkien pääekonomisteille, medialle ja muille sitä tarvitseville tahoille. Viranomaisilla ja päättäjillä on päätöksenteon tukena reaaliaikaista dataa viikon ja jopa päivän tarkkuudella, ja sitä myötä myös tietoa, jonka pohjalta hahmottaa näkymää tulevaan. Kansainvälisessä katsannossa tällainen yhteistyö viranomaisen ja tilitoimiston välillä oli ainutlaatuista. Koemme, että jos meillä on kyky tuottaa tarvittavaa tietoa, meillä on myös velvollisuus pyrkiä tukemaan koko yhteiskuntaa näinkin poikkeuksellisessa tilanteessa.

Aktiivinen osallistuminen yhteiskunnalliseen keskusteluun ja kehitystyöhön mielekkään ja järkevän digitalisaation toteutumiseksi yhteiskunnassamme on meille tärkeää, vaikka se vaatii usein myös rohkeutta nostaa esiin kehityskohteita.

Kyse on lopulta rohkeudesta

Digiloikassa on mitä suurimmissa määrin kyse rohkeudesta. Haluamme rohkaista yrityksiä irrottautumaan vanhoista toimintamalleista ja uskaltautua uuden pariin. Uusien toimintamallien ja työkalujen lisäksi tarjoamme mielellämme yrityksille tapausesimerkkejä digiloikan ottaneista asiakkaista ja siitä, miten se on auttanut näitä yrityksiä eteenpäin. Kukaan ei ole palannut takaisin vanhaan.

Kirjoittanut

Tags

Share