Hyppää pääsisältöön
Blogi
Careers

Esimies! Tunnetko sinä omat johdettavasi?

On helpompi olla hyvä esimies kun ymmärtää, että eri ihmiset motivoituvat eri asioista. Esimiehen kannattaakin opetella alaistensa yksilölliset motivaatiotekijät. 

Vastoin sitkeää luuloa monikaan ei vaihda työpaikkaa paremman palkan perässä, vaan todellinen syy on sopimaton työyhteisö tai huono esimiestyö. Toisinaan yrityksen johto kuvittelee tietävänsä, mikä tekijöitä motivoi, mutta tosiasiassa onkin autuaan pihalla alaistensa mielenliikkeistä.

Ei ole kuitenkaan mielekästä tyytyä osoittamaan syyttävällä sormella esimiehiä. On ymmärrettävä vaikuttaa lähtökohtiin, joista moni esimies tänä päivänä tehtäväänsä ponnistaa. Esimiesroolihan saattaa pahimmillaan rakentua asiantuntijatyön oheen lähes huomaamatta ilman, että tuplarooliin on varattu riittäviä resursseja. Samalla esimiehet kuitenkin tasapainoilevat tuottavuuspaineiden sekä alaisten ja ylimmän johdon kasvavien odotusten kanssa. Ei kuulosta kovinkaan hehkeältä?

Jaetulla johtajuudella on paljon annettavaa tulevaisuuden organisaatioille yhä verkottuvammassa maailmassa. Yhä syklisempi erilaisista projekteista koostuva työ vaatii tekijöiltään sopeutumista uusiin rooleihin yhä ketterämmin erilaisissa tiimeissä.

Jaetussa johtajuudessa johtajan roolin muuttuu ja sitä vaihdetaan tarpeen mukaan. Jaettuun johtajuuteen johtamisfilosofiansa perustavassa organisaatiossa yksi taitava esimies ei vielä kesää tee, vaan jokainen esimies tuntee roolinsa ja osaa sopeuttaa rooliaan tilanteen vaatimalla tavalla. Myös yhteistyön sujuvuus ja avoimuus esimiesten kesken vaikuttaa suuresti onnistumisen mahdollisuuksiin.

 

Taitava esimies pystyy lukemaan tarkkaan yksilöllisiä motivaatiotekijöitä ja luomaan näin tiimiinsä kipinää!

 

Eri ihmiset motivoituvat eri asioista. Esimiehen kannattaa opetella alaistensa yksilölliset motivaatiotekijät. Parhaimman tuloksen esimies saa antamalla tiimijäsenille mahdollisuuden käyttää omaa osaamistaan mahdollisimman monipuolisesti kehittäen taitojaan organisaatiota hyödyttävällä tavalla.

Työelämän muutokset ja monimuotoistuminen edellyttävät esimiehiltä entistä vahvempaa valmentavaa otetta oman tiimin osaamisen systemaattiseksi kehittämiseksi ja alaisten sitouttamiseksi. Parhaimmillaan johdettava saa kaiken minkä toivoo ja johtaminen on ikään kuin näkymätöntä, mutta samalla vaikuttavaa.

Loppujen lopuksi esimiestyön perustan muodostaa esimiehen kyky johtaa itseään. Vasta sen jälkeen esimiehen on mahdollista ohjata tiiminsä toimintaa strategian toteutumiseksi ja innostaa sen jäseniä entistä parempiin suorituksiin.

Share