Hyppää pääsisältöön
Blogi
Accountor brand thinking

Esimiesrooli – tarvitaanko sitä enää?

Minkälainen on hyvä esimies? Olenko minä sellainen omassa esimiesroolissani? Viekö johtamistapani organisaatiotamme siihen suuntaan, johon sitä halutaan viedä? Saanko sitoutettua ihmiset tarvittaviin muutoksiin? Monet esimiehet joutuvat näiden kysymysten äärelle pohtiessaan omaa onnistumistaan esimiehenä. Hyviä kysymyksiä ja erittäin relevantteja erityisesti nyt, tässä ajassa, kun esimiesrooli on noussut keskusteluihin  uudessa valossa – onko perinteiselle esimiesroolille enää tarvetta?

Rohkeimmat ja uudistumishaluisimmat organisaatiot ovat jopa poistaneet tai ainakin reilusti vähentäneet esimiesporrastaan. Itseohjautuvat tiimit kiinnostavat ja monissa organisaatiossa mietitään mahdollisuutta organisoitua entistä itseohjautuvammin. Tiimeille annetaan itsenäistä päätöksentekovaltaa ja vastuuta toimia ketterästi asiakastarpeen mukaan, jolloin esimiestyön merkitys ja tavoitteet joudutaan puntaroimaan uudestaan. Esimiesrooli on siis vähintäänkin murroksessa. Onko esimiesrooli toisin sanoen ihan turha, ainakin niissä yrityksissä, joissa halutaan ihmisten ottavan enemmän vastuuta omasta työstään ja sen kehittämisestä?

Minä väitän, että esimiehiä tarvitaan, mutta rooli muuttuu. Se muuttuu entistä ketterämmäksi, yksilölliset tarpeet huomioivaksi mahdollistajan rooliksi. Organisaatiolla on omat tavoitteet ja suunta, jota kohti mennään. Se miten sinne päästään ei olekaan enää esimiesten vastuulla – vastuun ottaa tiimi ja sen jäsenet.

Esimiestyö muuttuu ja esimiehiltä tarvitaan uudenlaista ajattelua ja toimintatapoja, joita kaikkien esimiehien on mahdollista oppia. Nämä ominaisuudet nousevat keskeisiksi menestystekijöiksi uuden ajan esimiestyössä:

Uudistumiskyky. Esimies on itse uudistumiskykyinen – ja haluinen. Hän on valmis kehittämään omaa toimintatapaansa vastaamaan niitä tarpeita, joita uudenlainen johtaminen vaatii.

Erilaisuuden arvostaminen. Esimies ymmärtää erilaisuutta ja tarjoaa yksilöllistä johtamispalvelua ihmisten tarpeiden mukaan.

Osallistaminen. Esimies on valmentaja, joka oivalluttaa ihmisiä käyttämään vahvuuksiaan sekä uudistamiseen että uudistumiseen.

Suunnan näyttäminen. Esimies tehtävänä on näyttää suunta, poistaa onnistumisen esteet ja innostaa tiimiään onnistumaan.

Heräsikö kirjoituksesta ajatuksia? Kysy lisää uuden ajan esimiestyön kehittämisen työkaluista ja menetelmistä allekirjoittaneelta.

Share