Hyppää pääsisältöön
Careers-2
Blogi

Henkilöstötoiminto on yrityksen sykkivä sydän

Henkilöstötoiminto on tukitoiminto, jonka tehtävänä on muiden tukitoimintojen tavoin tukea yrityksen liiketoimintatavoitteiden toteutumista. Huolimatta vähän vaisulta kuulostavalta tukifunktion roolista, henkilöstötoiminto on yrityksen sykkivä sydän, jolla on rajapinta lähes kaikkeen siihen mitä yrityksessä tapahtuu. Henkilöstö on edelleen erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten tärkein voimavara yrityksen menestyksen perustuessa ammattitaitoisen, motivoituneen ja sitoutuneen henkilöstön työpanokseen.

Henkilöstötoiminnon toiminnan aikajänne on todella pitkä: siinä missä henkilöstöjohtajan toinen silmä tähyää kauas horisonttiin ja ajatustyö on valjastettu ylimmän johdon kumppanina liiketoimintastrategian kehittämiseen ja uusien mahdollisuuksien tunnistamiseen – toinen silmä katsoo peruutuspeiliin tuloksia analysoiden ja vieden samalla maaliin kenties jo vuosia sitten tehdyistä päätöksistä seuranneet käytännön toimet.

Henkilöstötoiminnolla on monia, toisistaan poikkeavia rooleja

Perinteisissä yrityksissä HR voidaan yhä nähdä vekkihameosastona, jonka kiltit ja hennot sisaret huolehtivat luontevasti henkilöstöhallinnon tehtävistä assistentin rooliin istutettuina. Yrityksistä rohkeimmat ovat puolestaan ottaneet henkilöstöjohtajan ylimmän johdon ja liiketoimintafunktioiden tasaveroiseksi kumppaniksi ja päätöksentekijäksi.

Pääosa yrityksistä on ymmärtänyt, että henkilöstötoiminto on syytä kytkeä mukaan suunnitteluun myös silloin, kun yrityksessä kaavaillaan toteutettavaksi erilaisia muutoshankkeita: huolellisella suunnittelulla voidaan vaimentaa muutoksesta mahdollisesti aiheutuvia negatiivisia vaikutuksia sekä liiketoiminnalle että henkilöstölle. Henkilöstötoiminto on avainasemassa myös silloin kun varmistetaan esimiesten ja henkilöstön tuloksentekokykyä tai linjataan yrityksen henkilöstöpolitiikkaa ja keskeisiä HR-periaatteita.

Toiminnan tehostaminen ja prosessien jatkuva parantaminen eivät riitä yrityksen kilpailuedun ja mahdollisen etulyöntiaseman säilyttämiseen. Siksi yrityksen on analysoitava herkeämättä asiakkaiden käyttäytymistä, kilpailuvoimia ja toimintaympäristön muutoksia. Mahdollisia muutoksia ennakoimalla henkilöstötoiminto voi yhdessä liiketoiminnan kanssa tunnistaa täysin uusia liiketoimintamahdollisuuksia, kilpailutilanteen muutoksessa syntyneitä markkinarakoja sekä aivan uusia kilpailuedun lähteitä.

Share