Hyppää pääsisältöön
Contact us Accountor global
Blogi

Innostus on kestävää tehokkuutta!

Varsinkin taloudellisesti heikkoina aikoina puhutaan paljon tuottavuudesta ja tehokkuudesta. Kaikkea pitäisi tehostaa eli tehdä enemmän vähemmillä resursseilla. Usein ei kuitenkaan huomioida sitä miten, millä fiiliksellä tai mistä kumpuavalla energialla ja motivaatiolla toimintaa pitäisi tehostaa. Kuitenkin sillä, tekeekö työtä verenmaku suussa puurtaen vai työn imussa intoa puhkuen onkin suuri merkitys juuri tehokkuudelle.

Innostunut työntekijä rakentaa tulevaisuutta

Useiden tutkimusten mukaan innostunut työntekijä on tehokkaampi, terveempi sekä sitoutuneempi rakentamaan myös yrityksen tulevaisuutta. Myönteinen työilmapiiri selittää jopa 20 – 30 % yritysten liikevaihdosta. Sisäinen motivaatio tarkoittaa, että oma kiinnostus ja into tehdä asia ohjaa toimintaa. Tutkimusten mukaan sisäinen motivaatio lisää tehtävään sitoutumista, parantaa suoritusta, luovuutta ja sinnikkyyttä. Mutta mitä innostus oikeastaan on ja ennen kaikkea miten voidaan rakentaa innostukselle suotuisat olosuhteet?

Innostusta voi lähestyä eri näkökulmista – puhutaan sisäisestä motivaatiosta, työn imusta, kukoistavista (thriving) työntekijöistä sekä tunneilmaston johtamisesta. Hyvä uutinen on, että voimme kaikki omalla toiminnallamme vaikuttaa omaan innostukseemme. Myös työyhteisön tunneilmastoa voidaan johtaa.

Minkälainen tunneilmasto sinun työpaikallasi on?

Johtamisella voidaan luoda innostukselle ja kukoistamiselle suotuisat olosuhteet luottamalla henkilöstön harkintakykyyn, antamalla heille päätöksentekovaltaa, puuttumalla ja siten minimoimalla epäsovelias käyttäytyminen, jakamalla tietoa sekä antamalla palautetta työsuorituksesta. Yhteisöllisyys on sisäisen motivaation kannalta tärkeää. Näin ollen työilmapiiri, jossa työntekijät kokevat että heistä välitetään, on ratkaisevan tärkeä sisäisen motivaation mahdollistaja. Yksilötasolla omaa innostusta voi ruokkia vaikka lähtemällä kollegan kanssa lyhyelle puistokävelylle, muokkaamalla omaa työtään itselle merkityksellisemmäksi sekä aktiivisesti tarttumalla oppimismahdollisuuksiin.

Tunteet tarttuvat – samalla tavalla kuin huonotuulinen ja yrmeä kollega voi levittää huonotuulisuutta ja saada aikaan negatiivisuuden noidankehän, intoa puhkuva kollega voi saada muut innostumaan ja luoda positiivisuuden spiraalin. Työpaikan fiiliksen säännöllinen mittaaminen mahdollistaa negatiiviseen kehitykseen ajoissa puuttumisen sekä positiivisen vireen ruokkimisen. Mittaaminen on myös oiva tapa viestiä henkilöille, että fiiliksellä on väliä sekä avata keskustelua aiheesta.

Lisää intoa ja energiaa kesälaitumille!

Innostus ja työn imu suojaavat myös loppuun palamiselta. Tehokkuus on tällöin kestävämpää kuin stressaantuneen ja pitkää päivää puurtavan työntekijän ehkä vain näennäinen tehokkuus. Ja mikä parasta, innostus auttaa jaksamaan myös työn ulkopuolella. Nyt on siis oiva hetki lähteä panostamaan omaan ja työyhteisönsä innostavaan työilmapiiriin – näin innostusta ja energiaa riittää myös kesälaitumille!

Share