Hyppää pääsisältöön
rahapuu
Blogi

Keskisuuren yrityksen toiminnanohjaus­järjestelmä – mitä ja miksi?

Pilviteknologioiden kehittyminen on madaltanut keskisuurten yritysten kynnystä hankkia ERP-järjestelmä, jotka ovat monesti nähty isojen yritysten työkaluina pitkien ja kalliiden käyttöönottoprojektien vuoksi. Täten keskisuuret ja sitä pienemmät yritykset ovat käyttäneet useaa erillistä järjestelmää, joista yhdellä hallitaan projektit, toisella hoidetaan kirjanpito ja kolmannella myynti.

Pilvestä hankittuna toiminnanohjausjärjestelmän saa käyttöönotettua huomattavasti ketterämmin ilman isoja investointeja IT-infrastruktuuriin. Palveluntarjoajan kantaessa vastuun ylläpidosta, on ERP:in hankinnasta tullut järkevää pienemmänkin kokoluokan yritykselle.

Pilvi-ERP:ien maailma on kuitenkin kirjava, joten mistä aloittaa? Osiin jaetussa blogisarjassa kirjoitamme siitä, mitä asioita keskisuuren yrityksen on hyvä ottaa huomioon ERP-hanketta suunnitellessa.

Huomio asiakas ja suunnittele hanke linjaan liiketoiminnallisten tavoitteiden ja arvojen kanssa

Yritysten digitalisaatiostrategian ytimenä on usein kaksi päätavoitteita:

  1. Omien prosessien tehostaminen
  2. Paremman asiakaskokemuksen luominen

Nämä tavoitteet ovat yksistään jo erinomaisia, mutta yhdessä ne mahdollistavat uudenlaiset liiketoimintamallit ja ensiluokkaisen kilpailukyvyn. Nämä tavoitteet kannattaa ottaa myös ERP-projektin keskiöön, sillä vanha viisaus ”älä vaihda vaihtamisen ilosta” pätee myös ERP:n hankintaan. Älä siis hanki hankkimisen ilosta, vaan aseta hankkeelle liiketoiminnalliset tavoitteet ja pidä ne mielessä koko ajan.

Lähtökohtaisesti yrityksen koko toiminnan ja jokaisen päätöksen keskiössä pitää olla asiakas. Mikäli päätös ei tuota asiakkaalle arvoa, sitä ei kannata tehdä. ERP-hankkeeseen lähtiessä ja sen edetessä onkin siksi hyvä kysyä jatkuvasti: ”Mitä arvoa tämä tuottaa asiakkaillemme?”

Missä näette olevanne viiden vuoden kuluttua?

Työhaastatteluista tuttu kysymys on erinomainen myös yrityksen nykytilannetta ja tulevaisuutta miettiessä. Maailma kehittyy vauhdilla ja asiakkaat ovat entistä vaativampia, eikä kaikkia muutoksia voida mitenkään etukäteen ennustaa. Se, mitä tänään tehdään, voi olla markkinoiden muuttuessa irrelevanttia tulevaisuudessa. ERP-hanketta suunnitellessa täytyy pitää mielessä, että järjestelmä pyörittää yrityksen senhetkistä liiketoimintaa, ja samalla mukautuu liiketoiminnan mahdollisesti muuttuessa.

ERP:n valinnassa tulee myös huomioida järjestelmän skaalautuvuus, jotta järjestelmää ei tarvitse vaihtaa myöskään liiketoiminnan kasvaessa. Parhaat järjestelmät toimivat alustoina, jotka mahdollistavat ketterästi erilaiset kokeilut ja uudenlaiset tavat tuottaa ensiluokkaista asiakaskokemusta.

Yrityksen liiketoiminnan ydinprosessit saman katon alle

Yrityksen liiketoiminta koostuu monesta eri prosessista, jotka riippuvat tietysti siitä millä toimialalla yritys kilpailee ja mitä yritys tekee. Valmistavan teollisuuden yrityksen prosesseja voivat olla esimerkiksi hankinta, valmistus ja myynti. Liiketoimintaprosessi voi kulkea yksinkertaisimmillaan niin, että myyjä kirjaa asiakkaan tilauksen, jolloin tuotantoyksikkö käsittelee tilauksen ja hoitaa valmistuksen, ja samalla hankinta pitää huolen siitä, että tuotantoyksiköllä on riittävästi materiaalia saatavilla. Sovittujen sääntöjen mukaan asiakas saa esimerkiksi puolet laskun kokonaissummasta tilausvaiheessa, ja loput kuitattuaan tilauksen vastaanotetuksi, jonka jälkeen maksettu lasku siirtyy kirjanpitoon.

Ydinprosessien ollessa saman alustan päällä tieto liikkuu reaaliajassa ja oikein prosessista toiseen, jolloin kaikilla osapuolilla on haluttu tieto saatavilla välittömästi ja automaattisesti. Integraatioita ei tarvitse rakentaa ja hyvä niin, sillä ne ovat monesti työläin ja kallein osa mitä tahansa järjestelmäprojektia. Saman alustan päällä toimivat prosessit varmistavat sen, että jokaisella osapuolella on haluttu tieto saatavilla välittömästi, ja liiketoimintajohto näkee yhdet luvut sekä selkeät raportit koko yrityksen toiminnasta.

Monen keskisuuren yrityksen ongelma on se, että hankitaan yksittäinen ratkaisu tietyn prosessin pyörittämiseen, jolloin maksetaan lisenssejä useasta eri järjestelmästä. Tiedon siirtäminen järjestelmästä toiseen on kallista ja työlästä, ja monesti tiedonsiirrostakin joudutaan maksamaan erikseen. Tämä ”best of breed” -toimintamalli on pienille ja keskisuurille yrityksille kestämätön ja kallis malli, joka johtaa yrityksen siiloutumiseen. Lisäksi malli aiheuttaa sekavuutta sekä sisäisessä että ulkoisessa kommunikaatiossa, tiedon turhaa ylläpitämistä monessa eri paikassa sekä lennonjohtonäkymän puutetta numeroihin.

Ota yhteyttä

Share