Hyppää pääsisältöön
Blogi

Kolikon toista puolta valmentamassa

Sain vastikään käydä 360-palautekeskusteluja asiakkaamme esimiesten ja projektipäälliköiden kanssa. Parhaimmat arviot kyseisen yrityksen esimiehet ja projektipäälliköt saivat valmentavasta johtamistavasta. Jatkokeskusteluissa kävimme heidän kanssaan yhdessä läpi, miten valmentava johtaminen näkyy oikeasti heidän arjessaan, valinnoissaan ja kohtaamisissaan työntekijöiden kanssa. Keskustelut eivät tuottaneet pettymystä: moni näkemäni ja kuulemani asia tuki palautteiden tulosta.

Lähtökohta, jossa esimiestyössä koetaan onnistumista vasta kun omat tiimiläiset onnistuvat ja menestyvät, tuo työntekijät ja heidän kehittymisensä esimiestyön keskiöön. Kyseisessä yrityksessä esimiehet muun muassa priorisoivat työntekijöiden kanssa sovitut tapaamiset muiden tapaamisten edelle ja esimiesten ovi on aina auki: juttelemaan voi tulla isommista ja pienemmistäkin asioista. Kun esimiehet huomaavat, että nyt kaikki ei suju hyvin, asia otetaan suoraan ja rehellisesti puheeksi, ja yhdessä mietitään mitä asialle voidaan tehdä. Projektipäälliköt puolestaan totesivat, että heidän työssään on tärkeää omata riittävästi ihmistuntemusta, jotta projektin tarpeet ja ihmisten toiveet saadaan kohtaamaan ja pidettyä hyvää yhteishenkeä yllä. Lopulta projektissa tekninen osaaminenkaan ei ole niin tärkeää kuin se, että ihmiset ovat projektitiimiin sopivia henkilöitä.

Kyseisessä yrityksessä esimiehiä valmennetaan ja sparraillaan valmentavaan ja osallistavaan johtamistapaan ja se aidosti myös näkyy johdettavien arjessa. Edellä kuvaamani toimintakulttuuri ei synny itsestään, vaan vaatii myös vastapelurin ohjaamista ja oivalluttamista vastaamaan valmentavaan johtamistapaan. Toisille on iso muutos, kun esimies ei enää annakaan valmiita vastauksia vaan kysyy takaisin, miten työntekijä itse etenisi asiassa ja pyytää perustelemaan näkemyksen.

Olemme HR4:llä luoneet esimiesten ja projektipäälliköiden avuksi menetelmiä valmistaa ja tutustuttaa tiimiä tai projektitiimiä osallistavaan ja valmentavaan toimintatapaan työyhteisössä. Autamme esimiehiä ja projektipäälliköitä huipputiimin rakentamisessa. Apua on tarjolla kasvokkain tapahtuvan valmennuksen lisäksi verkkovalmennuksen muodossa. Verkkovalmennus tarjoaa menetelmiä ja työkaluja työstettäväksi ja keskusteltavaksi oman tiimin kanssa. Teemat vaihtelevat huipputiimin peruselementeistä osallistuvan ja edelläkävijätiimin toiminnan vahvistamiseen.

Mainitsemassani yrityksessä valmentavassa johtamistavassa ollaan jo pitkällä. Miten on asian laita teidän organisaatiossanne?

Share