Hyppää pääsisältöön
Kasvuyrityksen taloushallinto
Blogi

Kuinka rakentaa kasvuyrityksen taloushallinnon selkäranka?

Haluan tuoda tässä blogissa esille, mihin kannattaa kiinnittää huomiota kasvuyrityksen taloushallinnon rakenteen luomisessa. Lisäksi käyn läpi, mitkä ovat sähköisen ja perinteisen taloushallinnon plussat sekä miinukset.

Mikä vaikutus sisäisellä seurannalla on yrityksesi kasvuun?

Monen yrittäjän, erityisesti kasvuyrittäjän, tie lähtee intohimosta, asiakkaiden ongelmien ratkomisesta ja oman näköisen toiminnan luomisesta. Tätä on kuitenkin hyvin vaikea toteuttaa, jos eivät tylsähköt prosessit ja rutiinit tuon intohimon ylläpitämiseksi ole paikoillaan.

Tilikartta luodaan usein mahdollisimman suppeaksi ja täyttämään vain viralliset raportointivaatimukset. Tässä kuitenkin unohtuu, mitkä olisivat lisähyödyt, jos sisäinen seuranta suunniteltaisiin vastaamaan sisäisiä tarpeita.

On tutkittu, että erityisesti budjetointityökalun käyttöönotto jo varhaisessa vaiheessa voi olla se juttu päätöksenteossa, mikä lisää kasvua. Budjetointityökalun käyttöönotto kuitenkin edellyttää sinulta päätöksentekokykyä seurantakohteista, niiden rakenteista ja merkityksestä. Tämä voi tuntua työläältä, mutta se pakottaa sinut perehtymään ja ottamaan kantaa asioihin, joista olet epävarma tai epätietoinen.

Seurantakohteiden rakenteet sähköisessä taloushallinnossa

Sisäisiä seurantakohteita kutsutaan monella eri nimellä kuten dimensio, kustannuspaikka, osasto, seurantakohde tai projekti. Yleisesti seurantakohde on organisaation osa, jonka toiminnasta on jokin taho vastuussa. Se on toimintayksikkö, jonka tuomat tulovirrat ja aiheuttamat kustannukset selvitetään erikseen.

Moderneissa taloushallintojärjestelmissä kirjanpidon tilikartta ja kustannuspaikat ovat eriteltyinä. Jos suunnittelet esimerkiksi toisen tuotteen/palvelun myymistä tai uuden toimipaikan avaamista, tämä tarkoittaisi, että lisäisit tuotteelle uuden kustannuspaikan, johon kirjaisit myynnit kirjanpidon tiliöinnin lisäksi.

Plussat:

 • Kustannuspaikat eriytyvät suoraan automaattisille loppuraporteille.
 • Sinulla on vapaus nimetä kustannuspaikat joko niminä, kuten Helsinki-toimiston myynti, tai numerosarjoina, kuten projekti 345.
 • Sähköinen taloushallinto on ketterä ja kevyt.
 • Kustannuspaikka-pohjaa on helppo muokata yrityksen liiketoiminnan kehittyessä.
 • Kirjanpidon tilikarttaan ei tarvitse tehdä suuria muutoksia, jolloin esimerkiksi siirtyminen yhdestä järjestelmästä toiseen helpottuu.
 • Ei vaadi syvällistä kirjanpidon osaamista oman yrityksen taloushallinnon seurantaan.
 • Helppo kytkeä budjetointityökaluun.

Miinukset:

 • Keveyden varjopuoli on, että taloushallinnon rakenteen suunnittelu voi jäädä taustalle. Tämä saattaa nousta jälkipyykkinä esille esimerkiksi tilintarkastuksessa. Jos tulojaot on tehty selkeästi eri kustannuspaikoille, myös kulujen tulisi seurata tasapuolista jakoa.
 • Vaatii jatkuvan parantamisen mallin, jotta seurantakohteet pysyvät ajan tasalla.

Tilikartat seurannan keskiössä perinteisessä taloushallinnossa

Perinteisissä taloushallintojärjestelmissä tilikarttaan lisätään tilejä sitä mukaan, kun se koetaan tarpeelliseksi. Tällöin esimerkiksi myyntitilejä voi olla yli 20 kappaletta. Tässä tapauksessa seuranta lähtee tilikartan muokkauksesta.

Plussat:

 • Sopii sinulle, joka suosit perinteistä kirjanpitoa.
 • Olet hyvin selvillä kirjanpidosta ja haluat kirjaimellisesti seurata yrityksesi liiketoimintaa kirjanpitotilien kautta.
 • Hyvin suunniteltu tilikartta ei ainoastaan vastaa johdon tietotarpeisiin, vaan auttaa yritystä myös noudattamaan tilinpäätösstandardeja.

Miinukset:

 • Suunnittelu ja käyttöönotto vievät aikaa.
 • Vaatii yrityksen johdolta syvää paneutumista kirjanpidon rakenteen ymmärtämiseen. 
 • Räätälöity tilikartta hankaloittaa siirtymistä ketterämpään sähköiseen taloushallintoon. Siirtymisen yhteydessä tilikartta joudutaan usein räätälöimään uudelleen esimerkiksi kustannuspaikkajaon mukaisesti. Tämä voi osoittautua aikaa vieväksi ja kalliiksi.
 
Tarvitseeko sinun yrityksesi taloushallinnon selkärangan rakentamista? Lataa Taloushallinto 2020-luvulla -opas klikkaamalla alla olevaa painiketta!

 

Kirjoittaja

Share