Hyppää pääsisältöön
Blogi
btw afdragen bij niet geleverde dienst

Kun prosessit eivät riitä – reaaliaikatalouteen tähtäävä tuotekehitys kysyy asennetta ja panostusta

Reaaliaikatalouden rakentaminen on vaatinut ja tulee jatkossakin vaatimaan paljon. Smart Accountingin aikakauden innovaatiot rakentuvat tuotehallinnan kulmakivien eli prosessien hallinnan, huippuosaamisen ja oikeiden valintojen avulla, kertoo ohjelmistotalo Accountor Finagon tuotehallintajohtaja Mikko Hämäläinen.

Accountor ajaa koko taloushallintoalaa Smart Accountingin aikakauteen, jossa tekoäly, digitalisaatio, robotiikka, automatiikka ja muut tämän päivän teknologiamahdollisuudet tuodaan laajamittaisesti osaksi taloushallinnon prosesseja. Accountor on viime vuosina investoinut ja panostaa edelleen vahvasti ohjelmistoihin, jotka edesauttavat reaaliaikataloutta yhteiskunnassamme. Viime vuonna olimmekin Suomen 35. suurin yritys tutkimus- ja kehityspanostuksilla mitaten.

Meiltä on edellytetty vahvoja kehitysponnisteluja, visionääristä ajattelua ja tuotekehitykseltä ennen kaikkea pitkäjänteistä prosessien rakentamista. Prosessit eivät kuitenkaan yksinään riitä menestysreseptin luomiseen. Mistä aineksista onnistunut tuotekehittäminen syntyy?

man sitting smiling

Prosessit tarvitaan, mutta ihmisten asenne ratkaisee

Prosessit ja niiden ymmärrys ovat hyvän tuotekehityksen perusta. Ne antavat meille määrätyn tavan viedä problematiikkaa tuotekehityksessä eteenpäin. Se miten prosessit on rakennettu, kuvattu ja hyödynnetty, mittaa suoraan organisaation tehokkuutta ja maturiteettia. Prosesseista ei ole apua, ellei niitä osata hyödyntää. Tuotekehityksessäkin ratkaisevassa roolissa ovat siis ihmiset, innovaatiokyky ja jokaisen osallistujan ammattitaito.

Oikeat ihmiset oikeassa paikassa saavat ihmeitä aikaan. Meille Procountorin tuotehallinnassa tämä tarkoittaa ihmisiä, joilla on motivaatio ja innostus työtä kohtaan, sekä intohimo kirjanpidon teknologiasta ja sen suunnasta. Kaiken tämän lisäksi tarvitaan intuitiota ja syvää ymmärrystä niin taloushallinnon prosesseista ja vaatimuksista kuin itse ohjelmistojen käyttäjistä.

Tarvitaan intuitiota ja syvää ymmärrystä niin taloushallinnon prosesseista kuin ohjelmistojen käyttäjistä.

Jotta asiat lähtevät lentoon, prosessien ja ihmisten lisäksi työkalujen on oltava huippukunnossa. Työkaluja valittaessa onkin löydettävä juuri se oman yrityksen toimintatapaa, prosessia ja ideologiaa tukeva malli. Pieni yhtenäinen ja omat tarpeet kattava työkaluvalikoima on parempi kuin suuri määrä tarpeettomia työkaluja. Tämä on myös Procountorin tuotekehityksen punainen lanka: yksi työkalu taipuu niin taloushallinnon, oston kuin palkkahallinnonkin tarpeisiin ja auttaa yrityksiä toteuttamaan tehokkaasti omia prosessejaan.

Smart Accounting vastaa käyttäjien tarpeisiin

Työkaluja tulee kehittää aina asiakkaiden tarpeiden pohjalta. Meidän tavoitteenamme on löytää käyttäjille yksinkertaisin tapa hoitaa taloushallintonsa tehtäviä. Smart Accounting tuo sujuvuutta yritysten liiketoimintaan esimerkiksi automaation ja tekoälyn avulla.

Digitaalisen tiedonkulun myötä pääsemme lähemmäksi ja lähemmäksi reaaliaikaista talousekosysteemiä, jossa paperinkierto on hävinnyt ja kassavirtoja voi seurata ajantasaisesti. Tätä määränpäätä kohti kuljemme tiiviissä yhteistyössä valtiohallinnon kanssa – sekä Suomessa että muissa Pohjoismaissa. Tavoitteena on reaaliaikainen, turvallinen, korruptiovapaa ja paperiton talous.

Smart Accounting liitää kohti maalia, kun työkalut, prosessit ja ihmiset ovat kaikki mukana digitalisaation kehitysprosessissa – osana samaa koordinoitua kokonaisuutta.

Tags

Share