Hyppää pääsisältöön
Olet täällä:
mies_ihmettelee_papereita
Blogi

Kuolema on pakko - muutos suositeltavaa

Taloustieteen nobelisti Milton Friedman sanoi aikoinaan, että yrityksen ainoa tehtävä on tuottaa voittoa osakkeenomistajille. Yrityksillä on toki muitakin tehtäviä, mutta taustalla on lähes aina kyky hankkia pitkäaikaisia ja kannattavia asiakassuhteita.

Tämä harvoin onnistuu ilman kykyä uudistaa tarjoomaa, muuttaa toimintatapoja ja tarkastella toimintaympäristöä laajalla katseella. Globalisaatio, digitalisaatio, esineiden internet ja muut trendit ovat omiaan sekoittamaan 2010 -luvun yritysjohdon strategiatyötä.

Kasvuun tähtäävissä yrityksissä voidaan kuitenkin huokaista helpotuksesta. Riittää, kun ymmärtää että kyseessä on MUUTOS.

Lifecycle

Kilpailuetu tarkoittaa muutosta

Royal Dutch Shellin pitkäaikainen johtaja Arie de Geus totesi kirjassaan The Living Company: ”Kyky oppia kilpailijoita nopeammin saattaa tulevaisuudessa olla ainoa pysyvä kilpailuetu.”

Kansainvälinen kilpailu näkyy tuotteiden elinkaarissa ja yritysten elinajan odotuksessa – vielä 1950-luvulla yrityksen keskimääräinen taival kesti yli 60 vuotta, vuonna 2020 ennuste on alle 10 vuotta. Pitkän iän saavuttaneet yritykset muuttuvat jatkuvasti.

Esimerkiksi Harley-Davidsonin johto ymmärsi aikoinaan, että japanilaiset tulevat valmistamaan tehokkaampia, kestävämpiä, taloudellisempia ja edullisempia moottoripyöriä. Päätös siirtyä kuljetusliiketoiminnasta nostalgialiiketoimintaan on kantanut uudelle vuosituhannelle.

Coca-Cola puolestaan oli 1800 -luvun lopussa apteekissa myytävä jauhe vailla patenttia…

Kasvunäkymät – ei muutosta

Tilastokeskuksen ennakkotilasto viime vuodelta kertoo yritysten yhteenlasketun liikevaihdon laskeneen Suomessa teollisuuden ja kaupan heikosta tilanteesta johtuen yhteensä -6,2 mrd euroa tasolle 377,5 mrd euroa.

EK:n tuore suhdannebarometri kertoo näkymien olevan varovaiset seuraavat 6 kuukautta.

Jos suhdanteissa ei tapahdu olennaista muutosta, miten yritys voi kasvaa kovenevassa kilpailutilanteessa muuttamatta itseään?

Muutoksen 3 vaihetta

Olen vuosien varrella pannut merkille yhteneväisyyksiä eri toimialoilla toimivien ja parhaiten menestyvien yritysten välillä. Niissä toimintaympäristön muutospaineisiin suhtaudutaan oppia ammentaen, uteliaina ja nöyrinä.

Kuten Arie de Geus painottaa: ainoastaan oppimalla kilpailijoita nopeammin voi saavuttaa kannattavuuteen ja kasvuun keskeisesti vaikuttavaa kilpailuetua nykyisessä ja – halusimme tai emme – tulevaisuuden globaalissa markkinassa.

Miten muutos käytännössä toteutetaan? Ohessa yksi 3 -vaiheinen malli.

1. Muutostarpeen analysointi

 • Muuttuneen toimintaympäristön muutospaineiden listaus ja niiden vaikutusten arviointi liiketoiminnan keskeisiin osa-alueisiin:
  • palvelut
  • markkina
  • henkilöstö
  • tuotantovälineet
  • talous
 • Oman position määrittäminen: olemmeko aidosti ja oikeasti aktiivinen toimija?

2. Muutoksen johtaminen

 • Uusiutumisen vaatimat muutokset:
  • koko toimintaan
  • prosesseihin
  • palveluihin
 • Uuden pilviteknologian hyödyntäminen.

3. Jalkautus

 • Kehityshankkeiden priorisointi ja maaliin saattaminen
 • Jatkuva oppiminen
Muutoksen johtaminen

Johtopäätös

Markkina jatkaa polarisoitumistaan – osalla yrityksistä menee hyvin, osa kamppailee elinkaarensa loppupäässä. Yritysjohdon näkemys, kyky analysoida muutostarve, johtaa muutos ja viedä se maaliin sekä jatkuva kyky oppia on ainoa tae kasvulle ja menestykselle.

Edellä kuvatun kaltaisissa yrityksissä hyödynnetään myös eniten pilvipalveluita, esineiden internetiä, robotiikkaa, automaatiota, digitalisaatiota ja globalisaatiota. Yllätys?

Ota yhteyttä

Share