Hyppää pääsisältöön

Kurittaako korona – miten voimme auttaa?

Kassavarojen hallinta

Kassavarat voivat vähentyä merkittävästi, kun myyntituloja ei saada normaaliin tapaan eivätkä asiakkaat pysty maksamaan laskujaan. Kassavirran seurannan tärkeys korostuu. Kun seuranta on hallinnassa, yllättäviinkin tilanteisiin voi reagoida nopeasti. Tulos ja kassa hallintaan -palvelulla voimme auttaa selvittämään yrityksesi kassavarojen tilanteen ja suunnitella tulevaa.
Lue lisää: Tulos ja kassa hallintaan -paketti epävarmoihin aikoihin

Jos asiakkaat eivät pysty maksamaan laskujaan, tavara on myyty, mutta rahaa ei tule. Mitä tuolloin on tehtävissä ja miten tämä pitää huomioida kirjanpidossa ja verotuksessa? Pitkiä maksuaikoja ei voi yrityksen oman kassatilanteen takia antaa, vaikka ymmärrystä asiakkaankin ongelmiin löytyy. Maksuaikoja kannattaa lyhentää, jos se on mahdollista ja perintätoimiin maksamattomien myyntisaamisten osalta on ryhdyttävä ennen pitkää. Yksi vaihtoehto on myydä myyntisaamiset, jolloin yrityksesi saa myynneistä rahat kassaan ja perintätoimista vastaa siitä eteenpäin rahoitusyritys, joka osti myyntisaatavasi. Accountor Laskurahoituspalvelulla saat haluamasi myyntilaskut rahaksi vaivatta.  
Lue lisää: Accountor Laskurahoituspalvelulla myyntisaatavat nopeasti rahaksi

Tilinpäätöksessä huomioitavia asioita

Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot yrityksen taloudellisesta asemasta. Tilinpäätöksessä pitää arvioida saamisten arvo ja todennäköisyys siitä, tullaanko saatava saamaan. Esimerkiksi myyntisaamisten kohdalla tehdään päätös, mikä osa myyntisaamisista on kirjattava luottotappioksi. Luottotappio vaikuttaa tulokseen. Se pienentää sekä kirjanpidollista tulosta että verotettavaa tuloa. Jos myöhemmin myyntisaatavasta tuleekin suoritus, se pitää palauttaa takaisin tuloon. Myös kaikkien muiden saamisten arvon arviointi kuuluu tilinpäätöksen valmisteluun. Saamiset pitää olla tilinpäätöksessä korkeintaan todennäköiseen arvoon arvostettuna.
Lue lisää: Mitä jos asiakkaani ei pysty maksamaan laskua?

Lisäksi korona voi aiheuttaa erityistoimenpiteitä tilinpäätökseen. Kaikkia tase-eriä tulee tarkastella varovaisuuden periaatetta noudattaen. Normaalitilanteessa oletetaan toiminnan jatkuvan ja noudatetaan tilinpäätöksen laatimisessa ns. toiminnan jatkuvuuden periaatetta. Jos kuitenkin yrityksen johto arvioi, että yritys ei kykene jatkamaan toimintaansa, tilinpäätös laaditaan poikkeavin periaattein. Tilinpäätöstiedoissa tulee esittää myös esimerkiksi kustannustukien ja kehittämismenojen vaikutus jakokelpoisiin varoihin ja mahdolliset lisälaskelmat tai muut tiedot saaduista kustannustuista. Lisäksi on muistettava, että osakeyhtiön varoja ei saa jakaa, jos jaosta päätettäessä tiedetään tai pitäisi tietää yhtiön olevan maksukyvytön tai varojen jako aiheuttaa maksukyvyttömyyden.
Lue lisää: Koronavirus osakeyhtiölain ja tilinpäätösinformaation näkökulmasta

Oma pääoma miinuksella

Jos tulosta ei synny, oma pääoma voi olla vaarassa. Osakeyhtiön oman pääoman negatiivisuuteen on reagoitava heti, sillä siitä on välittömästi tehtävä ilmoitus kaupparekisteriin. Jos oma pääoma kirjanpidon luvuin on negatiivinen, se voi kuitenkin olla todellisuudessa positiivinen, jos omaisuuden käypä arvo on suurempi kuin taseen arvo. Tällaisella laskelmalla vältytään rekisteri-ilmoitukselta. Käypä arvo pitää pystyä osoittamaan. Omaa pääomaa voidaan kasvattaa myös muilla keinoilla. Taseluotsi-palvelumme avulla voimme kartoittaa yhtiösi tilannetta ja etsiä keinot oman pääoman tervehdyttämiseksi.
Lue lisää: Accountor Taseluotsi - Tiekartta pääomarakenteen tervehdyttämiseen

Oman-paaoman-menettaminen-taseluotsi-asccountor

Valtiokonttorin suunnitteilla olevat tuet

Lue suunnitteilla olevista tuista artikkelistamme: Korona-ajan tuet auttavat yrittäjää

Jatkuvaa taloudenhallintaa

Jotta koronan aikana ja sen jälkeenkin yrityksen talous pysyisi kunnossa, on sen taloustilannetta syytä tarkastella säännöllisesti. Yritys on hyvässä tilanteessa, kun sen ns. terveyskolmion kaikki kulmat, eli maksuvalmius, kannattavuus ja varavaraisuus ovat kunnossa. Accountorin Talousluotain-palvelumme tarjoaa yrityskohtaista konsultointia, joka sisältää katsauksen yrityksesi taloustilanteeseen ja sen kehityskohteisiin.
Lue lisää: Accountor Talousluotain - Johda yritystäsi tiedolla

Asiantuntijamme

Lue seuraavaksi

collaboration casual two women_1440x440.jpg

Pysy ajan tasalla talouden ja työelämän muutoksista!

Jätä yhteydenottopyyntö - autamme mielellämme!

 
 

Tutustu palveluihimme

Share