Hyppää pääsisältöön
palkkajärjestelmä accountor brand
Blogi

Lannistaako ainainen kehittämiskohteiden ruotiminen?

Onneksi henkilöstötutkimuksen tuloksia voi käsitellä myös innostavasti!

Kun edellisen kerran käsittelitte tiimissäsi henkilöstötutkimuksen tuloksia, lähtikö huoneesta innostunut, täynnä energiaa ja motivaatiota muutokseen omaava porukka? Vai poistuiko huoneesta jo valmiiksi kaikesta edessä olevasta kehittämistyöstä lannistunut – ja pahimmassa tapauksessa vielä syyllisten etsimisen takia riitaantunut lauma?

Henkilöstötutkimuksen avulla voidaan nostaa tärkeitä asioita keskusteluun. Muttei ole yhdentekevää, miten tämä tehdään. Uuden lenkkireitin juokseminen tuntuu usein pidemmältä kuin vanhan, tutun reitin tallustaminen, koska aivoillamme ei ole uudesta reitistä valmista karttaa. Yhtälailla PC:n käyttämisestä Maciin siirtyminen on aluksi tuskallista. Harva lähteekään uuden käyttöjärjestelmän opettelemiseen ilman hyvää syytä ja siitä kumpuavaa motivaatiota.

Henkilöstötutkimus ponnahduslautana toiminnan kehittämiseen

Henkilöstötutkimuksen tavoitteena on saada eväitä toiminnan kehittämiseen ja organisaation suoritustason nostamiseen. Asioiden tekeminen uudella tavalla on kuitenkin energiaa vievää. Tämän takia uudistumista tuskin tapahtuu ilman motivaatiota, olivatpa tutkimustulokset minkälaiset hyvänsä. Mutta onko kehittämiskohteena olevien asioiden syiden ruotiminen ja syyllisten etsiminen innostavaa ja motivaatiota ruokkivaa? Tuskin. Sen sijaan yhdessä keskustelu siitä, minne halutaan tulevaisuudessa viedä toimintaa ja miten päästä tavoitteeseen voi olla hyvinkin energisoivaa.

Tulosten käsittely ratkaisukeskeisellä, tulevaisuuteen suuntaavalla tavalla voi olla haastavaa, etenkin jos tulokset ovat heikot. Heti ratkaisujen löytämiseen ryntääminen voi myös saada osallistujat puolustuskannalle ja tuntemaan, etteivät he ole tulleet kuulluksi.

Kun nykytila on kartoitettu ja tärkeimmät kehittämiskohteet on tunnistettu, voidaan miettiä tavoitetilaa ja konkreettisia toimenpiteitä. Priorisointia ei kannata tehdä vain tulostason perusteella. Jos yrityksessä tavoitellaan huippujohtamista, mutta esimiestyössä tulos jää keskinkertaiselle tasolle, esimiestyön kehittämiseen kannattaa panostaa.

Varmin tapa vahvistaa kehitystä on positiivinen palaute ja sen huomioiminen, mitä on jo saatu aikaan. Mikä itseäsi motivoisi enemmän treenaamaan – Personal trainer joka päivittäin muistuttaisi sinua kaikista niistä kerroista, kun et ole lähtenyt salille vai Personal trainer joka kehuu ja kannustaa sinua, kun käyt salilla ja ottaa huomioon kehittymisesi?

Henkilöstötutkimuksen tulokset voi käsitellä hyvin eri tavoin ja kannattaakin miettiä, mikä sopii juuri teidän yrityksellenne ja tiimillenne. Tässä kuitenkin yksi ehdotus siitä, miten tuloksia voi voi lähteä hyödyntämään.

  1. Perehtyminen: tutustukaa tuloksiinne. Jokainen voi ensin itsekseen pohtia, mitä ajatuksia tulokset herättivät: mikä ilahdutti ja mistä voisimme oppia?
  2. Jaettu näkemys: Keskustelkaa tuloksista yhdessä. Missä olemme onnistuneet? Mihin meidän olisi tärkeä panostaa enemmän? Muistakaa rohkaista toisianne avoimeen keskusteluun! Keskustelun pitämiseksi ratkaisukeskeisenä kannattaa ongelmien sijaan kiinnittää huomiota siihen, mitä voimme oppia.
  3. Suunnittelu: Priorisoikaa mikä on tärkeintä, mihin haluatte panostaa juuri nyt? Laatikaa tämän jälkeen suunnitelma. Kirjatkaa ylös tavoitteenne sekä minkälaisia asioita lähdette tekemään, jotta tavoitteet savutetaan. Muistakaa – muutos on pieniä tekoja osana arjen työtä!
  4. Vastuutus: Nimetkää vastuuhenkilö jokaiselle toimenpiteelle, tehkää seurantasuunnitelma ja asettakaa päivämääriä tavoitteiden saavuttamiselle.
  5. Seuranta: Seuratkaa kehitystoimenpiteiden toteutumista säännöllisesti ja riittävän usein. Paras tapa vahvistaa haluttua muutosta on positiivinen palaute – muistakaa siis kiittää, kannustaa ja kehua toisianne matkan varrella!

Share