Hyppää pääsisältöön
Olet täällä:
nainen_puhelin_kädessä
Blogi

Liiketoiminta, prosessit ja digitalisaatio – mikä vetää letkaa?

Ovatko digitalisaatio, robotiikka, tekoäly, Internet of things sanahelinää vai todella osa jokapäiväistä työtämme?

Usein ajatellaan, että uusien teknologioiden käyttöönotto kuuluu IT-osaston harteille. Todellisuudessa kehitystarpeet lähtevät yrityksen ydinliiketoiminnasta ja prosessitarpeista: miten digitalisaatio auttaa meitä tuottamaan parempia palveluita? Kuinka voisimme tehdä asiat helpommin?

Digitalisaatio ja uudet järjestelmät eivät yksin riitä vauhdittamaan liiketoimintaa, vaan tarvitaan strategia, visio tavoitetilasta, aimo annos liiketoimintaymmärrystä sekä prossessi- ja järjestelmäosaamista.

Voiko nykyiset prosessit siirtää suoraan sähköisiin järjestelmiin?

Pelkkien samojen prosessien siirtäminen digitaalisiin järjestelmiin ei kannata. Mieti sen sijaan, mitä kannattaa muuttaa ja mitä säilyttää ennallaan.

Ajan saatossa hioutuneissa toimintatavoissa on usein paljon hyvää. Tarkastele liiketoimintaa ja arvioi, mikä kannattaa säilyttää ennallaan, mikä korvata uudella ja mikä digitalisoida sellaisenaan.

Ei riitä, että otatte käyttöön jonkin uuden asiakkaitanne palvelevan digitaalisen kanavan. Kyse on kokonaisuuden hahmottamisesta. Se vaatii kurkistamista myös konepellin alle.

Tietojärjestelmienne yhteentoimivuus on kaiken perusta – missä muodossa tieto syntyy, siirtyy ohjelmasta toiseen ja lopulta kirjanpitoon. Yhden syötön periaate ja kertaalleen kerätyn tiedon hyödyntäminen tehostaa prosesseja.

Prosessikehityksen yhteydessä kannattaa kiinnittää erityistä huomiota seikkoihin, jotka tukevat koko konsernin prosessien tehostamista. Näitä ovat mm. parhaiden käytäntöjen levittäminen, päällekkäisten rekisterien vähentäminen tai koodistojen yhtenäistäminen. Lisäksi käyttöliittymät kannattaa suunnitella niin, että ne ovat monikanavaisia ja esteettömiä, sillä ne parantavat sekä työntekijöidenne että asiakkaidenne käyttökokemusta ja vähentävät siten muutosvastarintaa.

Joutaako koko nykyinen IT romukoppaan digitalisaation myötä?

Digitalisaatiota kannattaa tarkastella jatkuvana kehityspolkuna – evoluutiona, jossa otatte huomioon sekä ydinliiketomintanne että uudet kehityskohteet. Aina ei ole tarkoituksenmukaista uudistaa kaikkea. Miksi vaihtaa jotain sellaista mikä toimii hyvin? Täysremontin sijaan kannattaa usein uudistaa järjestelmien ja prosessien osakokonaisuuksia. Tärkeintä kokonaisuudessa on tietojärjestelmien yhteentoimivuus, kuten tiedon siirrossa tarvittavan datan yhtenäisyys, yhteiset rajapinnat ja niiden hallinta, koodiston yhteneväisyys sekä sähköistä asiointia tukevat palvelut.

Yrityksenne voi esimerkiksi ottaa käyttöön uusia ketteriä sovelluksia, jotka modernisoivat prosessejanne askel kerrallaan kohti digitaalista aikakautta. Esimerkiksi pilvipalveluiden käyttöönotto vastaa ketterästi monen yrityksen keskeisimpiin uudistushaasteisiin. Useimmiten se onnistuu vaiheittain, olemassa olevia ratkaisuja täydentäen.

Viekö digitalisoiminen työpaikat?

Digitalisaatio herättää monessa ennakkoluuloja ja kysymyksiä. Moni kyykisteleekin vielä digitalisointinsa suhteen telineissä, vaikka lähtölaukaus on kajahtanut jo hyvän aikaa sitten. Yksi muutosvastarintaa aiheuttavista peloista on työpaikkojen katoaminen.

Työelämässä tehtävät ja roolit ovat todellakin muutostilassa, mutta se ei automaattisesti tarkoita työpaikkojen vähenemistä. Digitalisoinnin ja prosessiautomaation tuloksena työprosessin osia voidaan automatisoida mm. robotiikan avulla. Vapautunut työaika voidaan kohdentaa esimerkiksi luovaan suunnitteluun tai analysointiin, jolloin yritys saa entistä korkeampaa lisäarvoa työpanoksesta. Toki se vaatii monelta täysin uusien taitojen ja ajattelumallien opettelua, ja siinä myös työnantajan täytyy kantaa vastuunsa.

Onnistunut digitalisaatio vaatii jatkuvaa, rohkeaa ja ketterää liiketoimintamallien ja palveluiden kokeilua. Suunnittele, rakenna, testaa – ja sen jälkeen joko hylkää nopeasti tai skaalaa menestystarinaksi. Teknologia mahdollistaa tämän ketteryyden, mutta ei koskaan yksin draivaa kehitystä. Siihen tarvitaan liiketoimintaosaamista sekä ennen kaikkea ketteryyttä ruokkivaa organisaatiokulttuuria.

Kuinka valmistautua muutokseen?

Luota tulevaisuuteen ja ole avoin! Muutokset kannattaa nähdä mahdollisuutena. Prosessien tehostaminen ja täysin uuden liiketoiminnan kehitys vaatii jatkuvaa itsensä ja kollegoidensa haastamista. Kun kehitys pysähtyy, alkaa yrityksen hidas kuolema.

Digiosaamista ja innovointivalmiutta tulisi tietenkin löytyä oman talon sisältä, mutta digitalisoinnin mahdollisuuksia ja parhaita käytäntöjä kannattaa yleensä kartoittaa myös kumppanin kanssa. Ulkopuolisen kumppanin näkemystä ja kokemusta hyödyntämällä löytää nopeammin parhaat ratkaisut ja saa esim. järjestelmien potentiaalista enemmän irti. Hyppää siis rohkeasti mukaan ja pyydä tarvittaessa apua.

Etsitkö keinoja ja työvälineitä taloushallinnon rutiinien tehokkaaseen hoitamiseen, älykkääseen raportointiin sekä johtamista tukevan tiedon tuottamiseen?

Taloushallinnon kartoituksen avulla selvitämme liiketoimintanne tavoitteet ja nykytilanteen, jotta voimme yhdessä suunnitella teitä parhaiten palvelevat ratkaisut. Lue lisää ja pyydä yhteydenottoa.

Ota yhteyttä

Share