Hyppää pääsisältöön
Accountor Kuntokartoitus -palvelu
Blogi

Liikkuuko yrityksesi oikein?

Aivan kuten kuntosalilla on tarpeen antaa ammattilaisen katsoa, tekeekö liikkeet oikein, on yritykselle hyödyllistä käyttää omaa personal traineria. Accountorin Kuntokartoitus-palvelu auttaa yrittäjää oikeiden liikkeiden ja suunnan löytämisessä. Yrityksen talouskunto kannattaa pitää hyvänä.  

Moni yrittäjä on loppujen lopuksi melko yksin yrityksen talousasioiden kanssa, minkä johdosta Accountorin Kuntokartoitus-palvelulle on tarvetta. Päivittäisessä arjessa ei aina ole helppoa valmentaa itseään huomaamaan, kuinka asioita hoidetaan ja onko se kaikista järkevin tapa. Ulkopuolisesta sparraajasta onkin hyötyä eri kokoisille yrityksille monilla tavoilla.

Kuntokartoitus aloitetaan katsomalla yrityksen viimeisimmät talousluvut. Kaikki luvut ovat tärkeitä, mutta huomiota kiinnitetään erityisesti kannattavuuden, vakavaraisuuden ja maksuvalmiuden tunnuslukuihin. Lisäksi on hyvä muistaa, että ei kannata esimerkiksi katsoa pelkästään liikevaihtoa prosentteina, vaan mukaan on hyvä ottaa myös euromäärät.

Yritystä on vaikea johtaa ja kehittää pelkästään aiempia tilinpäätöksiä tarkastelemalla. Tämän lisäksi on oltava näkemystä siitä, missä halutaan olla esimerkiksi viiden vuoden kuluttua. Me autamme yrityksiä miettimään, millä askelilla toivottuun tulevaisuuteen päästäisiin. Apuna askelten pohtimisessa ovat selkeät ja havainnolliset raportointi- ja budjetointityökalut, joilla laaditaan ennusteet tuleville vuosille.

Oma talouden personal trainer tulee aina ensin paikan päälle tapaamaan yrityksen avainhenkilöitä. Tapaamisessa käydään läpi viimeisin tilinpäätös sekä mahdollinen liiketoimintasuunnitelma. Tarkoituksena on katsoa yhdessä, ovatko asiat oikeasti sitä, miltä ne näyttävät. Tämän jälkeen mietitään yhdessä, mitä pitäisi tehdä ja miten.

Ensimmäinen kartoitus on vasta alku. Tämän jälkeen asiantuntija auttaa toimenpidesuunnitelman muodostamisessa ja toteuttamisessa. Nämä määritellään aina yrityskohtaisesti sen hetkisen tilanteen ja tulevaisuuden tavoitteiden mukaan. 

Yrittäjän kanssa käydään yhdessä läpi perinteinen nelikenttäanalyysi, mutta myös muita asioita, jotka eivät suoraan näy numerotiedoissa. Nämä asiat saattavat kuitenkin vaikuttaa yrityksen johtamiseen. Usein päädytäänkin tarkentamaan tai kokonaan muuttamaan yrityksen toimintastrategia, joka huomioi mahdolliset taloudelliset rajoitukset sekä markkina- ja kilpailutilanteen. Mietimme lisäksi yhdessä yrittäjän kanssa toimintasuunnitelmaa ja vaihtoehtoisia skenaarioita strategian mahdollistamiseksi.

Kuntokartoitus sopii tehtäväksi koska tahansa, mutta erityisesti silloin kun suunnitelmissa on kasvaa tai kun tarvitaan lisärahoitusta. Mahdollisen omistajanvaihdostilanteen tullessa eteen ei ole tarvetta laittaa yritystä ja tasetta "myyntikuntoon", sillä kuntokartoituksen avulla tilanne on jatkuvasti selvillä.  

Kartoitus kannattaa usein ajoittaa tilikauden loppupuolelle, jolloin laaditaan samalla tulevan tilikauden budjettia. Suosittelenkin katsomaan yhtä lailla eteenpäin kuin menneisiin tuloksiin. Yrityksessä tulisi olla jatkuvasti kuukausitasolla tiedossa oma tulos- ja taseasema sekä kassavirtaennuste vähintään 12 kuukautta eteenpäin.

Kun arvioidaan tulevaisuutta, on helppoa lipsahtaa liiallisen optimismin puolelle. Realismia kuitenkin tarvitaan, sillä korkea tilauskantakaan ei auta, jos nykyhetken maksukyky ei ole riittävä. Tämän lisäksi reagoiminen laskevaan kehitykseen on vaikeaa, ja apua haetaankin pahimmillaan liian myöhään, jolloin yrityksen toimintamahdollisuudet ovat usein jo ratkaisevasti heikentyneet.

Usein vasta ulkopuolinen apu auttaa näkemään konkreettisesti, miten sen hetkiseen taloustilanteeseen on päädytty ja mitä on tehtävä seuraavaksi. Joskus voi olla esimerkiksi syytä tarkastella kriittisesti yrityksen kulurakennetta, harkita esimerkiksi lomautuksia ja myös yrittäjän omaa palkkaa. Liikevaihdon ja katteen kasvattaminen nopeasti ei useinkaan onnistu.

Avoimuus yrityksen sisällä talousasioista kannattaa. Avoin tiedottaminen ja henkilöstön osallistaminen talouden kehitykseen sitouttaa työntekijöitä yritykseen ja sen strategiaan, tuoden lisää tehokkuutta ja mahdollistaen innovointia. Yrityksen oman personal trainerin saa mukaan myös vaikkapa henkilöstöinfoihin. Kaikkea ei tietenkään tarvitse käydä läpi henkilöstön kanssa, mutta on huomioitava, että työntekijät tekevät yrityksen tuloksen. Tämän takia olisi sopivaa käydä heidän kanssaan läpi ne luvut, joihin he itse vaikuttavat työllään.

Yrityksen kuntokartoituspalvelu räätälöidään aina asiakaskohtaisesti ja hinnoitellaan yksilöllisenä kokonaisuutena. Ensimmäisessä jumpassa käydään läpi nykytilanne ja historia vähintään viimeisen kolmen vuoden ajalta. Sen jälkeen määritellään jatkospurtit ja seurantatapa. Kahta samanlaista pakettia ei ole, vaan yritys saa aina täysin omanlaisensa suunnitelman. Aivan kuten kuntosalilla, vain siten saavutetaan paras mahdollinen lopputulos.

Ole meihin yhteydessä ja kysy, millainen kunto-ohjelma sinun yrityksellesi sopisi.

Kirjoittaja

Share