Hyppää pääsisältöön
Alkuvuoden vero- ja talousmuutokset
Blogi

Lukemista laiturille: katsaus alkuvuoden vero- ja talousmuutoksiin

Vuosi on reilussa puolessa välissä, ja kesäloma on monilla meneillään tai edessäpäin. Alkuvuoteen on mahtunut monenlaista asiaa verotuksen ja kirjanpidon saralla.

Tulorekisterin alkuvaikeuksista on päästy eteenpäin, mutta vielä on paljon käytännön tilanteita, jotka aiheuttavat selvittelyä ja korjauksia. Hallitusohjelmassa luvattiin, että tulorekisterin käyttöönotossa ilmenneet ongelmat selvitetään ja korjataan pienyrittäjien toiminnan helpottamiseksi. Toivotaan, että tilanne paranee ja selvittelyihin käytetty aika vähenee.

Taiteilijat, julkiset esiintyjät ja myös urheilijat saivat huhtikuussa voimaan tulleen lakimuutoksen myötä mahdollisuuden hakeutua arvonlisäverovelvollisiksi ja osallisiksi alennetun verokannan piiriin. Heinäkuun alusta alennettua verokantaa sovelletaan myös – vihdoin – sähköisiin julkaisuihin, mikä asettaa sähköiset ja painetut julkaisut samalle viivalle.

Patentti- ja rekisterihallitus on muistuttanut alkuvuodesta tietojen päivittämisen tärkeydestä, sillä vuoden 2019 tilinpäätöksistä lähtien myöhästyneistä tilinpäätöksistä aletaan periä maksua. Mikäli yrityksen yhteystiedot eivät ole kunnossa, muistutusta tilinpäätöksen puuttumisesta ei voida toimittaa.

Yhteisrintamassa harmaata taloutta torjumaan

Harmaata taloutta torjutaan monella sektorilla. Verohallinto on tehnyt oman osuutensa muun muassa ravintola-alan ja omakotitalotyömaiden valvontakäynneillä. Hallitusohjelmassa harmaan talouden torjunta on huomioitu monella tavalla. Suunnittelun alla on täydellinen automaatio, jossa yritysten kuitit ja laskut liikkuisivat reaaliaikaisesti verohallinnon järjestelmiin saakka.  Veronumeron käyttötarvetta kartoitetaan myös muille toimialoille kuin rakennusalalle. Lisäksi kansainvälisen veronkierron ja haitallisen verokilpailun estämiseksi on omia suunnitelmia.

Kv-riitalaki ja tulolähdejaon uudet tuulet

Mitä on juuri nyt tullut ja mitä on tulossa? Monenlaista on odotettavissa vuoden loppupuoliskollekin.  Kesäkuun lopussa tuli voimaan ”kv-riitalaki” kansainvälisten veroriitojen ratkaisumenettelystä, joka perustuu EU:n direktiiviin 2017/1852 eli niin sanottuun ”EU-riitojenratkaisudirektiiviin”. Uusi laki tähtää oikeudenmukaiseen verotukseen jäsenvaltioiden kesken. Rajat ylittävissä liiketoimissa on aina vähintään kaksi valtiota, jotka haluavat saada omat verotulonsa. Kaksinkertaiseen verotukseen liittyvien ongelmien ratkaiseminen pitäisi uuden lain myötä helpottua ja verotusvarmuuden näin parantua.

Heinäkuun alusta lähtien osakeyhtiöiltä, asunto- ja keskinäisiltä osakeyhtiöiltä poistui vaatimus vähintään 2 500 euron osakepääomasta. Hätäisiin toimenpiteisiin ei kuitenkaan kannata ryhtyä, vaan ensin on syytä selvittää, mitä toimenpiteitä osakepääoman alentaminen vaatii ja mitä se tarkoittaa yhtiön oman pääoman kannalta. Heinäkuun alusta lähtien on myös ollut velvollisuus ilmoittaa yritysten tosiasialliset edunsaajat, jotka ovat usein omistajia, kaupparekisteriin. Ilmoitusvelvollisuus tulee rahanpesulaista ja EU-direktiivistä.

Tuloverotuksessa lopultakin päästään ainakin osittain tulolähdejaottelusta pois. Osakeyhtiöitä koskevassa lakimuutoksessa henkilökohtaisen tulolähde eli niin sanottu TVL-tulolähde poistuu. Tulolähdejaon poistumiseen liittyvää uutta lainsäädäntöä on päästy jo joissakin yrityksissä huomioimaan käytännössäkin, sillä uusia säännöksiä sovelletaan ensimmäisen kerran verovuoden 2020 verotuksessa eli niissä osakeyhtiöissä, joissa tilikausi päättyy vuoden 2020 puolella. Tulolähdejaon verovaikutukset voidaan huomioida ennakkoveroissa 1.1.2020 lähtien.

Joululahjarahasta sadonkorjuurahaan

Verotus valmistuu nyt yksilöllisesti niin yrityksillä kuin yksityishenkilöillä. Yritysten verotukset valmistuvat suurimmalla osalla nopeammin kuin aikaisempina vuosina, ja veronpalautuksia odottelevat yksityishenkilöt saavat palautukset tililleen mahdollisesti jo elokuussa. Joululahjarahasta tuli joillekin nyt sadonkorjuuraha.

Uusi hallitus on päässyt aloittamaan kautensa. Hallitusohjelmassa oli monia lupauksia, joiden toteutumisista ja aikatauluista päästään kuulemaan tarkemmin lomien jälkeen. Nyt kuitenkin nautitaan kesästä. Syksy kyllä tulee sieltä taas omine kiireineen.

Kirjoittaja

Share