Hyppää pääsisältöön
Olet täällä:
suimuinen_nakyma_pilvia
Blogi

Mikä on liiketoiminta-alusta ja miksi sen pitäisi kiinnostaa jokaista muutosjohtajaa?

Liiketoiminta-alusta on laaja ilmiö. Siihen liittyviä käsitteitä käytetään usein epäloogisesti. Mitä me liiketoiminta-alustalla tarkoitamme?

Liiketoiminta-alusta =

Laaja yhteensopiva liiketoimintasovellusympäristö, joka mahdollistaa nykyaikaisten liiketoimintaprosessien toteuttamisen tehokkaasti.

Tämä lyhyt määritelmä koostuu kolmesta osa-alueesta:

  • Laaja liiketoimintasovellusympäristö – liiketoiminta-alusta sisältää kaikki yrityksen tärkeimmät prosessit ja sovellusalueet.
  • Yhteensopivuudella tarkoitetaan yhtenäistä laite- ja käyttöjärjestelmäriippumatonta käyttöliittymää, yhtenäistä perustietorakennetta ja yhteistä kehitysympäristöä. Yhtenäinen käyttöliittymä vähentää koulutuksen tarvetta. Perustietorakenteen yhtenäisyys poistaa erillisten, tiedon eheyteen liittyvien integraatioiden ja tiedonsiirtoliittymien rakentamisen tarpeen. Yhteinen kehitysympäristö mahdollistaa laajan sovellustarjooman sekä sovellusten markkinapaikat. Myös asiakaskohtainen versioriippumaton kehitystyö on mahdollistettu yhtenäisillä kehitysrajapinnoilla.
  • Nykyaikaiset liiketoimintaprosessit tarkoittaa käytännössä sitä, että liiketoiminta-alusta mahdollistaa verkko- ja alustapohjaisen liiketoiminnan toteuttamisen. Tyypillistä näille liiketoimintaprosesseille on kaksisuuntaisuus sekä tiedon avoin tarjoaminen sidosryhmille. Kaksisuuntaisuudella tarkoitetaan sitä, että asiakkaat, yritys ja muut sidosryhmät kuten toimittajat, alihankkijat, kumppanit ja omistajat luovat arvoa toinen toisilleen.

Mikä tekee liiketoiminta-alustasta liiketoiminta-alustan?

Usein markkinoinnissa käytetään melko joustavia määritelmiä liiketoiminta-alustoille. Aidon liiketoiminta-alustan tulee täyttää ainakin seuraavat vaatimukset:

Yhteinen koodipohja – kaikki asiakkaat ovat samassa versiossa. Asiakaskohtaisen päivityksen lykkääminen voi olla mahdollista rajatun ajan (viikkoja), mutta lähtökohtaisesti kaikki asiakkaat toimivat samassa sovellusympäristössä. Tämä taas vaatii pilviympäristössä toimimista.

Yhteinen rajapinta – API (engl. Application Programming Interface – avoin ohjelmointirajapinta) mahdollistaa tiedon tuomisen ja viemisen liiketoiminta-alustalle yhtenäisellä tavalla ja versioriippumattomasti.

Yhteinen käyttäjä- ja pääsynhallinta – koko liiketoiminta-alustan käyttäjät hallitaan yhdestä paikasta ja käyttäjä tunnistetaan tätä tietoa vasten.

Yhtenäinen tietomalli ja master data – koko liiketoiminta-alustan kattava tietomalli, joka takaa tiedon eheyden ja mahdollistaa asiakaskohtaiset laajennukset. Yhtenäinen tietomalli varmistaa suorituskyvyn tietomassojen kasvaessa.

Sovelluskehitysekosysteemi, joka koostuu 1) kehittäjistä, 2) laajalle levinneestä osaamisesta sekä 3) teknisestä rajapinnasta. Kehittäjiä ja erilaisia ratkaisuja on saatavilla laajasti ja usealta eri yritykseltä. Jatkuvuus on taattu.

Mitä hyötyjä liiketoiminta-alustat lupaavat?

Miksi jokaisen liiketoimintapäättäjän – erityisesti organisaationsa muutoksen johtamisesta tavalla tai toisella vastaavan – sitten tulisi kiinnostua liiketoiminta-alustoista? Tässä keskeisimmät syyt:

Ketteryyttä ja nopeutta liiketoimintaan. Liiketoiminta-alustoissa on ominaisuuksia, jotka auttavat käyttäjää muokkaamaan järjestelmää hyvin nopeasti. Tämä mahdollistaa uusien asiakaskohtaisten ominaisuuksien kokeilun. Mahdollisuus levittää tämä kokeilu tarvittaessa vaikka maailmanlaajuiseksi prosessiksi luo suurellekin yhtiölle ketteryyttä.

Mahdollistaa uusia liiketoimintamalleja. Tiedon jakaminen asiakkaalle web-sivun kautta, mobiililaitteen liittäminen osaksi ratkaisua, API-rajapinnan toteuttaminen tiedon jakamiseksi, monipuoliset ja muokattavat laskutustoiminnallisuudet – kaikki nämä ovat esimerkkejä liiketoiminta-alustan osista, jotka ovat usein mukana uusissa liiketoimintamalleissa.

Pienemmin kustannuksin kuin perinteiset ratkaisut. Kustannusetu muodostuu monista eri tekijöistä. Liiketoiminta-alustoille on saatavissa esimerkiksi runsaasti laajennuksia, joiden kehityskustannukset jaetaan laajan asiakasjoukon kanssa. Lisäksi kustannussäästöt versiopäivitysten ja tietoteknisen alustan osalta ovat merkittäviä.

Kevyemmät riskit. Liiketoiminta-alustojen käyttöönotto tehdään usein ketterin menetelmin painottaen Proof of Concept -vaihetta, joka pienentää kokonaishankkeen ja investoinnin riskiä merkittävästi.

Liiketoiminta-alustoissa ei lopulta ole kyse yksittäisestä teknologiasta, vaan kokonaisesta uudesta tavasta ajatella ja johtaa bisnestään. Sopiva teknologia on tässä yhtälössä vain välttämätön väline.

Ota yhteyttä

Share