Hyppää pääsisältöön
working at Accountor
Blogi

Mikä on sinun organisaatiosi turboahdin?

Henkilöstötyöhön tehty sijoitus on pystyttävä kohdentamaan kaikista vaikuttavimpiin alueisiin, kuten mikä tahansa investointi.

Siinä missä koneinvestointi ja konekapasiteetti ovat rajalliset, ihmisten kapasiteetti on rajaton. Vain ihmisillä on kyky luoda ja varioida uusia tuote- ja palveluinnovaatioita. Siksi kannattaa käyttää hetki aikaa ja rahaa siihen, että tunnistaa oman organisaationsa turboahtimen: inhimillisen kapasiteetin ja sen potentiaalisen arvon.

Henkilöstötyössä  piilee merkittävää säästöpotentiaalia organisaatiolle. Kun ennenaikaiset eläköitymiset, vaihtuvuus ja sairauspoissaolot pysyvät pieninä, tehollinen työaika kasvaa. Se on taas tuottavuusparannuksen edellytys.

Investoimalla hyvään esimiestyöhön, oikeanlaiseen osaamiseen sekä tehokkaisiin toimintatapoihin ja toimivaan työkulttuuriin, vaikutetaan myös organisaation kykyyn tuottaa laatua. Laadukas toiminta puolestaan lisää innovatiivisuutta. Innovatiivisuus lisää organisaation mahdollisuuksia tuottaa uusia tuotteita ja palveluja ja siten kasvattaa liikevaihtoa.

Ota organisaatiosi turboahtimesta kaikki tehot irti! Analysoi henkilöstötyön tai sen osa-alueen tilaa ja mahdollisuuksia, jotta voit kohdistaa toiminnan ja osaamisen kehittämisen organisaation tuottavuutta ja tuloksentekokykyä lisäävästi.

Share