Hyppää pääsisältöön
Onnistunut palvelukokemus

Millaisia ovat 2020-luvun menestyjät?

Monien muiden lailla minäkin olen kovasti pohtinut, millaisia ovat 2020-luvun menestyjät? Eli mitkä ovat keskeisimpiä kyvykkyyksiä, joiden avulla voi menestyä digitalisaation ja tekoälyn murroksessa. Teknisen kehityksen hyödyntämisessä nopeat syövät hitaat, mutta entä mitkä ovat ne tekijät, joilla jyvät erottuvat akanoista näiden nopeimpien kesken?

Oma listani on sitä vähitellen elänyt ja kehittynyt. Tällä hetkellä se on kirkastunut neljään kyvykkyyteen, jotka mielestäni yhdessä muodostavat varsin verrattoman kombinaation. Vai mitä tuumaatte näistä:

  1. Sisäinen motivaatio jatkuvaan uusien asioiden oppimiseen
  2. Kyky holistiseen ajatteluun ja sen soveltamiseen käytännössä
  3. Kyky hyödyntää intuitiota
  4. Empatiakyky

Nämä kaikki ovat asioita, joita on ihmisellä, mutta ei tekoälyllä. Tällaisia kyvykkyyksiä omaavat ihmiset pystyvät yhdessä luomaan kilpailukykyisiä ratkaisuja ja palveluita, joissa yhdistyy tekoälyn ja ihmisen parhaat ominaisuudet. Uskon siihen, että mitä enemmän yrityksessä on tällaisia kyvykkyyksiä omaavia ihmisiä eri organisaatiotasoilla, sitä enemmän henkilöstö- ja asiakaskokemuksen ja liiketoiminnan kehittymisen positiivinen kierre voimistuu. Sisäinen motivaatio jatkuvaan uusien asioiden oppimiseen on jo niin pitkään kuulunut  itsestäänselvästi tärkeimpien kyvykkyyksien listalle, että se ei mielestäni perusteluita kaipaa.

Kykyä holistiseen ajatteluun tarvitaan, koska liiketoimintaympäristön muutokset ja tekoälyn hyödyntämismahdollisuudet ovat yhä monimuotoisempia ja haasteellisempia. Holistisuutta ajatellaan usein joko datamassojen hyödyntämisen näkökulmasta tai vaihtoehtoisesti holistisen ihmiskäsityksen näkökulmasta. Itse tarkoitan ylipäätään kokonaisuuksien hallintaa, on sitten kyse rakenteista, ihmisistä tai tiedon hyödyntämisestä. Siis kyvykkyyttä ottaa huomioon ja yhdistää joustavasti erilaisia suuremman kokonaisuuden toimivuuteen vaikuttavia elementtejä ja näkökulmia. Kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa ja nykymaailmassa ympäristön jatkuvasti muuttuessa kompleksisuuden hallinnan merkitys kasvaa eksponentiaalisesti.

Intuition hyödyntämistä olen aina pitänyt tärkeänä, mutta nyt tekoälymurroksessa se on mielestäni yksi keskeisimmistä kyvyistä. Väitöskirjan intuition hyödyntämisestä tehnyt Asta Raamia osaa kuvailla intuition merkitystä erinomaisesti: ”Intuitio on päätöksenteon pikakaista ja se saa visioimaan sellaista, mihin looginen ajattelu ei yllä. Intuitiolla keksitään ratkaisuja, päättelyllä perustellaan niitä.”  Tekoäly osaa oppia assosiatiivisesti, mutta ei kykene sellaiseen, mihin asiantuntijan intuitio pystyy. ”Asiantuntijoiden intuitio on metatason ajattelua, jossa intuitio toimii vähän kuin alitajunnan tietopankkina, jäsentäen vuosien varrella karttunutta tietoa automaattisesti. Lisäksi on poikkeuksellisen lahjakkaille yksilöille tyypillistä visionääristä intuitiota, joka ylittää tavallisen asiantuntijuuden.” Ja vielä: ”Intuitio on luovuuden ytimessä. Se on sitä, miten keksitään ja oivalletaan.” Oleellista on, että vaikka tekoäly peittoaa ihmisen mennen tulleen päättelykapasiteetissa, siltä puuttuu kyky intuitioon.

Empatian merkityksestä on kirjoitettu jo pidempään. Empatiakyvyn merkitys yhtenä menestyksekkään yrityskulttuurin keskeisenä elementtinä sekä tekoälyaikakauden keskeisenä kyvykkyytenä on nostettu esille useissa yhteyksissä. Mielenkiintoista on, että Raami toteaa intuition ja empatian korreloivan: ”Jos on empaattinen, pääsee helpommin käsiksi intuitiiviseen tietoon ja pystyy hyödyntämään intuitiota – tai päinvastoin. Empaattinen ihminen pystyy aistimaan toisen tilaa ja ylittämään oman näkökulman.

Näiden neljän kyvykkyyden kombinaatio mahdollistaa, että:

  1. Tunnistetaan teknologiakehityksen tuomat uudet mahdollisuudet
  2. Ymmärretään niiden merkitys liiketoiminnan kokonaisuuden kannalta  
  3. Osataan  yhdistellä työyhteisön ja verkostojen eri osaajien näkemyksiä
  4. Pystytään kehittämään uusia kilpailukykyisiä toimintamalleja ja ratkaisuja yhdessä.

Todella loogista, eikö vaan!

Katso tallenne suositusta 20 minuuttisesta webinaarista ja varmista, että pysyt alasi muutoksessa mukana. Tietoiskun aikana pohdimme HR-työn tulevaisuutta neljän tulevaisuusskenaarion avulla kokeneiden asiantuntijoidemme johdolla.

Tags

Share